Silesion.PL

serwis informacyjny

Zmiany w “zasadach ogólnych sportów” w zakładach bukmacherskich TOTALbet

Uwaga! Dnia 12.09.2019 zmienił się oficjalny komunikat “Zasady ogólne sportów”. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. zakładów na strzelca gola w piłce nożnej, czy liczbę rund w sportach walki.

OFICJALNY KOMUNIKAT nr 1/09/2019 z dnia 12 września 2019 r. – do Regulaminu zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet z dnia 22 marca 2018 r. urządzanych przez TOTALBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.

§ 1.

Na podstawie § 2 oraz § 12 ust. 4 obowiązującego regulaminu zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet z dnia 22.03.2018 r. (zwanego dalej „Regulaminem”) ustala się zasady ogólne rozliczania zakładów na zdarzenia sportowe tzw. „Zasady ogólne sportów”

Zasady ogólne sportów

§ 2.

Piłka nożna

Wszystkie zakłady odnoszą się do regulaminowego czasu gry: 90 minut gry włącznie z przerwami i czasem doliczonym, bez dogrywki lub rzutów karnych, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

W przypadku klubowych meczów towarzyskich, zmiana formatu spotkania ze standardowego (2x 45 minut) na inny (np. 2x 40 minut, 2x 35 minut lub inny) nie stanowi podstawy do rozliczenia zakładu jako zwrot.

W przypadku klubowych meczów towarzyskich, w których liczba połów jest inna od standardowej (np. 3x 30 minut), zakłady na zwycięzcę spotkania pozostaną ważne, a zakłady na liczbę bramek zostaną zwrócone.

W przypadku oficjalnych rozgrywek, w których format spotkań jest inny niż 2x 45 minut, wszystkie zakłady pozostaną ważne. Jeżeli obiekt, na którym rozgrywany jest mecz zostanie zmieniony, postawione już zakłady będą ważne. Jednakże w przypadku przeniesienia zawodów z boiska gospodarzy na boisko gości wszelkie zakłady na takie spotkanie zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Jeżeli mecz został przełożony, lecz odbył się w ciągu dwóch dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym miał się odbyć, wówczas wszystkie postawione zakłady na dany mecz pozostają ważne. Jeżeli mecz rozpoczął się, lecz został przerwany i został wznowiony w ciągu dwóch dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz się rozpoczął, wówczas wszystkie postawione zakłady na dany mecz pozostają ważne. W pozostałych przypadkach przerwanie, anulowanie lub przełożenie meczu powoduje, że wszystkie zakłady postawione na dany mecz zostaną unieważnione, a stawki zwrócone, z wyłączeniem zakładów, które zostały uprzednio definitywnie rozstrzygnięte (np. zwycięzca pierwszej połowy).

Decyzje sędziów lub jakiekolwiek decyzje o anulowaniu lub zmianie wyniku spotkania lub turnieju (np. walkower), podjęte przez organ zarządzający danym wydarzeniem po jego zakończeniu nie wpływają na dokonane rozliczenie zakładu. Jeżeli drużyna, na którą został zawarty zakład zostanie zdyskwalifikowana lub odmówiono jej udziału w zawodach, wszystkie zakłady na tę drużynę (np. drużyna wygra turniej) zostaną uznane za przegrane.

Strzelec bramki: Aby zakład był ważny, zawodnik musi wyjść w podstawowym składzie. W innym przypadku zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu lub weszli na boisko po strzeleniu pierwszej bramki będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę pierwszej bramki, wówczas wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. W przypadku, gdy nie padną żadne bramki, wszystkie ważne zakłady zostaną uznane za przegrane.

Strzelec ostatniej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli ostatni gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę ostatniej bramki, wtedy wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. Jeśli w meczu padła tylko jedna bramka, zawodnik, który ją zdobył będzie zarówno zdobywcą pierwszej jak i ostatniej bramki. W przypadku, gdy nie padną żadne bramki, wszystkie ważne zakłady zostaną uznane za przegrane. Jeżeli mecz nie zostanie dokończony, wówczas zakłady na strzelca ostatniej bramki zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

Zakłady specjalne na zawodników: W przypadku wszystkich zakładów związanych z zachowaniem zawodników lub zawodnika (np. żółta kartka, czerwona kartka, liczba przewinień, liczba strzałów), wymieniony gracz musi grać w meczu od początku, w przeciwnym wypadku zakład jest unieważniany. Zakłady H2H obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego spotkania są ważne wyłącznie wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wyjdą w podstawowym składzie na dane spotkanie. Żadne kartki, wykluczenia z gry lub inne decyzje podjęte po zakończeniu meczu nie są brane pod uwagę przy rozliczeniu zakładu. Kartki oraz wykluczenia z gry mające miejsce podczas przerwy po pierwszej połowie meczu są brane pod uwagę w rezultacie ogólnym całego meczu, natomiast nie są uwzględniane przy zakładach zawartych oddzielnie jedynie na pierwszą lub drugą połowę meczu.

Kartki: Dla celów rozstrzygnięcia zakładu brane pod uwagę są wyłącznie kartki pokazane zawodnikom znajdującym się na polu gry. Nie liczą się natomiast kartki pokazane innym członkom zespołu (np. zawodnikom rezerwowym, trenerom, zmienionym zawodnikom, członkom personelu klubowego) lub pokazane po zakończeniu meczu. Do celów rozstrzygnięcia zakładu dotyczącego liczby kartek stosuje się następujące rozliczenia: – Żółta kartka = 1 – Czerwona kartka = 2 – Jedna żółta i jedna czerwona kartka = 3 – Dwie żółte i jedna czerwona kartka = 3

Kto otrzyma żółtą kartkę jako pierwszy: Jeżeli według oficjalnych danych pierwsza żółta kartka zostanie pokazana dwóm lub więcej zawodnikom z przeciwnych drużyn w tym samym czasie, wtedy wszystkie zakłady na takie zdarzenie zostaną unieważnione, o ile w ofercie nie była dostępna opcja “Dwóch w tym samym czasie”. Zakłady minutowe na żółte kartki rozliczane są zgodnie z momentem pokazania żółtej kartki przez sędziego, a nie z czasem naruszenia przepisów przez zawodnika.

Wykluczenia z gry: Liczą się wyłącznie wykluczenia zawodników znajdujących się na boisku. Wykluczenia zawodników z ławki rezerwowych, trenerów i członków personelu klubowego nie są brane pod uwagę, tak samo jak wykluczenia dokonane po końcowym gwizdku sędziego.

Punkty karne: Suma punktów karnych za kartki liczona jest w następujący sposób: – 10 punktów za żółtą kartkę – 25 punktów za czerwoną kartkę – 35 punktów za dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Rzuty rożne oraz Spalone: Tylko oficjalnie uznane rzuty rożne i spalone są brane pod uwagę. Przy rozliczaniu zakładu brane pod uwagę są wyłącznie faktycznie wykonane rzuty rożne (niezależnie od tego ile rzutów rożnych zostało przyznanych przez sędziego) oraz tylko te spalone, po których gra zostaje faktycznie wstrzymana. W przypadku otrzymania przez drużynę rzutu rożnego, ale niewykonania go (np. wskutek zakończenia meczu przez sędziego), rzut taki nie będzie uwzględniany w rozliczeniu zakładu. Powtarzany rzut rożny rozliczany jest jako jeden rzut rożny.

Czas rzutu rożnego: pod uwagę brany jest faktyczny czas wykonania rzutu rożnego, a nie czas przyznania rzutu rożnego przez sędziego. Dokładny wynik meczu: Jeśli mecz zakończy się rezultatem, który nie był oferowany do zagrania, to wszystkie zakłady będą rozstrzygnięte jako przegrane. Jedynie zakłady z opcji “Inny wynik” będą rozliczone jako wygrane.

Zakłady minutowe: Przy rozstrzyganiu zakładów korekty przy użyciu wideoweryfikacji (ang. Video Assistant Referee, VAR) należy traktować jako zaistniałe w chwili wystąpienia pierwotnego zdarzenia, dla którego wideoweryfikacja została wykorzystana, nawet jeśli rozgrywka nie została przerwana natychmiast. Zakład długoterminowe (Outright): Zakłady są rozliczane po ostatnim meczu danego turnieju lub zawodów. Jeżeli wynik jest bezwarunkowo określony przed ostatnim meczem / rundą zawodów, wtedy zakład na zwycięzcę (włączając w to wszystkie już rozstrzygnięte pokrewne zakłady, np. sezonowe zakłady H2H) może być odpowiednio rozliczony przed zakończeniem turnieju lub zawodów. Zakłady na drużyny, które zostały relegowane z ligi z innych powodów niż ze względów sportowych (np. odjęcie punktów już po rozpoczęciu sezonu) będą anulowane, a stawki zwrócone. Aby długoterminowe zakłady na zawodnika pozostały wiążące, gracz musi ukończyć dane zawody w tej samej drużynie, w której rozpoczął rozgrywki.

Zakłady turniejowe: Wszystkie zakłady turniejowe (np. na osiągnięcia drużyn lub zawodników) obejmują dodatkowy czas gry (dogrywkę), ale nie obejmują rzutów karnych. Zakłady H2H obejmujące przynajmniej dwóch zawodników z danego turnieju są ważne wyłącznie wtedy, gdy wszyscy wymienieni zawodnicy wezmą udział w danym turnieju.

§ 3.

Tenis

Jeżeli mecz się rozpoczął, lecz nie został dokończony z jakiegokolwiek powodu (np. krecz, dyskwalifikacja), wszystkie zakłady na ten mecz zostaną zwrócone, za wyjątkiem zakładów już całkowicie rozstrzygniętych (np. zwycięzca pierwszego seta). Jeżeli wskazany gracz nie rozpocznie swojego meczu w grze pojedynczej lub podwójnej lub zostanie zastąpiony przez innego gracza, wówczas wszystkie zakłady postawione na takie wydarzenie zostaną zwrócone.

W przypadku opóźnienia meczu lub przerw w trakcie gry z jakichkolwiek powodów (np. deszcz), wszystkie zakłady niezależnie od długości przerw pozostają ważne, jeżeli mecz zostanie dokończony podczas trwania danego turnieju. W przypadku zmiany liczby rozgrywanych setów (np. zmiana z formuły pięciosetowej na trzysetową) wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

W przypadku zmiany miejsca gry lub nawierzchni, zmiany kortu z hali na otwartą lub odwrotnie, bukmacher ma prawo do unieważnienia zakładu oraz zwrotu stawki. Każdy Tie-break uznawany jest za jeden gem na potrzeby rozliczeń zakładów. W przypadku zakładów na Zwycięzcę turnieju (Outright), jeżeli z jakiegokolwiek powodu wybrana drużyna lub zawodnik nie wystąpią w turnieju, wówczas wszystkie zakłady na tę selekcję pozostają ważne. Brak jest zwrotów za graczy, którzy nie wystąpili w turnieju.

§ 4.

Koszykówka

Wynik będący podstawą rozliczenia poszczególnych zakładów przedmeczowych w koszykówce uwzględnia dogrywkę, o ile w opisie konkretnego zakładu nie ustanowiono inaczej. Wynik będący podstawą rozliczenia poszczególnych zakładów live w koszykówce nie uwzględnia dogrywki, o ile w opisie konkretnego zakładu nie ustanowiono inaczej.

W przypadku niedokończenia meczu z jakiejkolwiek przyczyny wszystkie zakłady zostaną unieważnione za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych.

Zakłady pozostaną ważne, jeżeli dokończenie przerwanego meczu nastąpiło w ciągu dwóch dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz miał się odbyć. W przypadku Zakładów specjalnych na zawodników dany zawodnik musi wyjść w składzie rozpoczynającym mecz, aby zakład był ważny. Zakłady specjalne na zawodników rozliczane są na podstawie osiągniętego wyniku, z uwzględnieniem dogrywki, jeżeli w opisie zakładu nie ustanowiono inaczej.

§ 5.

Siatkówka

Wszystkie zakłady odnoszą się do pięciosetowej formuły spotkania, chyba że podano inaczej. W przypadku zmiany formuły meczu z pięciosetowej, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. W rozgrywkach z dwoma spotkaniami końcowy wynik rywalizacji może być wyłoniony na podstawie tzw. “Złotego Seta”. Dla celów rozliczeń zakładów “Złoty Set” nie jest brany pod uwagę, za wyjątkiem zakładów na awans danej drużyny lub innych, w których opisie “Złoty Set” jest wyraźnie uwzględniony.

W przypadku przerwania meczu wszelkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli dokończenie przerwanego lub rozpoczęcie przełożonego meczu nastąpiło w ciągu dwóch dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz miał się odbyć. W przypadku Zakładów specjalnych na zawodników (np. liczba punktów zawodnika), dany zawodnik musi wyjść w składzie rozpoczynającym mecz aby zakład był ważny.

§ 6.

Hokej na lodzie

Zakłady rozliczane są na podstawie wyniku osiągniętego w regulaminowym czasie gry, jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Zakłady na zwycięstwo meczu dwudrogowo rozstrzygane są na podstawie wyniku końcowego, wraz z dogrywką i rzutami karnymi.

W przypadku zakładów uwzględniających dogrywkę, w meczu, w którym zwycięzca jest wyłoniony przez rzuty karne, jeden gol zostaje dodany do wyniku zwycięskiej drużyny oraz do łącznej sumy zdobytych goli w meczu. Zasada ta dotyczy wyłącznie zakładów, co do których wyraźnie zaznaczono, że wynik liczony jest wraz z dogrywką.

W przypadku przerwania meczu wszelkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli dokończenie przerwanego meczu lub rozpoczęcie przełożonego meczu nastąpiło w ciągu dwóch dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz miał się odbyć.

W przypadku Zakładów specjalnych na zawodników, dany zawodnik musi wyjść w składzie rozpoczynającym mecz, aby zakład był ważny. Wszystkie zakłady specjalne na zawodników obejmują dogrywkę, lecz nie obejmują rzutów karnych.

W przypadku zakładów na dokładny wynik meczu, jeżeli końcowy wynik jest inny niż opcje oferowane w zakładzie, wówczas zakłady zostaną rozliczone jako przegrane.

Strzelec bramki: Aby zakład był ważny, zawodnik musi wyjść w składzie rozpoczynającym mecz. W innym przypadku zakłady zostaną zwrócone. Strzelec pierwszej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu lub weszli na boisko po strzeleniu pierwszej bramki będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli pierwszy gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę pierwszej bramki, wówczas wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. W przypadku, gdy nie padną żadne bramki, wszystkie ważne zakłady zostaną uznane za przegrane.

