Silesion.PL

serwis informacyjny

Bezpieczeństwo młodych sportowców. Weszły w życie nowe Standardy Ochrony Małoletnich

Olsztyn 17.05.2023. Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. Fot. Grzegorz Kamiñski

Polskie Towarzystwo Prawa Organizacji Non-Profit przygotowało akcję informacyjną przeznaczoną dla podmiotów sportowych (stowarzyszeń, fundacji, spółek, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), która ma pomóc we właściwym wprowadzeniu przepisów, które mają chronić małoletnich przed przemocą fizyczną czy psychiczną. Warto zwrócić się o pomoc do specjalistów – psychologów i prawników, którzy wesprą we wdrażaniu nowych przepisów.

Właśnie weszły w życie przepisy obligujące wszystkie podmioty prowadzące działalność na rzecz małoletnich do opracowania Standardów Ochrony Małoletnich. Dotyczy to bardzo różnych obszarów aktywności i usług. Obowiązek obejmuje także podmioty sportowe, niezależnie od formy prawnej (stowarzyszenia, fundacje, UKS-y, spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza). Dotyczy nie tylko klubów sportowych startujących w rozgrywkach, ale także podmiotów prowadzących działalność dla dzieci, w tym nauki pływania, zajęcia gimnastyki, zajęcia ogólnorozwojowe.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapewnienie ochrony przed przemocą fizyczną czy psychiczną to nasz wspólny obowiązek – przekonuje Małgorzata Hołub-Kowalik, mistrzyni olimpijska z Tokio. – Musimy zadbać, by przy szkoleniu najmłodszych nie dochodziło do zdarzeń, które mogą się odbić na ich przyszłości – dodaje.

Standardy muszą zawierać szereg regulacji, dostosowanych do specyfiki działania podmiotu oraz skali jego działalności. To nie tylko opracowanie dokumentu, ale także jego wdrożenie, szkolenie personelu, szkolenie dla dzieci i ich rodziców czy opiekunów. Ważny jest także dalszy etap, w tym ich ewaluacja, prowadzenie dokumentacji, wyznaczenie w podmiocie osób odpowiedzialnych. Będzie to duże wyzwanie dla podmiotów sportowych, dlatego Polskie Towarzystwo Prawa Organizacji Non-Profit przygotowało akcję informacyjną dedykowaną dla podmiotów sportowych.

Poza bezpłatnymi webinarami proponujemy także doradztwo i szkolenia w zakresie wdrożenia standardów, żeby nie był to tylko przykry obowiązek i nie powodował bezrefleksyjnego ściągnięcia przypadkowego wzoru z internetu, tylko żeby był dostosowany do potrzeb i specyfiki podmiotu. A co najważniejsze, żeby gwarantował skuteczność i bezpieczeństwo małoletnich – mówi Jakub Kosowski, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Organizacji Non-Profit.

Wprowadzone właśnie Standardy Ochrony Małoletnich mają na celu stworzenie podstaw do skutecznej ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, co jest szczególnie istotne przy podmiotach sportowych. Ich brak będzie zagrożony sankcją, gdyż stanowi wykroczenie, zaś uprawnienia kontrole przysługują nie tylko organom ścigania, ale także organom samorządu terytorialnego.

Więcej jest u nas na https://standardyochronymaloletnich.pl/

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024