Silesion.PL

serwis informacyjny

Badania i ciasto na pokładach minibusów Zarządu Transportu Metropolitalnego

Badania i ciasto na pokladach minibusow Zarzadu Transportu Metropolitalnego fot ZTM

Badania i ciasto na pokladach minibusow Zarzadu Transportu Metropolitalnego fot ZTM

Prawie 5 miesięcy temu na ulice Knurowa, Tarnowskich Gór i Zabrza wyjechały minibusy obsługujące 7 nowych linii. Z przeprowadzonych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego badań wynika, że możliwości, jakie dają te połączenia, są już dostrzegane przez mieszkańców. W jednej z gmin, z radości i w podzięce za uruchomienie kursów, kierowcę autobusu… częstowano ciastem. Głos w sprawie nowych linii zabrali także samorządowcy. 

Przypomnijmy, nowe linie minibusowe uruchomiono 17 i 19 grudnia 2022 r. w 3 gminach. Kluczową rolę odegrali włodarze miast – prezydent Knurowa Adam Rams, burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i prezydent Zabrza dr Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki zaangażowaniu i przychylności tych gmin mogliśmy zlecić realizację kursów niewielkimi pojazdami. To umożliwiło wyznaczenie tras w taki sposób, aby przebiegały one m.in. wąskimi ulicami w małych dzielnicach. Dzięki temu zostały pokryte tzw. białe plamy, czyli miejsca, dokąd wcześniej komunikacja miejska nie docierała – mówi członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Grzegorz Kwitek

W Zabrzu linie poddano badaniom. Pierwsze wnioski już wyciągnięto 

W Zabrzu na liniach minibusowych przeprowadzono badania napełnień i badania marketingowe. Dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska oraz zastępca dyrektora ds. przewozów ZTM Aleksander Sobota zaprezentowali ich wyniki prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik. Badania dostarczyły nie tylko ciekawych informacji na temat funkcjonowania nowych linii i potrzeb pasażerów, ale również – co ważniejsze dla podróżnych – pozwalają rozpocząć przygotowywania nad drobnymi modyfikacjami rozkładów jazdy. 

Z badań wynika, że z trzech linii minibusowych uruchomionych w grudniu w Zabrzu najpopularniejszą jest 709. Ma ona charakter okrężny i łączy przystanki Plac Dworcowy, Plac Teatralny, Gdańska, ŚCCS i Plac Teatralny. Na tej stosunkowo krótkiej trasie najważniejszym punktem jest oczywiście Śląskie Centrum Chorób Serca, które stanowi – jak wynika z badań – cel podróży co trzeciego pasażera. – I to właśnie temu szpitalowi podporządkowane będą kolejne wdrażane przez nas zmiany. Wspólnie z Urzędem Miejskim opracujemy korektę, która ułatwi dojazdy i powroty ze ŚCCS – zapowiada dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska. – Obecnie kursy wykonywane są w godzinach 7-17. Chcielibyśmy rozszerzyć ten zakres o dodatkowe połączenia poranne i popołudniowo-wieczorne. Na tej zmianie skorzystają przede wszystkim pracownicy szpitala – wyjaśnia Małgorzata Gutowska.  

Jeśli chodzi o pozostałe dwie linie minibusowe w Zabrzu to badania wykazały, że linia 704 jest wykorzystywana przez podróżnych przede wszystkim jako dowozowa, czyli taka, dzięki której można dojechać na wybrany przez siebie przystanek i przesiąść się do innego autobusu (takiej odpowiedzi w badaniu udzieliło 33% respondentów). Natomiast w przypadku linii 706 to głównymi celami podróży osób z niej korzystających są dojazdy do placówek służby zdrowia (36%) oraz na zakupy (31%). 

Biorąc pod uwagę wszystkie 3 linie minibusowe w Zabrzu, z badań wynika m.in., że 72% respondentów korzysta z nich codziennie lub kilka razy w tygodniu, 93% ankietowanych pozytywnie oceniło rozkład jazdy i 96% osób nie ma uwag co do lokalizacji przystanków. Najczęściej wskazywanymi celami podróży są: placówki służby zdrowia (29%), zakupy (22%) oraz rekreacja i dojazd do innych linii celem przesiadki (po 12%). 

Na funkcjonalność wszystkich trzech nowo uruchomionych linii minibusowych w Zabrzu zwraca uwagę prezydent miasta: – Przyjazne miasto jest dobrze skomunikowane. Dla wygody pasażerów linie minibusowe ZTM dojeżdżają do miejsc, gdzie do tej pory nie było przystanków. To ważne szczególnie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami lub mieszkańców budynków znajdujących się daleko od tras kursowania autobusów – mówi dr Małgorzata Mańka-Szulik. 

