Silesion.PL

serwis informacyjny

Co to jest CEPiK czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Baza CEPIK historia Pojazdu gov pl

Baza CEPIK historia Pojazdu gov pl

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, nazywany także CEPiK, to narzędzie informatyczne, które ma za zadanie umożliwić prowadzenie centralnej ewidencji pojazdów oraz kierowców w Polsce. System ten został uruchomiony w 2013 roku i od tego czasu przyczynił się do znacznej poprawy jakości i skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie rejestrowania pojazdów i wydawania dokumentów potwierdzających ich legalność.

Głównym celem CEPiK jest zastąpienie dotychczasowego systemu, który miał wiele wad i nieefektywności. W ramach poprzedniego systemu proces rejestracji pojazdów był długi i uciążliwy, a w przypadku braku dokumentów lub błędów w danych często trzeba było korzystać z usług dodatkowych biur, co zwiększało koszty i czas potrzebny na rejestrację. Ponadto, brak centralnej bazy danych powodował, że często nie można było uzyskać informacji o historii pojazdu, co utrudniało kontrolę nad jego legalnością.

Wraz z wprowadzeniem CEPiK, proces rejestracji został znacznie usprawniony i uproszczony. Wszystkie dane dotyczące pojazdu i jego właściciela są zapisywane w centralnej bazie danych, co umożliwia łatwe i szybkie ich odnalezienie w przypadku kontroli czy wypadku. Właściciel pojazdu otrzymuje także nowy dokument – tablicę rejestracyjną z kodem kreskowym, która jest trudna do podrobienia, a dzięki której można szybko i łatwo sprawdzić legalność pojazdu.

Dzięki CEPiK, możliwe jest również uzyskanie informacji o historii pojazdu, takiej jak liczba poprzednich właścicieli, wyniki przeglądów technicznych czy stan licznika. To wszystko umożliwia weryfikację legalności pojazdu i zabezpieczenie przed oszustwami.

W CEPiK zarejestrowanych jest obecnie ponad 30 milionów pojazdów, a liczba ta stale rośnie. System ten jest zarządzany przez Ministerstwo Cyfryzacji, które dba o to, aby baza danych była aktualna i łatwo dostępna dla organów administracji publicznej.

Wprowadzenie CEPiK przyczyniło się również do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki łatwiejszej weryfikacji legalności pojazdów i identyfikacji ich właścicieli, organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów drogowych mają łatwiejsze zadanie w walce z piractwem drogowym oraz kradzieżami pojazdów.

Innymi korzyściami wynikającymi z wprowadzenia CEPiK są również ułatwienia dla samych kierowców. Dzięki centralnej bazie danych, mogą oni łatwiej i szybciej dokonywać zmian w swoich danych osobowych czy adresowych, co wpływa na zwiększenie komfortu korzystania z usług administracji publicznej.

Ważnym aspektem CEPiK jest również ochrona danych osobowych kierowców i właścicieli pojazdów. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi są przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania informacji.

Ponadto, CEPiK umożliwia także weryfikację uprawnień kierowców. Dzięki temu organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów drogowych mogą szybciej i łatwiej sprawdzić, czy dany kierowca posiada ważne uprawnienia do kierowania danym pojazdem. To z kolei wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków.

W przypadku utraty lub kradzieży pojazdu, właściciel ma możliwość natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do centralnej bazy danych CEPiK. Dzięki temu, organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów drogowych mogą szybciej i łatwiej odnaleźć skradziony pojazd oraz zidentyfikować osoby, które próbują go sprzedać lub wykorzystać do popełnienia przestępstwa.

Historia pojazdu

Usługa „Historia Pojazdu” to narzędzie, które umożliwia uzyskanie informacji o historii danego pojazdu. Dzięki temu, można zweryfikować, czy samochód, którym jesteśmy zainteresowani, nie był wcześniej poważnie uszkodzony czy nie był uczestnikiem wypadku drogowego.