Strzelec ostatniej bramki: Wszystkie zakłady na zawodników, którzy nie wzięli udziału w meczu będą nieważne. Gole samobójcze (zgodnie z oficjalnym wynikiem) nie liczą się. Jeśli ostatni gol w meczu będzie golem samobójczym, a nie były oferowane żadne kursy na bramki samobójcze w zakładach na zdobywcę ostatniej bramki, wtedy wszystkie zakłady będą rozliczone jako przegrane. Jeśli w meczu padła tylko jedna bramka, zawodnik, który ją zdobył będzie zarówno zdobywcą pierwszej jak i ostatniej bramki.

W przypadku, gdy nie padną żadne bramki, wszystkie ważne zakłady zostaną uznane za przegrane. Jeżeli mecz nie zostanie dokończony, wówczas zakłady na strzelca ostatniej bramki zostaną zwrócone.

§ 7.

Piłka ręczna

Wszystkie zakłady odnoszą się do regulaminowego czasu gry (60 minut) i nie obejmują dogrywki ani rzutów karnych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W przypadku przerwania meczu wszelkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli dokończenie przerwanego lub rozpoczęcie przełożonego meczu nastąpiło w ciągu dwóch dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz miał się odbyć.

W przypadku Zakładów specjalnych na zawodników, dany zawodnik musi wyjść w składzie rozpoczynającym mecz, aby zakład był ważny. Rozliczanie Zakładów specjalnych na zawodników następuje na podstawie wyniku osiągniętego w regulaminowym czasie gry, chyba że wyraźnie ustanowiono inaczej.

§ 8.

Boks

Zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnym rezultatem ogłoszonym bezpośrednio po zakończeniu walki. Wszelki późniejsze zmiany rezultatu walki pozostają bez wpływu na rozliczenie zakładów.

W przypadku zmiany terminu walki zakłady pozostają ważne, jeżeli walka odbędzie się w ciągu 30 dni od pierwotnej daty, na którą walka była zaplanowana. W innym przypadku zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Zmiana miejsca walki nie powoduje unieważnienia zakładów. Jeżeli którykolwiek z bokserów nie stanie do walki po sygnale na rozpoczęcie kolejnej rundy, wówczas walka zostaje uznana za rozstrzygniętą wraz z końcem poprzedniej rundy.

W przypadku zmiany liczby rund zakontraktowanych na daną walkę wszelkie zakłady na końcowe rozstrzygnięcie pozostaną ważne, natomiast zakłady na liczbę rund (Powyżej/Poniżej) oraz pozostałe, w których wystąpiła niepoprawna liczba rund, zostaną unieważnione, a środki zwrócone.

W przypadku zakładów na liczbę rund w pojedynku, ustala się, że brany jest pod uwagę rzeczywisty czas zakończenia pojedynku w danej rundzie. Przykład: zakład na poniżej 2,5 rundy będzie wygrany wtedy, jeśli walka zakończy się przed upływem połowy trzeciej rundy (czyli najpóźniej w 1 minucie i 30 sekundzie trzeciej rundy w przypadku ustalenia czasu trwania rundy na 3 minuty). “Wygrana przed czasem” oznacza nokaut (KO), techniczny nokaut (TKO), dyskwalifikacja (DQ) lub poddanie się zawodnika (RTD). “Wygrana na punkty” oznacza zwycięstwo decyzją sędziów po zakończeniu wszystkich rund walki (jednogłośna decyzja, niejednogłośna decyzja, większościowa decyzja).

§ 9.

Sporty walki

Zakłady są rozliczane zgodnie z oficjalnym rezultatem ogłoszonym przez właściwy organ bezpośrednio po zakończeniu walki. Wszelkie późniejsze zmiany rezultatu walki, w tym dyskwalifikacje, pozostają bez wpływu na rozliczenie zakładów.

W przypadku zmiany terminu walki zakłady pozostają ważne, jeżeli walka odbędzie się w ciągu 30 dni od pierwotnej daty, na którą walka była zaplanowana. W innym przypadku zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Zmiana miejsca walki nie powoduje unieważnienia zakładów. Jeżeli którykolwiek z bokserów nie stanie do walki po dźwięku dzwonka na rozpoczęcie kolejnej rundy, wówczas walka zostaje uznana za rozstrzygniętą wraz z końcem poprzedniej rundy.

W przypadku zmiany liczby rund zakontraktowanych na daną walkę wszelkie zakłady na końcowe rozstrzygnięcie pozostaną ważne, natomiast zakłady Total Powyżej/Poniżej na liczbę rund zostaną unieważnione, a środki zwrócone.