Przypomnijmy, że dla wdrożenia trzech linii minibusowych w Zabrzu, konieczne było uruchomienie kilkunastu nowych przystanków i to o nich mówi prezydent dr Małgorzata Mańka-Szulik. Chodzi tutaj zarówno o przystanki zlokalizowane w centrum miasta, np. Zabrze Roosevelta, Guido Przychodnia, Zabrze Cieszyńska, Zabrze Śląskie Centrum Chorzów Serca, jak i poza nim – są to przystanki w Grzybowicach, np. Przy Ujęciu, Stacja Uzdatniania, Bednorza, Szczecińska, Kościół, Bora-Komorowskiego, a także w Mikulczycach – Mickiewicza i Parkowa

W Knurowie kierowcę przywitano… ciastem 

Z linii 610, która w połowie grudnia została uruchomiona w Knurowie, korzystają przede wszystkim dzieci oraz osoby starsze. Najmłodsi minibusami dojeżdżają do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 9. Seniorzy natomiast korzystają z linii 610, aby dojechać na Cmentarz Komunalny

Co ważne, minibusy nie tylko ułatwiają dojazdy do placówek edukacyjnych. Godziny odjazdów skoordynowano z pozostałymi liniami kursującymi przez Knurów, dzięki czemu na przystankach Knurów Wojska Polskiego oraz Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna łatwiejsze są przesiadki na linie kursujące w kierunku Szczygłowic, Gliwic, Gierałtowic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Katowic. – Linia skomunikowała mieszkańców nowych osiedli z zabudową jednorodzinną, poprawiając jednocześnie komunikację w mieście. Jej uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Miasta Knurów. Stale zwiększająca się liczba pasażerów korzystających z nowych busów jest dowodem na popularność linii 610 – podsumowuje prezydent Knurowa Adam Rams

W pierwszych dniach uruchomienia linii doszło do niecodziennej sytuacji. Kierowcę, który prowadził autobus po nowej trasie, mieszkanki Knurowa poczęstowały ciastem. Wyjaśniały, że chcą w ten sposób podziękować za uruchomienie połączeń, które umożliwiają im dojazd na zakupy. – To było bardzo miłe. Na początku było ciasto, teraz jestem częstowany cukierkami. Ludzie tłumaczą to swoją wdzięcznością za uruchomienie nowych połączeń – mówi Maciej Kowalski, kierowca autobusu zatrudniony w firmie Kłosok, która na zlecenie ZTM obsługuje linię 610. – Już w pierwszych dniach w autobusie wytworzyła się rodzinna atmosfera. Tak jest do dziś – dodaje. 

W Tarnowskich Górach myślą o kolejnych liniach minibusowych 

Po pierwszym okresie funkcjonowania linii minibusowych do ZTM przychylne głosy dochodzą również z Tarnowskich Gór. Nowe połączenia pozytywnie ocenia burmistrz Arkadiusz Czech, który wskazuje, że wzbudzają one już także zainteresowanie mieszkańców innych dzielnic: – Uruchomienie nowych linii było strzałem w dziesiątkę. Po pierwsze: mieszkańcy i pracownicy okolicznych zakładów z nich korzystają. Oznacza to, że linie były potrzebne, a rozkład jazdy jest dobrze ułożony. Po drugie: mieszkańcy kolejnych dzielnic zgłaszają się z prośbą o uruchomienie u nich podobnych linii. Ciągle usprawniamy komunikację w mieście, wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, dlatego też analizujemy ich postulaty – mówi burmistrz Arkadiusz Czech

Przypomnijmy, że od dnia uruchomienia trzech linii minibusowych w Tarnowskich Górach dwóm z nich zmieniły się już rozkłady jazdy. W przypadku linii 745 musiała zostać wprowadzona trasa objazdowa w związku z remontem ul. Polnej. Natomiast jeśli chodzi o linię 746 to dostosowano godziny odjazdów autobusów do czasu pracy w zakładzie Electrocarbon. ZTM wprowadził tę modyfikację na wniosek tamtejszych pracowników. 

ZTM zaprasza na stronę internetową i na kawę 

Rozkłady jazdy oraz mapy ilustrujące przebieg tras linii minibusowych znajdują się na stronie internetowej ZTM. Informacje na ich temat można również uzyskać dzwoniąc na czynną przez całą dobę i bezpłatną infolinię (800 16 30 30). 

ZTM, wraz z przedstawicielami urzędów trzech wyżej wymienionych miast, organizuje spotkania, podczas których będzie można poczęstować się gorącą kawą oraz otrzymać transportowe gadżety. Wydarzenia będą również okazją do porozmawiania o transporcie zbiorowym. Każde ze spotkań będzie odbywać się w godzinach 9 – 14 oraz 16 – 18. Pierwsze już 10 maja w Zabrzu przy Placu Teatralnym, drugie 11 maja w Tarnowskich Górach na Rynku, trzecie 12 maja w Knurowie przy Centrum Przesiadkowym. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024