Silesion.PL

serwis informacyjny

Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu

ORLEN Synthos Green Energy

ORLEN Synthos Green Energy

ORLEN Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomią Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Równolegle, kolejne uczelnie przyłączają się do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w tym obszarze. Wszystkie te inicjatywy, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozwolą w perspektywie kilku najbliższych lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o wykształcenie kadr technicznych w tym obszarze.

– Kontynuujemy naszą współpracę, której celem jest bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Chcemy już dziś kształcić kadry dla polskiej energetyki jądrowej na najwyższym możliwym poziomie. Chcemy kształcić inżynierów jądrowych, którzy za chwilę będą potrzebni na rynku pracy nie tylko ze względu na powstające elektrownie atomowe, ale również ze względu na rozwój biznesu w Polsce. Małe reaktory będą odgrywać wielką rolę w naszych przedsiębiorstwach – powiedział Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Głównym celem podpisanego  porozumienia o współpracy pomiędzy ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) a Siecią Badawczą Łukasiewicz jest podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej (ECKKEJ). Współpraca obejmuje zarówno uruchomienie samego Centrum, jak i jego dalszy rozwój, w tym poprzez wsparcie ze strony instytutów badawczo-rozwojowych wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Polska gospodarka musi podążać za aktualnymi trendami. Motorem tych zmian była i jest Grupa ORLEN. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wspólnie z ORLEN Synthos Green Energy planujemy budowę floty małych modułowych reaktorów jądrowych. Badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę inwestycji w mały atom. Jednak aby skutecznie przeprowadzić ten proces już dziś musimy zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego. Tak zrodziła się inicjatywa budowy Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, które przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoli na dynamiczny rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce. To również kolejny ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

ECKKEJ umożliwi przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc taki, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę ORLEN w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy. Dodatkowo Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną. Ośrodek (ECKKEJ) ma zostać uruchomiony w 2027 r.

– Polska musi stworzyć cały system energetyki jądrowej, a elektrownia czy elektrociepłownia to tylko jeden z jego elementów. Aby system działał poprawnie, potrzebne są kadry i wspierające je środowisko naukowe i edukacyjne. Polska będzie musiała zmierzyć się nie tylko z wyzwaniem zapewnienia infrastruktury towarzyszącej i finansowania, ale przede wszystkim wiedzy, niezbędnej do obsługi i funkcjonowania dużego i mniejszego atomu. To główne zadanie Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr Energetyki Jądrowej. Jest to logiczna kontynuacja działań podejmowanych wspólnie z polskimi uczelniami technicznymi, zmierzających do budowy obszaru kształcenia w szeroko pojętej technologii energetyki jądrowej – powiedział Dawid Jackiewicz, Wiceprezes OSGE.

Budowa Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej to już kolejny etap tworzenia korpusu specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki. Pod koniec stycznia br. ORLEN i Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisały porozumienie o współpracy z sześcioma uczelniami technicznymi przy edukacji kadr jądrowych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniki: Gdańska, Poznańska, Śląska, Wrocławska i Warszawska). Do współpracy dołączają kolejne instytucje – Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, które wspólnie będą pracować na rzecz doskonalenia przyszłych kadr sektora energetycznego.

– Jesteśmy gotowi, jako Sieć Badawcza Łukasiewicz, mocno zaangażować się w program rozwoju małych reaktorów jądrowych w Polsce. Stawiamy do dyspozycji 4500 naszych naukowców i inżynierów oraz nowoczesną infrastrukturę badawczą. Będziemy służyć polskim firmom wsparciem w projektowaniu nowych rozwiązań, ich testowaniu i wdrażaniu. Będziemy tworzyć warunki dla jak największego udziału polskiego komponentu w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i krajach regionu. Równocześnie mamy świadomość, że obok postawienia samych modułowych reaktorów oraz ich integracji z systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym, absolutnie kluczowym zadaniem jest wyszkolenie kadr. Stąd nasza współpraca zarówno z ORLEN Synthos Green Energy, jak i najlepszymi polskimi uczelniami technicznymi – powiedział Remigiusz Kopoczek, wiceprezes ds. badawczych Centrum Łukasiewicz.

Do obsługi jednego SMR-a będzie potrzebnych ponad 100  wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Grupa ORLEN do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024