W przypadku zakładów na liczbę rund w pojedynku, ustala się, że brany jest pod uwagę rzeczywisty czas zakończenia pojedynku w danej rundzie. Przykład: zakład na poniżej 2,5 rundy będzie wygrany wtedy, jeśli walka zakończy się przed upływem połowy trzeciej rundy (czyli najpóźniej w 1 minucie i 30 sekundzie trzeciej rundy w przypadku ustalenia czasu trwania rundy na 3 minuty). “Wygrana przed czasem” oznacza nokaut (KO), techniczny nokaut (TKO), dyskwalifikacja (DQ) lub poddanie (submission). “Wygrana na punkty” oznacza zwycięstwo decyzją sędziów po zakończeniu wszystkich rund walki (jednogłośna decyzja, niejednogłośna decyzja, decyzja większością głosów).

§ 10.

Skoki narciarskie

Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez organizatora rozgrywek w momencie prezentacji na podium. Wszelkie późniejsze zmiany oraz dyskwalifikacje nie są brane pod uwagę.

W przypadku przełożenia lub przerwania wydarzenia, wszelkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone, chyba że organizator uzna wyniki przerwanego wydarzenia za “oficjalne wyniki”, a wydarzenie nie będzie kontynuowane w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu, w którym wydarzenie pierwotnie miało się odbyć.

W przypadku przeniesienia do innej lokalizacji lub na inny rozmiar skoczni, wszystkie zakłady zostaną unieważnione. Aby zakład H2H był ważny, obaj zawodnicy muszą wziąć udział w zawodach, co oznacza zakwalifikowanie do konkursu oraz wystartowanie co najmniej w pierwszej serii. Jeżeli jeden z zawodników zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy zawodów z jakiegokolwiek powodu, wówczas drugi z zawodników zostanie uznany za zwycięzcę. Jeżeli zakład H2H dotyczy sesji kwalifikacyjnej lub treningu, wówczas obaj zawodnicy muszą wziąć udział w danej sesji treningowej lub kwalifikacyjnej.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę (Outright), jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas zakłady pozostaną ważne oraz rozliczone jako przegrane. Brak jest zwrotów za zawodników, którzy nie wzięli udziału w zawodach.

§ 11.

Żużel

Wszystkie zakłady są rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez organizatora rozgrywek, bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. Wszelkie późniejsze zmiany oraz dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

W przypadku przerwania lub przełożenia wydarzenia z jakiegokolwiek powodu wszelkie zakłady zostaną unieważnione, chyba że organizator wydarzenia potwierdzi wyniki przerwanych rozgrywek jako “oficjalne wyniki”, a wydarzenie nie będzie kontynuowane w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu, w którym wydarzenie pierwotnie miało się odbyć.

W przypadku przerwania zawodów oraz uznania rezultatu jako „oficjalne wyniki”, wszystkie zakłady na zwycięzcę zawodów pozostaną ważne, natomiast pozostałe zakłady zostaną rozliczone, jeżeli ukończonych zostało 12 biegów, chyba że zostały już definitywnie rozstrzygnięte.

W przypadku uznania przez organizatora rezultatu przerwanych rozgrywek jako “oficjalne wyniki”, zakłady Zawodnik – Suma punktów pozostaną ważne, jeżeli ukończonych zostało 12 biegów. Dla zakładów Zawodnik – Suma punktów w celu rozliczenia zakładów brane pod uwagę są wyniki osiągnięte w pierwszych pięciu startach danego zawodnika, a zawodnik musi wziąć udział w przynajmniej trzech wyścigach, w innym przypadku zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Punkty bonusowe oraz punkty zdobyte przez Jokera nie są brane pod uwagę.

Aby w rozgrywkach indywidualnych (np. Grand Prix) zakład H2H był ważny, obaj zawodnicy muszą wziąć udział w przynajmniej trzech wyścigach. Za zwycięzcę zostanie uznany zawodnik, który zajmuje wyższe miejsce w oficjalnej klasyfikacji publikowanej przez organizatora rozgrywek bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. Jeżeli żaden z żużlowców nie dostanie się do finału, wówczas zwycięzcą jest zawodnik, który zdobył większą ilość punktów. Jeżeli dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę punktów, zwycięzcą jest zawodnik, który zajął większą liczbę pierwszych miejsc. Jeżeli obaj zawodnicy zdobyli tyle samo punktów oraz zajęli tę samą liczbę pierwszych miejsc, wówczas zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

