Silesion.PL

serwis informacyjny

Prezydent Katowic apeluje o zmiany przepisów parkingowych

Pierwszy wiceprezydent Bogumił Sobula Fot. UMK

Pierwszy wiceprezydent Bogumił Sobula Fot. UMK

Przy ul. Mickiewicza, gdzie można było pokazać rodzaj problemu, pierwszy wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula w towarzystwie części miejskich radnych, radnych dzielnicy oraz mieszkańców Katowic zaprezentował treść wystąpienia prezydenta Marcina Krupy do premiera Mateusza Morawieckiego. Głównym przedmiotem apelu jest zliberalizowanie przepisów parkingowych w centrach miast.

Zmiany miałyby obowiązywać jedynie w strefach uspokojonego ruchu o maksymalnej dozwolonej prędkości 30 km/h i dopuszczać parkowanie samochodów w wielu miejscach, gdzie w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów jest to w tej chwili wykluczane.

– Wielu mieszkańców Katowic jest zaniepokojonych widząc słupki montowane w miejscach, najczęściej zatokach przy ulicach, gdzie do tej pory mogli parkować swoje samochody i ich zdaniem nie wpływało to na bezpieczeństwo pieszych. Jako zarząd miasta rozumiemy to wzburzenie, ale jesteśmy zmuszeni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i eliminować nawet – w naszej opinii – niezagrażające bezpieczeństwu miejsca parkingowe przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Opinie policji są jednoznaczne w tej kwestii, trzeba bezwzględnie wdrażać przepisy prawa o ruchu drogowym, pomimo tego, że w wielu przypadkach, jest to po prostu nieracjonalne. Chcemy to zmienić, stąd apel prezydenta Katowic Marcina Krupy do premiera  mówi Bogumił Sobulapierwszy wiceprezydent Katowic.

Newralgiczny paragraf do zmiany

Artykuł 49 Ustawy prawo o ruchu drogowym mówi jednoznacznie, że na 10 m przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych nie można parkować samochodu. To właśnie dlatego setki miejsc w Katowicach i innych miastach Polski są blokowane tak by nie można było na nich parkować. Prezydent Katowic w swoim wystąpieniu proponuje, by w miejscach uspokojonego ruchu przepis dopuszczał odstępstwo od reguły 10 metrów. Według propozycji, jeżeli miejsca postojowe są wyznaczone poza jezdnią, to w tzw. strefach tempo 30 mogłyby znajdować się odległości bliższej niż ta wskazana w przepisie. Propozycje prezydenta idą nawet dalej w kwestii skrzyżowań typu T, na których – przy odpowiednio szerokich ulicach – miejsca mogłyby być zachowane nawet na drodze z pierwszeństwem przejazdu.  

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem, ale musimy spojrzeć na sytuację w centrach miast bardziej globalnie i brać pod uwagę interes społeczny mieszkańców tych dzielnic, których zmiana będzie w większości dotyczyła. Wiele osób musi korzystać z samochodu do codziennego funkcjonowania i nie powinniśmy powodować, że przez nie zawsze racjonalne przepisy ludzie ci będą zmuszeni np. do zmiany miejsca zamieszkania. W naszej opinii proponowane przez prezydenta Krupę zmiany nie będą stanowiły zwiększonego zagrożenia, bo miejsca mają znajdować się poza jezdnią lub w miejscach, w których nie będzie to miało wpływu na bezpieczeństwo ruchu – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu UM Katowice.

Edukacja i mobilizacja

Poza wystąpieniem do premiera władze miasta chcą także wyjaśnić mieszkańcom przyczynę zmian na ulicach. W tym celu powstała specjalna strona internetowa parkowanie.katowice.pl, na której można zapoznać się ze wskazanym artykułem ustawy, przeczytać wystąpienie prezydenta, opinie policji do projektów ruchu oraz symbolicznie poprzeć wnioskowane zmiany poprzez kliknięcie w licznik na stronie. Na zlikwidowanych miejscach parkingowych pojawią się także specjalne tabliczki kierujące na stronę. 

– Miasto Katowice musi być komfortowym miejscem do życia dla wszystkich mieszkańców. Dlatego powstają nowe ścieżki rowerowe, są zazieleniane kolejne ulice, ale nie możemy zapominać także o ludziach, którzy na co dzień korzystają z samochodu. Niestety przepisy – które w mojej opinii nie przystają do rzeczywistości w gęsto zabudowanych, poprzecinanych licznymi, krótkimi ulicami dzielnicach miast – powodują, że wielu ludzi zaczyna poważnie zastanawiać się nad ucieczką z centrum. Takie sygnały już otrzymuję od katowiczan, którzy nie rozumieją co dzieje się na ich ulicach – podsumowuje Adam Skowron, radny dzielnicy Śródmieście. 

