Silesion.PL

serwis informacyjny

Lubisz mieć pełną kontrolę? Bukmacher BETFAN daje Ci taką możliwość, oddając w Twoje ręce CASHOUT. Graj tak jak chcesz – łącz zdarzenia przedmeczowe z zakładami na żywo, a gdy sytuacja będzie tego wymagała przejmij inicjatywę i rozbij bank!

1. STWÓRZ SWÓJ KUPON
Przygotuj i zagraj swój kupon. Nie ograniczaj się. Możesz zagrać zdarzenia przedmeczowe i na żywo na jednym kuponie. Dla nas to nie problem!

2. EMOCJE, EMOCJE, EMOCJE
To co lubimy najbardziej, czyli sportowe emocje! Śledź i analizuj przebieg wybranych zdarzeń. Trzymaj rękę na pulsie!

3. AKCJA!
Czujesz, że to odpowiedni moment? Atakuj! Sprawdź oferowaną kwotę cashoutu, kliknij WYPŁAĆ i ciesz się wygraną.

4. EMOCJE NON STOP
Ochłonęliście? Czas na kolejne emocje! Nasz cashout oferujemy o każdej porze. W BETFAN masz pełną kontrolę. ZAWSZE.

REGULAMIN USŁUGI „CASHOUT”

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) ustala zasady szczegółowe dla usługi „Cashout” („Cashout”
lub „Usługa”)
2. Organizatorem Usługi jest BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śmiałej 26, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727637,
zwana dalej „Organizatorem” lub „BETFAN”.
3. Usługa Cashout jest prowadzona na stronie internetowej Organizatora www.betfan.pl („Strona
Internetowa”) na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin powinien być stosowany
łącznie z Regulaminem zakładów wzajemnych BETFAN urządzanych przez sieć Internet
dostępnym na Stronie Internetowej („Regulamin Zakładów”) oraz powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Usługa obowiązuje od 24.06.2019 r. do zakończenia przez Organizatora.
5. Cashout jest usługą polegająca na wcześniejszym rozliczeniu nierozstrzygniętego kuponu i
wypłacie ustalonej przez bukmachera kwoty.

§ 2 Zasady szczegółowe dla usługi „Cashout”
1. Decyzja o skorzystaniu z usługi „Cashout” i wcześniejszym zamknięciu kuponu jest podejmowana
przez użytkownika. Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku „wypłać” zgadza się na wykonanie
usługi oraz akceptuje brak możliwości cofnięcia tej decyzji. Skorzystanie z usługi każdorazowo
wymaga zatwierdzenia przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie do prawo do dowolnego ograniczania usługi „Cashout” do wybranych
zdarzeń oraz zawartych kuponów.
3. Usługa zostaje uznana za wykonaną w momencie otrzymania przez użytkownika komunikatu
informującego o rozliczeniu kuponu.
4. Do usługi Cashout zaliczają się wybrane przez organizatora zakłady przedmeczowe oraz zakłady
na żywo typu SOLO i AKO.
5. Zakłady systemowe nie są objęte usługą Cashout.
6. Usługa nie jest dostępna dla kuponów zagranych za środki bonusowe.
7. Maksymalna kwota możliwa do wypłaty przy pomocy usługi Cashout wynosi 2279,99 PLN.
8. Usługa Cashout jest aktywna tylko w przypadku, gdy kwota wypłaty jest wyższa od stawki kuponu,
którego dotyczy.
9. Usługa Cashout może być oferowana, gdy wszystkie zdarzenia na kuponie spełniają jeden z dwóch
warunków:
a) żadne ze zdarzeń na kuponie nie jest przegrane
b) każdy z wybranych zdarzeń na kuponie ma dostępny do typowania kurs w ofercie
przedmeczowej lub LIVE

§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres bog@betfan.pl, podając dokładny
opis i powód reklamacji oraz dane: Imię i Nazwisko, adres e-mail.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 21 dni od daty otrzymania
reklamacji.
3. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres
email z którego reklamacja została wysłana.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulamin Zakładów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie.
Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na Stronie Internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Usługi w dowolnym momencie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających
poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Usłudze.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator
ma prawo natychmiast zamknąć BetKonto takiego Klienta.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author