W rozgrywkach ligowych w przypadku uznania przez organizatora rezultatu przerwanych rozgrywek jako “oficjalne wyniki”, zakłady H2H pozostaną ważne, jeżeli ukończonych zostało 12 biegów. Dla zakładów H2H w celu rozliczenia zakładów brane pod uwagę są wyniki osiągnięte w pierwszych pięciu startach danego zawodnika, a zawodnik musi wziąć udział w przynajmniej trzech wyścigach. Za zwycięzcę zostanie uznany zawodnik, który zdobył większą liczbę punktów w zawodach. Punkty bonusowe oraz punkty zdobyte przez Jokera nie są brane pod uwagę. Jeżeli dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę punktów, zwycięzcą jest zawodnik, który zajął większą liczbę pierwszych miejsc. Jeżeli obaj zawodnicy zdobyli tyle samo punktów oraz zajęli tę samą liczbę pierwszych miejsc, wówczas zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Aby zakład na indywidualnego zwycięzcę wyścigu był ważny, wszyscy imiennie oznaczeni zawodnicy muszą wziąć udział w wyścigu. W przeciwnym wypadku zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę (Outright), jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas zakłady pozostaną ważne oraz rozliczone jako przegrane. Brak jest zwrotów za zawodników, którzy nie wzięli udziału w zawodach.

§ 12.

Badminton

Jeżeli mecz został rozpoczęty, lecz nie został dokończony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone, za wyjątkiem zakładów, które zostały definitywnie rozstrzygnięte. Jeżeli wymieniony w zakładzie gracz nie wystąpi w grze pojedynczej lub podwójnej, to zakłady na ten mecz zostaną uznane unieważnione. Jednak wszystkie zakłady dotyczące meczu drużynowego pozostaną ważne bez względu na zmiany zawodników lub zmiany w składzie drużyny. W przypadku zakładów na Zwycięzcę turnieju (Outright) brak jest zwrotów na graczy, którzy nie wystartowali w danym turnieju.

§ 13.

Bandy

Wszystkie zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry z wyłączeniem dogrywki, o ile nie zaznaczono inaczej. Jeżeli forma meczu została zmieniona z 2 x 45 minut na 3 x 30 minut, wszystkie zakłady pozostają ważne, z wyjątkiem zakładów odnoszących się do pierwszej lub drugiej połowy.

§ 14.

Baseball

Wszystkie zakłady dotyczą regulaminowego czasu gry (9 inningów, a w przypadku prowadzenia drużyny gospodarzy 8,5 inningów), z wyłączeniem dodatkowych inningów, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Jeżeli mecz został przerwany lub przełożony i nie zostanie rozegrany lub dokończony tego samego dnia, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone.

W przypadku, gdy dwa mecze pomiędzy tymi samymi drużynami są rozgrywane w ciągu 24 godzin i tylko jeden z nich jest dostępny w ofercie zakładów, wówczas oferta zakładów dotyczy meczu rozgrywanego chronologicznie wcześniej i wszystkie postawione zakłady będą rozliczane na podstawie wyniku tego meczu. Imię i nazwisko miotacza rozpoczynającego oraz wszelkie zmiany w tym zakresie nie mają wpływu na rozliczenie zakładów dotyczących danego meczu.

§ 15.

Beach soccer

Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie wyniku osiągniętego w regulaminowym czasie gry, bez dogrywki lub rzutów karnych, chyba że stwierdzono inaczej. Dogrywka i rzuty karne wliczane są w przypadku zakładów na zwycięzcę meczu dwudrogowo oraz zakładów na awans drużyny do następnej rundy.

§ 16.

Biegi narciarskie, Biathon

Aby zakład H2H był ważny, obaj uczestnicy muszą rozpocząć wydarzenie. Jeżeli uczestnik zostanie zdyskwalifikowany lub nie ukończy wyścigu, wówczas drugi z uczestników zostanie uznany za zwycięzcę. Zakłady rozliczane są na podstawie oficjalnych wyników odpowiednich federacji lub organizatora wydarzenia. Jakiegolwiek późniejsze dyskwalifikacje i zmiany nie mają wpływu na rozliczenie zakładów.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę (Outright), jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas zakład zostanie rozliczony jako przegrany. Brak jest zwrotów za zawodników niebiorących udziału w wydarzeniu.

§ 17.

Curling

Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie oficjalnych wyników, uwzględniając dogrywkę (dodatkowy end). § 18. Darts Jeżeli mecz nie został dokończony z jakiegokolwiek powodu, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone, chyba że zakład został już definitywnie rozstrzygnięty.

§ 19.

eSport

Wszystkie zakłady są rozliczane na podstawie wyniku końcowego publikowanego przez organizatora rozgrywek, uwzględniającego dogrywkę oraz ewentualne dodatkowe rundy, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Jeżeli dane wydarzenie zakończy się remisem, a kursy na remis nie były oferowane, wówczas zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Jeżeli wydarzenie rozpocznie się, a nie zostanie dokończone, zakłady, które nie zostały rozstrzygnięte, zostaną unieważnione, a stawki zwrócone, chyba że wydarzenie będzie kontynuowane w ciągu dwóch dni od dnia następującego po dniu, w którym wydarzenie pierwotnie miało się odbyć. Jeżeli zawodnik/drużyna zostanie zdyskwalifikowana lub z jakiegokolwiek powodu nie dokończy rozgrywki, wówczas zakłady na tego zawodnika/drużynę zostaną rozliczone jako przegrane.

