Silesion.PL

serwis informacyjny

Budownictwo mieszkaniowe 13.07.2023 r.w województwie śląskim w 2022 r.

budowa budynek budownictwo blok mieszkalny

.

Rok 2022 przyniósł wzrost liczby oddanych do użytkowania mieszkań w województwie śląskim. Mimo tego, liczba mieszkań, na których wydano pozwolenia lub zgłoszono projekt budowlany, oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, była mniejsza niż w poprzednim roku.

Mieszkania oddane do użytkowania

W całym województwie oddano do użytkowania imponującą liczbę 18 746 mieszkań, co oznacza wzrost o 10,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Większość mieszkań, bo 73,3%, została zrealizowana w miastach, podczas gdy na obszarach wiejskich odsetek wyniósł 26,7%. Wśród mieszkań oddanych w miastach, 63,7% stanowiły mieszkania budowane na sprzedaż lub wynajem przez inwestorów, 33,3% to mieszkania indywidualne, a pozostałe 3% to mieszkania w ramach innych form budownictwa. Natomiast na obszarach wiejskich aż 90,8% wszystkich nowo wybudowanych mieszkań to budownictwo indywidualne, 8,9% to mieszkania na sprzedaż lub wynajem, a zaledwie 0,3% to budownictwo komunalne.

Tablica 1. Mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa w 2022 r

Tablica 1. Mieszkania oddane do uzytkowania wedlug form budownictwa w 2022 r woj slaskie

Analizując dane w przekroju terytorialnym, możemy zauważyć, że najwięcej mieszkań zostało zrealizowanych przez inwestorów w Katowicach (10% ogółu mieszkań oddanych w województwie), Gliwicach (6,3%), Częstochowie (5,9%) i Bielsku-Białej (5,8%). Natomiast najmniejszy udział w liczbie oddanych mieszkań miały Piekary Śląskie (0,3%), Mysłowice i Jastrzębie-Zdrój (po 0,8%).

Wykres 1. Struktura mieszkań oddanych do użytkowania według form budownictwa

Wykres 1. Struktura mieszkan oddanych do uzytkowania wedlug form budownictwa woj slaskie
Źródło: dane GUS

Standard mieszkań oddanych do użytkowania

Jeśli chodzi o standard mieszkań oddanych do użytkowania, to całkowita powierzchnia użytkowa mieszkań w 2022 roku wyniosła 1907,6 tys. m², co stanowi wzrost o 69,8 tys. m², czyli 3,8% w porównaniu do roku 2021. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytkowania wyniosła 101,8 m², przy czym w budownictwie indywidualnym było to 139,3 m², a w budownictwie na sprzedaż lub wynajem 66,7 m². W miastach przeciętna powierzchnia wyniosła 89,8 m², podczas gdy na wsi było to 134,6 m².

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania

Analizując przekrój terytorialny, największe przeciętne powierzchnie mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w powiecie zawierciańskim (158,7 m²), Piekarach Śląskich (143,7 m²), a także w powiatach wodzisławskim (141,8 m²) i bieruńsko-lędzińskim (141,4 m²). Natomiast najmniejsze przeciętne powierzchnie mieszkań przekazano do użytkowania w Katowicach (65,5 m²), Sosnowcu (69,2 m²), Gliwicach (70,5 m²) i Chorzowie (72,2 m²).

W 2022 roku oddano do użytkowania 10 885 nowych budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 9463,4 tys. m³. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba oddanych budynków wzrosła o 1,3%, a kubatura o 5,9%. Z tych budynków, 91,3% to budynki jednorodzinne jednomieszkaniowe stałego zamieszkania, a pozostałe to budynki mieszkalne jedno- i wielomieszkaniowe.

Wykres 2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania i przeciętna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania według form budownictwa w 2022 r

Wykres 2. Przecietna powierzchnia uzytkowa 1 mieszkania i przecietna liczba izb w mieszkaniach oddanych do uzytkowania wedlug form budownictwa w 2022 r woj slaskie
Źródło: dane GUS

W miastach wybudowano 6179 budynków mieszkalnych, co stanowi 56,8% ogółu budynków mieszkalnych w województwie, natomiast na obszarach wiejskich było to 4706 budynków (43,2%). Inwestorzy indywidualni stanowili 81,1% wszystkich budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w województwie, podczas gdy pozostali inwestorzy przekazali do użytkowania 18,9% budynków.

Wskaźniki charakteryzujące budownictwo mieszkaniowe

Wskaźniki charakteryzujące budownictwo mieszkaniowe są również istotne do analizy. W 2022 roku na 1000 ludności przypadało 4,3 mieszkania oddanego do użytkowania w województwie śląskim (w porównaniu do 6,3 w skali kraju). Wskaźnik ten był wyższy na obszarach wiejskich (4,8) niż w miastach (4,1). Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności oddano w Żorach (8,5), powiecie tarnogórskim (7,4), Gliwicach (6,9), Katowicach (6,6) oraz w Bielsku-Białej (6,5).

Podsumowując, w 2022 roku województwo śląskie doświadczyło wzrostu liczby oddanych mieszkań. Pomimo mniejszej liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji, rynek mieszkaniowy nadal rozwija się. Przeciętne powierzchnie mieszkań oraz wskaźniki charakteryzujące budownictwo mieszkaniowe dostarczają cennych informacji na temat dynamiki i trendów na rynku nieruchomości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

1 thought on “Budownictwo mieszkaniowe 13.07.2023 r.w województwie śląskim w 2022 r.

  1. Najciekawszym śląskim osiedlem jest chyba atal olimpijska,to ma byc najwyższy budynek mieszkalny na Górnym Śląsku i naprawdę robi wrażenie to co na wizkach widziałem

Average
4.8 Based On 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *