Silesion.PL

serwis informacyjny

50 zł + 1000 zł cashback w SuperBet od 8- do 14 marca

Superbet outro spotu

Superbet outro spotu

Wszyscy gracze zarejestrowani w SuperBet z kodem LEGBUK w dniach 8-14 marca otrzymają 50 zł + 1000 zł bonusu cashback. Aby wziąć udział w promocji gracz musi dokonać rejestracji konta gracza w Superbet, używając podanego kodu podczas rejestracji w dniach 08-14.03.2021 roku. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

Promocja jest dostępna tylko dla Graczy, którzy mają aktywne konta zakładów online u Organizatora i podczas jego rejestracji wyrazili chęć otrzymania bonusów w serwisie Superbet, tj. odznaczyli odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji konta online na stronie internetowej Organizatora, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Promocji. Brak odznaczenia takiego pola wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji.

Specjalna oferta dla naszych czytelników:

Darmowy zakład w wysokości 34 PLN – zarejestruj konto w Superbecie z kodem LEGBUK , wpłacić pierwszy depozyt (minimalnie 50 zł), a otrzymasz dodatkowo od bukmachera 34 zł za darmo na zakłady bukmacherskie.

REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH SUPERBET

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „BONUS POWITALNY” zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.
 3. Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl, w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet, na zasadach określnych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień Regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) dostępnym na stronie internetowej www.superbet.pl oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin i Promocja nim objęta obowiązuje w okresie od dnia 08.03.2021 do 14.03.2021 roku.

II. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik/cy Promocji, Gracz/e, Klient/nci).
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Aby wziąć udział w promocji gracz musi dokonać rejestracji konta gracza w Superbet, przez stronę partnerską, w dniach 08-14.03.2021 roku.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Promocja jest dostępna tylko dla Graczy, którzy mają aktywne konta zakładów online u Organizatora i podczas jego rejestracji wyrazili chęć otrzymania bonusów w serwisie www.superbet.pl, tj. odznaczyli odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji konta online na stronie internetowej Organizatora, co jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w Promocji. Brak odznaczenia takiego pola wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji.
 7. Każdy Gracz, który chce skorzystać z Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i warunkami Promocji oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. W momencie akceptacji Bonusów Powitalnych Gracz oświadcza, że przeczytał oraz zrozumiał warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulamin zakładów online.

III. Zasady promocji:

Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z następujących Promocji:

 1. „Bonus od pierwszego depozytu”, w którym wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego wpłaconego depozytu na konto Gracza. Szczegółowe warunki opisane są w rozdziale IV. „Bonus od pierwszego depozytu”.
 2. „Tydzień bez ryzyka”, w którym wysokość bonusu zależy o przegranej netto Gracza w pierwszym tygodniu aktywności. Szczegółowe warunki opisane są w rozdziale V. „Tydzień bez ryzyka”.
 3. „Darmowy zakład w PPZ”, który przysługuje Graczom, którzy założyli swoje konto online w dowolnym Punkcie sieci Superbet na terenie Rzeczpospolitej Polski. Szczegółowe warunki opisane są w rozdziale VI. „Darmowy zakład z PPZ”.
 4. Aby otrzymać bonusy, Klient musi spełnić warunki poszczególnych Promocji, opisane szczegółowo w poniższych rozdziałach niniejszego Regulaminu.

IV. „Bonus od pierwszego depozytu”

 1. Bonus zostanie przyznany tylko za pierwszy depozyt klienta po akceptacji bonusu powitalnego.
 2. Klient ma 14 dni na wykonanie pierwszego depozytu od momentu akceptacji bonusu powitalnego. Jeśli pierwszy depozyt nie zostanie wykonany w tym czasie, klient nie otrzyma bonusu powitalnego.
 3. Wysokość bonusu to 100% wartości pierwszego depozytu.
 4. Maksymalna wysokość przyznanej kwoty bonusu to 50 PLN.
 5. Minimalna wartość przyznanej kwoty bonusu to 20 PLN. Jeśli kwota pierwszego depozytu jest niższa niż 20 PLN, bonus nie zostanie przyznany.
 6. Bonus aktywny jest od momentu pierwszej wpłaty, a nie od momentu rejestracji konta na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 7. Bonus może zostać wypłacony w momencie spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Każdy Gracz może skorzystać z bonusu tylko raz.
 9. Zasady wykorzystania bonusu „Bonus od pierwszego depozytu”
 10. Środki bonusowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakłady z oferty przedmeczowej oraz zakłady na żywo (tj. Live), które znajdują się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 11. Środki bonusowe będą aktywne przez okres 7 dni. Jeżeli w tym okresie Gracz nie zrealizuje wymaganego obrotu to środki zgromadzone na saldzie bonusowym przepadną, dlatego też nie jest zalecane wykorzystanie środków z salda bonusowego na zakłady długoterminowe np. „Zwycięzca Ligi Mistrzów”.
 12. Aby wypłacić środki bonusowe Gracz musi dokonać obrotu za łączną stawkę odpowiadającą 1-krotności otrzymanej kwot bonusu.
 13. Na poczet obrotu zaliczają się tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okresie, gdy bonus jest aktywny, które spełniają następujące warunki:
  • Minimalny kurs dla zakładów multi, wynosi: 1.8, z minimalną ilością zdarzeń na kuponie: 2 oraz z minimalnym kursem dla każdego zdarzenia na kuponie w wysokości 1.3
  • Minimalny kurs dla zakładów systemowych wynosi: 1.5 dla najniższej kombinacji.
  • Nie zawierają zdarzeń z oferty Super Mecz.
 14. Jeśli Gracz zawrze kupon, który zostanie w pełni rozliczony po upływie czasu trwania Promocji Bonusu Powitalnego środki automatycznie zostaną anulowane z salda bonusowego.
 15. Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
 16. Jeżeli na saldzie depozytowym Gracza znajdują się niewykorzystane środki to one zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do zawarcia kuponu, a nie środki znajdujące się na saldzie bonusowym.
 17. Jeśli kupon został postawiony równocześnie za środki depozytowe i bonusowe to ewentualna wygrana zostanie przelana na konto depozytowe i bonusowe proporcjonalnie względem środków, których Klient użył podczas zawierania zakładu.
 18. W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.
 19. Jeżeli wysokość środków na saldzie bonusowym będzie mniejsza niż 2 złote, automatycznie zostaną one przelane na saldo depozytowe.
 20. Tylko jeden bonus może być aktywowany na saldzie bonusowym. Oznacza to, że każdy kolejny bonus trafi do kolejki bonusowej i będzie znajdował się w niej przez okres 7 dni.
 21. Gracz nie może wypłacić środków lub wygranych z salda depozytowego do momentu spełnienia warunków obrotu, którymi objęty jest Bonus od pierwszego depozytu.
 22. Zakłady biorą udział w Promocji w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza.
 23. Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków zanim spełni warunki obrotu bonusu, środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
 24. Jeżeli okres trwania bonus od pierwszego depozytu upłynął, środki oraz wygrane zostaną anulowane.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w zawarte przez Graczy zakłady, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki obrotu, a także w celu ewentualnego anulowania bonusu, którzy nadużywają lub naruszają warunki Regulaminu (np. zakłady przeciwstawne itd.) lub Regulaminu zakładów online.
 26. Gracz może anulować bonus kontaktując się z Działem Customer Support. W takim przypadku, środki z salda bonusowego i wygrane z tym związane zostaną anulowane.
 27. Superbet zastrzega sobie prawo do żądania od Gracza udostępnienia dokumentów identyfikujących niezbędnych do weryfikacji konta. W przypadku odmowy udostępnienia tych dokumentów, Superbet ma prawo anulować Bonus od pierwszego depozytu oraz związane z nim wygrane.
 28. Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z akcji promocyjnej Bonus od pierwszego depozytu tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji.

V. „Tydzień bez ryzyka”

 1. Bonus mogą otrzymać tylko Gracze, którzy skorzystali z promocji „Bonus od pierwszego depozytu” (szczegółowo opisany w rozdziale IV).
 2. Wysokość bonusu wynosi równowartość sumy stawek zakładów klienta pomniejszona o wygrane Klienta, podatek od gier i przyznane i wykorzystane bonusy w pierwszym tygodniu aktywności klienta (dalej: okres rozliczeniowy). Przykład:
  • Suma stawek Klienta (obrót) = 1000 PLN
  • Suma wygranych = 600 PLN
  • Suma podatków od gier = 120 PLN
  • Przyznane i wykorzystane bonusy = 30
  • Kwota bonus „Tydzień bez ryzyka” = 1000 PLN – 600 PLN – 120 PLN – 30 PLN = 250 PLN
 3. Do obliczenia wysokości bonusu brane są tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okres rozliczeniowy.
 4. Przez „przyznane i wykorzystane bonusy” rozumiem się sumę wszystkich bonusów, którą klient otrzymał od Organizatora i zawarł za nią przynajmniej jeden zakład.
 5. Maksymalna kwota przyznanego bonusu to 1000 PLN.
 6. Pierwszy tydzień aktywności (okres rozliczeniowy) oznacza okres 7 dni licząc od momentu wykonania pierwszego depozytu na kwotę minimum 20 PLN w serwisie www.superbet.pl lub poprzez aplikację mobilną Superbet przez Gracza. Przykład:

  Klient złożył pierwszy depozyt w poniedziałek 06.07.2020r. o godzinie 10:00:00, okres rozliczeniowy kończy się w niedzielę o 12.07.2020 o godzinie 23:59:59.
 7. Bonus zostanie przelany na konto Gracza do 72 godzin od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 8. Pierwszy depozyt (od którego naliczany jest okres rozliczeniowy) musi zostać wykonany do 14 dni od momentu akceptacji bonusu powitalnego.
 9. Jeśli kwota pierwszego depozytu jest niższa niż 20 PLN, bonus nie zostanie przyznany.
 10. Zasady wykorzystania bonusu „Tydzień bez ryzyka”
 11. Środki bonusowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakłady z oferty przedmeczowej oraz zakłady na żywo (tj. Live), które znajdują się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 12. Środki bonusowe będą aktywne przez okres 14 dni. Jeżeli w tym okresie Gracz nie zrealizuje wymaganego obrotu to środki zgromadzone na saldzie bonusowym przepadną, dlatego też nie jest zalecane wykorzystanie środków z salda bonusowego na zakłady długoterminowe np. „Zwycięzca Ligi Mistrzów”.
 13. Aby wypłacić środki bonusowe Gracz musi dokonać obrotu za łączną stawkę odpowiadającą 4-krotności otrzymanej kwot bonusu.
 14. Na poczet obrotu zaliczają się tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okresie, gdy bonus jest aktywny, które spełniają następujące warunki:
  • Minimalny kurs dla zakładów multi, wynosi: 1.8, z minimalną ilością zdarzeń na kuponie: 2 oraz z minimalnym kursem dla każdego zdarzenia na kuponie w wysokości 1.3
  • Minimalny kurs dla zakładów systemowych wynosi: 1.5 dla najniższej kombinacji.
  • Nie zawierają zdarzeń z oferty Super Mecz.
 15. Jeśli Gracz zawrze kupon, który zostanie w pełni rozliczony po upływie czasu trwania Promocji Bonusu Powitalnego środki automatycznie zostaną anulowane z salda bonusowego.
 16. Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
 17. Jeżeli na saldzie depozytowym Gracza znajdują się niewykorzystane środki to one zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do zawarcia kuponu, a nie środki znajdujące się na saldzie bonusowym.
 18. Jeśli kupon został postawiony równocześnie za środki depozytowe i bonusowe to ewentualna wygrana zostanie przelana na konto depozytowe i bonusowe proporcjonalnie względem środków, których Klient użył podczas zawierania zakładu.
 19. W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.
 20. Jeżeli wysokość środków na saldzie bonusowym będzie mniejsza niż 2 złote, automatycznie zostaną one przelane na saldo depozytowe.
 21. Tylko jeden bonus może być aktywowany na saldzie bonusowym. Oznacza to, że każdy kolejny bonus trafi do kolejki bonusowej i będzie znajdował się w niej przez okres 7 dni.
 22. Gracz nie może wypłacić środków lub wygranych z salda depozytowego do momentu spełnienia warunków obrotu, którymi objęty jest bonus.
 23. Zakłady biorą udział w Promocji w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza.
 24. Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków zanim spełni warunki obrotu bonusem, środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
 25. Jeżeli okres trwania bonusu upłynął, środki oraz wygrane zostaną anulowane.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w zawarte przez Graczy zakłady, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki obrotu, a także w celu ewentualnego anulowania bonusu, którzy nadużywają lub naruszają warunki Regulaminu (np. zakłady przeciwstawne itd) lub Regulaminu zakładów online.
 27. Gracz może anulować bonus kontaktując się z Działem Customer Support. W takim przypadku, środki z salda bonusowego i wygrane z tym związane zostaną anulowane.
 28. Superbet zastrzega sobie prawo do żądania od Gracza udostępnienia dokumentów identyfikujących niezbędnych do weryfikacji konta. W przypadku odmowy udostępnienia tych dokumentów, Superbet ma prawo anulować bonusu oraz związane z nim wygrane.
 29. Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z akcji promocyjnej bonusu tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji.

VI. „Darmowy zakład z PPZ”,

 1. Każdy gracz, który zarejestruje konto online po 25.05.2020 otrzyma oprócz Bonusu Powitalnego, dodatkowy bonus w postaci darmowego zakładu do wykorzystania w dowolnym Punkcie sieci Superbet na terenie Rzeczpospolitej Polski, jeżeli spełni następujące warunki:
 2. Użyje kodu otrzymanego od Pracownika Punktu należącego do sieci Superbet podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w polu “Czy posiadasz numer punktu Superbet?”.
 3. Aktywuje swoje konto klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w procesie rejestracji adres e-mail oraz potwierdzi chęć otrzymania bonusu powitalnego po pierwszym logowaniu na stronie www.superbet.pl, a także wyrazi chęć otrzymywania informacji o ofertach Superbet.
 4. Dokona jednego lub większej ilości depozytów o minimalnej wartości 50 zł.

VII. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Graczowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Promocji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: customer.support@superbet.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną na podany adres Gracza.

VIII. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku Promocją jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z/s w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo-pl@superbet.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Organizatora.
 3. Zgromadzone dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji lub rozpatrzeniem złożonych reklamacji (art. 6 pkt. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) – „RODO”.
 4. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich uzupełniania, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Gracz, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z Promocji. Gracz zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił warunki Promocji w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Graczy w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Promocji przez Organizatora nie będzie naruszać praw Graczy, którzy spełnili warunki otrzymania Bonusów Powitalnych przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Promocji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024