W przypadku dyskwalifikacji przed rozpoczęciem spotkania lub nierozpoczęcia rozgrywek przez zawodnika/drużynę z jakiejkolwiek przyczyny, wszelkie zakłady zostanę unieważnione, a stawki zwrócone. W przypadku, gdy mecz lub mapa zostaną powtórzone z powodu problemów z połączeniem, zakłady zostaną unieważnione, chyba że w momencie przerwania zakładu jest już definitywnie rozstrzygnięty. Powtórzenie meczu lub mapy uznawane jest za kolejne zdarzenie, które nie jest uwzględniane dla celów rozliczeń zakładów. Aby zakład na Total Powyżej/Poniżej, Handicapy był ważny, wydarzenie musi być w całości rozegrane, chyba że zakład został już definitywnie rozstrzygnięty.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę (Outright), jeżeli zawodnik/drużyna nie weźmie udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas zakłady pozostaną ważne oraz rozliczone jako przegrane. Brak jest zwrotów za zawodników/drużyny, którzy nie wzięli udziału w zawodach.

§ 20.

Futbol amerykański

Wynik będący podstawą rozliczenia poszczególnych zakładów przedmeczowych w futbolu amerykańskim uwzględnia dogrywkę, o ile w opisie konkretnego zakładu nie ustanowiono inaczej. Wynik będący podstawą rozliczenia poszczególnych zakładów live w futbolu amerykańskim nie uwzględnia dogrywki, o ile w opisie konkretnego zakładu nie ustanowiono inaczej. Aby zakład był ważny, mecz musi odbyć się w pełnym wymiarze czasowym.

W przypadku przerwania meczu wszelkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli dokończenie przerwanego lub rozpoczęcie przełożonego meczu nastąpiło w ciągu 2 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz miał się odbyć. Zasada ta nie dotyczy meczów NFL, w przypadku których zakłady pozostaną ważne, jeżeli przełożony lub przerwany mecz odbędzie się w trakcie tej samej kolejki ligowej.

§ 21.

Futbol australijski

Wynik będący podstawą rozliczenia poszczególnych zakładów przedmeczowych w futbolu australijskim uwzględnia dogrywkę, o ile w opisie konkretnego zakładu nie ustanowiono inaczej. Wynik będący podstawą rozliczenia poszczególnych zakładów live w futbolu australijskim nie uwzględnia dogrywki, o ile w opisie konkretnego zakładu nie ustanowiono inaczej. W przypadku zmiany miejsca spotkania, zakłady mogą zostać unieważnione, a stawki zwrócone.

§ 22.

Futsal

Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie wyniku osiągniętego w w regulaminowym czasie gry, chyba że stwierdzono inaczej. Dogrywka i rzuty karne uwzględniane są w przypadku zakładów na zwycięzcę dwudrogowo oraz na awans do kolejnej rundy.

§ 23.

Golf

Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez organizatora rozgrywek. W przypadku przerwania lub skrócenia rozgrywek (np. z powodu złych warunków pogodowych), zakłady zostaną rozliczone, jeżeli organizator opublikuje wyniki jako oficjalne wyniki turnieju (zgodnie z zasadami dotyczącymi poszczególnych rozgrywek), bez względu na liczbę już rozegranych rund. Zakłady H2H są rozliczane na podstawie oficjalnych wyników publikowanych przez organizatora rozgrywek. Aby zakład H2H na Rundę był ważny, obaj zawodnicy muszą wykonać w danej Rundzie minimum jedno uderzenie. Aby zakład H2H na Turniej był ważny, obaj gracze muszą w danym Turnieju wykonać minimum jedno uderzenie. Aby zakład “Cut” był ważny, wybrany zawodnik musi zagrać przynajmniej 36 dołków.

§ 24.

Hokej na trawie, unihokej

Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie wyniku osiągniętego w regulaminowym czasie gry, z wyłączeniem dogrywki. Dogrywka i rzuty karne uwzględniane są w przypadku zakładów na zwycięzcę dwudrogowo oraz na awans do kolejnej rundy.

§ 25.

Kolarstwo

Zakłady rozliczane są na podstawie oficjalnej klasyfikacji zawodów. Wszelkie późniejsze dyskwalifikacje oraz zmiany nie mają wpływu na rozliczenie zakładów. Aby zakład H2H był ważny, obaj zawodnicy muszą rozpocząć wyścig lub etap wyścigu. Jeżeli jeden z zawodników zostanie zdyskwalifikowany lub z jakiegokolwiek powodu nie dokończy wyścigu, wówczas drugi z zawodników zostaje uznany za zwycięzcę.

W przypadku zakładów H2H na wyścig, w przypadku nieukończenia wyścigu przez obu zawodników, zwycięzcą zostaje ten, który ukończył więcej etapów. Jeżeli obaj zawodnicy zakończyli wydarzenie na tym samym etapie, wówczas za zwycięzcę zostanie uznany ten, który zakończył wydarzenie na wyższej pozycji zgodnie z oficjalnymi wynikami.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę (Outright), jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas zakład zostanie rozliczony jako przegrany.