Usługa ta została wprowadzona w Polsce w 2019 roku i stanowi element systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). CEPiK to system informatyczny, który umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli.

Aby skorzystać z usługi „Historia Pojazdu”, wystarczy wejść na stronę internetową www.historiapojazdu.gov.pl i wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN (Vehicle Identification Number). VIN to unikalny numer identyfikacyjny każdego pojazdu, składający się z 17 znaków. Numer ten jest wykuty na tabliczce umieszczonej na przedniej szybie lub na drzwiach kierowcy.

Po wpisaniu wymaganych danych, system przeszuka bazę danych CEPiK i wyświetli raport zawierający informacje o historii pojazdu. W raporcie tym znajdziemy m.in. informacje o:

  • liczniku – czy został cofnięty, ile wynosił stan licznika w różnych momentach historii pojazdu,
  • kolizjach i wypadkach drogowych,
  • uszkodzeniach mechanicznych i poważniejszych naprawach,
  • historii przeglądów technicznych,
  • historii ubezpieczeń OC i AC,
  • numerze VIN i numerze rejestracyjnym,
  • danych właściciela pojazdu,
  • i wiele innych.

Każdy raport zawiera także informację o dacie i godzinie wygenerowania raportu, co zapewnia wiarygodność danych.

Usługa „Historia Pojazdu” jest płatna, a koszt jednego raportu to 35 złotych. Można jednak zapłacić za cały pakiet raportów (5 raportów) w cenie 100 złotych, co stanowi korzystną ofertę dla osób, które planują kupić więcej niż jeden samochód.

Kto może skorzystać z usługi „Historia Pojazdu”? Usługa ta jest dostępna dla wszystkich osób, które posiadają numer rejestracyjny pojazdu oraz numer VIN. Jest to szczególnie przydatne dla osób planujących zakup samochodu, które chcą zweryfikować, czy dany pojazd nie był wcześniej poważnie uszkodzony czy nie był uczestnikiem wypadku drogowego.

Usługa ta może być również wykorzystana przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z handlem pojazdami. Dzięki raportom „Historia Pojazdu” będą oni mogli w prosty i szybki sposób sprawdzić historię każdego pojazdu, który jest przedmiotem ich zainteresowania. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, ale również dla ochrony interesów kupującego, który może w ten sposób uniknąć oszustwa i kupić pojazd w pełni odpowiadający opisowi sprzedawcy.

Raporty „Historia Pojazdu” są przydatne również dla osób, które chcą uzyskać informacje o historii swojego własnego pojazdu. Dzięki nim można poznać dokładny stan licznika, sprawdzić, czy samochód był poddawany regularnym przeglądom technicznym, czy nie był poważnie uszkodzony itp. Taka wiedza może okazać się bardzo przydatna w przypadku chęci sprzedaży pojazdu w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że raporty „Historia Pojazdu” są legalnym dokumentem, który może stanowić ważne dowody w sprawach sądowych. Dzięki nim można udowodnić, że sprzedawca nie poinformował kupującego o wcześniejszych uszkodzeniach lub wypadkach, co może być podstawą do domagania się odszkodowania.

W przypadku, gdy w raporcie zostaną wykryte nieprawidłowości lub informacje sprzeczne z opisem sprzedawcy, warto rozważyć odstąpienie od zakupu pojazdu lub negocjacje cenowe.

Podsumowując, usługa „Historia Pojazdu” to narzędzie, które pozwala na uzyskanie kompleksowych informacji o historii danego pojazdu. Jest to szczególnie przydatne dla osób planujących zakup samochodu oraz przedsiębiorców zajmujących się handlem pojazdami. Dzięki raportom „Historia Pojazdu” można uniknąć oszustw i kupić pojazd w pełni odpowiadający opisowi sprzedawcy. Jest to również ważne dla bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony interesów kupującego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author