Treść apelu:

Apel do premiera zmiana przepisow parkingowych 1
Apel do premiera zmiana przepisow parkingowych 2

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się do Pana z apelem o zmianę przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie parkowania, z jednoczesnymi zmianami w warunkach technicznych dla znaków drogowych. Zmiany te są oczekiwane przez mieszkańców miast, szczególnie ich gęsto zabudowanych dzielnic śródmiejskich. Główną ideą jest zliberalizowanie możliwości wyznaczania miejsc parkingowych na drogach publicznych w strefach o uspokojonym ruchu samochodów – w tak zwanych strefach Tempo 30.

Katowice od lat wdrażają rozwiązania z myślą o bezpieczeństwie pieszych i uspokojeniu ruchu samochodowego. W 2015 roku objęliśmy część Śródmieścia Katowic ograniczeniem prędkości, tworząc pierwszą strefę Tempo 30. Słuszność tej decyzji potwierdziły twarde dane: liczba kolizji i wypadków, również tych z udziałem pieszych i kierowców, zaczęła spadać. Od tamtego czasu konsekwentnie rozszerzamy strefę Tempo 30 o kolejne tereny, a opracowywane statystyki pokazują, że to skuteczne narzędzie na rzecz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Uważam – tak jak mieszkańcy Katowic – że w strefach o uspokojonym ruchu samochodów nie jest koniecznie stosowanie tak restrykcyjnych i nieelastycznych przepisów w zakresie postoju samochodów, jak przy drogach, gdzie ruch odbywa się z większą prędkością. Dlatego proponuję wprowadzenie pewnych zmian, dzięki którym przepisy zostaną dostosowane do potrzeb użytkowników dróg i nie będą budziły żadnych wątpliwości. www.silesion.pl

Wprowadzenie wskazanych przeze mnie zmian jest wyrazem oczekiwania społecznego mieszkańców, którzy w wielu przypadkach nie mogą zrezygnować z samochodu jako codziennego środka transportu. Zmiany te proponują także implementację racjonalnych reguł do prawa o ruchu drogowym, będą również zachęcały samorządy do wprowadzania stref o uspokojonym ruchu samochodów.

W imieniu mieszkańców Katowic i innych miast bardzo proszę o podjęcie działań, mających na celu wprowadzenie przedstawionych w załączeniu modyfikacji ustawy prawo o ruchu drogowym.

Proponowane zmiany w Ustawie prawo o ruchu drogowym oraz szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach

1.Art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym – brzmienie obowiązujące:
Zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania;
Zmiana w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym polegająca na dodaniu zapisu: nie dotyczy wyznaczonych miejsc postojowych;

Zmiana w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach poprzez dodanie następującego zapisu:

  • Dopuszcza się wyznaczanie miejsc postojowych na skrzyżowaniach z drogą podporządkowaną występującą po jednej stronie oraz w odległości mniejszej niż 10 m od tego skrzyżowania, z następującymi warunkami:
  • drogi objęte są zakazem przekraczania prędkości mniejszej lub równej 30 km/h lub strefą ograniczonej prędkości, w której obowiązuje dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h,
  • na drogach zastosowane są rozwiązania w celu uspokojenia ruchu,
  • wyłącznie na drodze z pierwszeństwem po przeciwnej stronie drogi podporządkowanej, w miejscach nieograniczających wzajemnej widoczności uczestników ruchu i nie powodujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

2. Art. 49 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym – brzmienie obowiązujące:
Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

Zmiana w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym polegająca na dodaniu zapisu: nie dotyczy wyznaczonych miejsc postojowych; silesion.pl

Zmiana w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach poprzez dodanie następującego zapisu:

Dopuszcza się wyznaczanie miejsc postojowych poza jezdnią drogi w odległości mniejszej niż 10 m przed przejściem dla pieszych lub przejazdem rowerowym, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu także za tym przejściem lub przejazdem, z następującymi warunkami:

  • droga objęta jest zakazem przekraczania prędkości mniejszej lub równej 30 km/h lub strefą ograniczonej prędkości, w której obowiązuje dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h,
  • na drodze zastosowane są rozwiązania w celu uspokojenia ruchu,
  • wyłącznie w miejscach nieograniczających wzajemnej widoczności uczestników ruchu i nie powodujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *