Silesion.PL

serwis informacyjny

Czym różni się inwestowanie na rynku Forex od handlu na giełdzie?

Czym rozni sie inwestowanie na rynku Forex od handlu na gieldzie

Czym rozni sie inwestowanie na rynku Forex od handlu na gieldzie

Rynek Forex i rynek akcji to dwa najczęściej wybierane przez inwestorów rynki finansowe na całym świecie. Wynika to z ich zmienności, historycznego wolumenu obrotu i szerokiego wachlarza zasobów edukacyjnych.

Wybór aktywów, które inwestor chce kupić, sprzedać lub rozpocząć handel CFD może być trudny. Wpływa na to wiele czynników, między innymi doświadczenie handlowca, jego osobowość, akceptacja ryzyka i efekt, jaki chce uzyskać. Handel akcjami i rynek Forex są popularne wśród wielu traderów. Czym różnią się oba sposoby inwestowania? Czy przynoszą zyski?

Porównanie akcji i Forex

Dzięki szerokiej gamie głównych, drugorzędnych i egzotycznych par walutowych do handlu, rynek Forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie. Handlowcy Forex mogą śledzić zmiany cen i ocenić, czy rynek rośnie, czy spada. Do najczęściej wymienianych głównych par walutowych należą między innymi EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY. Handel na rynku Forex obejmuje zatem tylko wymianę walut.

Płynność finansowa

Inwestorzy, którzy handlują akcjami, mogą wydać dowolną ilość pieniędzy, aby kupić akcje różnych firm. Podaż i popyt wpływają na ceny rynkowe. Rynek Forex jest unikalnym środowiskiem dla handlu.

Ze względu na znaczną płynność wszystkich głównych walut światowych oba rynki charakteryzują się niezwykle wyraźną wrażliwością cenową na działalność handlową. Transakcja na 10 000 akcji może wpłynąć na cenę akcji. W przeciwieństwie do większych firm, takich jak Apple, efekt ten jest szczególnie silny w przypadku mniejszych przedsiębiorstw z mniejszą liczbą akcji pozostających do spłaty.

Inaczej wygląda to w przypadku rynku Forex Transakcje forex o wartości kilkuset milionów dolarów w jednej z głównych walut mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na wartość rynkową tej waluty.

Godziny handlu rynkowego

Rynek walutowy i giełda mają różne godziny handlu. Nakładanie się stref czasowych oznacza, że rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę każdego dnia tygodnia. Jest to jedna z korzyści handlu forex w przeciwieństwie do obrotu giełdowego. Jednak w zależności od regionu i giełdy istnieje z góry ustalony dzienny harmonogram godzin obrotu giełdowego.

Parowanie handlowe

Ceny walut w obrocie walutami są zawsze podawane parami. Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę zarówno sytuację ekonomiczną narodu obu walut. Ważne jest, czy jeden kraj ma lepsze perspektywy polityczne, wyższy PKB, czy też większy wzrost zatrudnienia niż inny.

Rynek Forex może od czasu do czasu wykazywać większą wrażliwość na nowe warunki polityczne i gospodarcze innych narodów. Chociaż amerykański rynek akcji nie jest odporny na rozwój sytuacji politycznej, obawy geopolityczne zazwyczaj mają mniejszy wpływ.

Limity dźwigni finansowej

Rachunek depozytu zabezpieczającego umożliwia maklerom giełdowym stosowanie wskaźnika dźwigni 2:1. Z drugiej strony, dzienni handlowcy mogą handlować z dźwignią do 4:1, jeśli inicjują i zamykają swoje pozycje w ciągu jednego dnia i utrzymują saldo konta na poziomie co najmniej 25 000 USD.

Rynek Forex działa nieco inaczej. Handlowcy muszą najpierw otworzyć konto handlowe Forex, aby kwalifikować się do transakcji lewarowanych. Po tym nie ma żadnych warunków korzystania z dźwigni finansowej.

Regulacje

Rynki forex są mniej regulowane niż rynki giełdowe. Dla niektórych ograniczenia narzucone przez regulacje mogą popchnąć ich w kierunku handlu na rynku forex. Inni postrzegają regulacje jako dodatkową warstwę ochrony przed oszustwami i nieprawidłowościami, więc mogą preferować handel w tym środowisku.

Wielkość aktywów

Różnorodność aktywów dostępnych do obrotu sprawia, że handel Forex jest szczególnie atrakcyjny. Niektórzy brokerzy oferują handel forex na ponad 330 parach walutowych, w tym głównych, drugorzędnych i egzotycznych parach walut.

Wolumen akcji będących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym niekoniecznie jest uważany za zaletę w stosunku do obrotu na rynku Forex. Zamiast wybierać pomiędzy obecnymi, nowymi i wschodzącymi potencjalnymi akcjami do zainwestowania, niektórzy traderzy wolą spójność obrotu kosztem niewielkiego wyboru między najlepszymi parami.

Wnioski

Fakt, że większość inwestorów zna rynek akcji lepiej niż rynek walutowy, może być pocieszający. Inni będą faworyzować wyższy stosunek ryzyka do zysku, jaki pociąga za sobą wysoka dźwignia i dźwignia nieregulowanego rynku Forex przy niskich kosztach.

Handel instrumentami finansowymi niesie za sobą ryzyko. Wartość inwestycji może wzrosnąć, jak i zmaleć, w związku z czym inwestorzy mogą stracić swój kapitał. W przypadku dźwigni finasowej strata może być większa niż zainwestowany kapitał.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024