§ 26.

Krykiet

Wszystkie zakłady rozstrzygane są na podstawie regulaminowego czasu gry, bez ewentualnej dogrywki, chyba że zastrzeżono inaczej. W przypadku remisu, gdy zasady rozgrywek przewidują rozstrzygnięcie poprzez rzut monetą lub losowanie, wówczas zakłady na zwycięzcę zostaną unieważnione, a środki zwrócone.

§ 27.

Lekkoatletyka

Zakłady na Zwycięzcę (Outright) rozliczane są na podstawie oficjalnych wyników ogłoszonych przez organizatora danego wydarzenia. Jakiekolwiek późniejsze dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenia zakładów. Zakłady H2H rozliczane są na podstawie wyższej pozycji końcowej zawodnika.

W przypadku ukończenia przez zawodników wydarzenia na tym samym poziomie turnieju (np. wyeliminowanie w ćwierćfinale), zakłady tego typu zostaną uznane za nieważne, chyba że organizator wydarzenia wprowadził oficjalną klasyfikację prowadzącą do rozstrzygnięcia.

W przypadku niewzięcia przez zawodnika udziału w wydarzeniu, wszelkie zakłady H2H z jego udziałem zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Nie dotyczy to zakładów na Zwycięzcę (Outright), które zostaną rozliczone jako przegrane.

§ 28.

Narciarstwo alpejskie

W Slalomie i Slalomie Gigancie oba zjazdy muszą zostać ukończone, aby zakłady były ważne. Aby zakład H2H został uznany za ważny, przynajmniej jeden narciarz musi zakończyć oba biegi. Aby zakład H2H w biegu zjazdowym i Super G był ważny, obaj narciarze muszą rozpocząć wyścig poprzez opuszczenie startową bramkę. Jeżeli żaden z graczy nie ukończy zjazdu, zakład jest nieważny.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę (Outright), jeżeli uczestnik nie weźmie udziału w wydarzeniu z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas zakład zostanie rozliczony jako przegrany. § 29. Rugby League, Rugby Union, Rugby Sevens Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie wyniku osiągniętego w regulaminowym czasie gry (80 minut plus czas doliczony), chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

§ 30.

Snooker

W przypadku niedokończenia meczu lub dyskwalifikacji wszelkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. W przypadku zakładów dotyczących konkretnego frame’a, jeżeli frame nie został dokończony, wszelkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych.

§ 31.

Sporty motorowe

Niniejsze zasady odnoszą się do następujących sportów: Formuła 1, MotoGP, Moto2, Moto3, NASCAR, Rajdy, DTM, Porsche Supercup Zakłady są rozliczane na podstawie oficjalnych klasyfikacji publikowanych przez organizatorów bezpośrednio po wydarzeniu, w momencie dekoracji na podium. Jakiekolwiek późniejsze zmiany oraz dyskwalifikacje nie mają wpływu na rozliczenie zakładów. Aby zakład H2H był ważny, obaj zawodnicy muszą wziąć udział w danej sesji. Jeśli jeden z kierowców/drużyn nie ukończy danej sesji lub wyścigu, a także gdy obaj zawodnicy/drużyny nie ukończą sesji lub wyścigu, wówczas zwycięzcą jest kierowca zajmujący wyższą pozycję zgodnie z oficjalną klasyfikacją zawodów.

W przypadku zakładów na samochód bezpieczeństwa (Safety Car), wyścig, który rozpocznie się z udziałem samochodu bezpieczeństwa nie będzie stanowił wyścigu, w którym pojawił się samochód bezpieczeństwa.

§ 32.

Tenis stołowy

Jeżeli mecz został rozpoczęty, lecz nie został dokończony z jakiegokolwiek powodu, wszystkie zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone, za wyjątkiem zakładów, które zostały całkowicie rozstrzygnięte. Jeżeli wymieniony w zakładzie gracz nie wystąpi w grze pojedynczej lub podwójnej, to zakłady na ten mecz zostaną uznane unieważnione. Jednak wszystkie zakłady dotyczące meczu drużynowego pozostaną ważne bez względu na zmiany zawodników lub zmiany w składzie drużyny.

W przypadku zakładów na Zwycięzcę turnieju (Outright) brak jest zwrotów na graczy, którzy nie wystartowali w danym turnieju.

§ 33.

Waterpolo

Wszystkie zakłady rozliczane są na podstawie wyniku osiągniętego w regulaminowym czasie gry, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Dogrywka i rzuty karne wliczane są w przypadku zakładów na zwycięzcę meczu dwudrogowo oraz zakładów na awans drużyny do następnej rundy.

§ 34.

Oficjalny komunikat obowiązuje od dnia 12.09.2019 r

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024