Silesion.PL

serwis informacyjny

Z początkiem wakacji w Katowicach rozpoczynają się kolejne inwestycje drogowe

Wzdłuż Granicznej w Katowicach powstanie nowy odcinek drogi dla rowerów fot. KAW

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach przygotowuje się do realizacji kilku inwestycji drogowych, z których skorzystają wszyscy uczestnicy ruchu – kierowcy, piesi i rowerzyści. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem oraz przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki w rejonie ul. Owsianej. Z kolei w lipcu ruszą prace związane z przebudową nawierzchni jezdni ul. Kościuszki od FAMUR-u do ul. Kolejowej oraz przebudową ul. Ficka.

Wzdłuż Granicznej powstanie nowy odcinek drogi dla rowerów, a także pojawi się „sierżant rowerowy”

Pod koniec tygodnia, 27 czerwca, rozpoczną się roboty budowlane w ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej. To inwestycja, która jest wynikiem głosowania przeprowadzonego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wzdłuż ulicy Granicznej – na odcinku od Ronda Zenktelera do ul. Sikorskiego – powstanie droga rowerowa wraz z przejazdami rowerowymi w rejonie ronda, ul. Powstańców oraz ul. Sikorskiego. Ponadto w ramach inwestycji na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Krasińskiego powstanie dodatkowo tak zwany „sierżant rowerowy”. To znaczy, że na jezdni zostanie namalowany znak P-27, który mówi rowerzystom w jakim kierunku i którą częścią drogi powinni się poruszać. Długość nowej infrastruktury to 745 metrów. Wykonawcą inwestycji jest INFRAX Bojszowy, a wartość prac to ponad 1,67 mln zł. Realizacja prac ma potrwać 150 dni. Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych. W trakcie prac mogą występować lokalne zawężenia.

Skrzyżowanie ul. Strzelców Bytomskich i ul. Pod Młynem zamieni się w trzywlotowe rondo

Z końcem tygodnia, 28 czerwca, rozpocznie się również budowa trzywlotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem. To inwestycja o wartości prawie 1,9 mln zł, która upłynni ruch, poprawi bezpieczeństwo i wygodę poruszania się. Każdy z wlotów skrzyżowania zostanie skanalizowany, a więc przeciwne kierunki ruchu będą oddzielone wyspą kierunkową. Dotychczasowe przejścia dla pieszych zostaną przesunięte w kierunku ronda, a także doświetlone.

W związku z prowadzonymi pracami będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Jadący z kierunku Siemianowic Śląskich będą kierowani na objazd poprowadzony ul. Grzegorzka oraz ul. Le Ronda. Pojazdy dojeżdżające do skrzyżowania ul. Milowicką będą mogły skręcić jedynie w ul. Strzelców Bytomskich w kierunku Siemianowic Śląskich. Ruch z DK86 będzie odbywać się bez zmian. Prace mają potrwać 50 dni.

Remont nawierzchni na dwóch odcinkach ul. Kościuszki

W najbliższym czasie zostaną zrealizowane dwie inwestycje na ul. Kościuszki, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu. 27 czerwca rozpocznie się przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od wiaduktu kolejowego w rejonie ogródków do ul. Owsianej. Zniszczona nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie wykonawca ułoży nowe warstwy bitumiczne. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na odcinku od wiaduktu kolejowego (w kierunku Mikołowa), następnie na odcinku o długości około 200 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Owsianą (w kierunku Mikołowa). W ostatnim etapie na odcinku o długości około 500 metrów przed wiaduktem kolejowym (w kierunku centrum Katowic) oraz na odcinku około 140 metrów w rejonie ul. Jankego. Łączna powierzchnia, na której będą realizowane roboty, to około 8 tys. m2. Wykonawca planuje zakończyć inwestycję do 18 lipca. Prace będą realizowane z utrzymaniem ruchu po jednym pasie w każdym kierunku.

Druga z inwestycji dotyczy przebudowy nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Kolejowej do FAMUR-u. Na 1 lipca planowane jest rozpoczęcie robót, które mają potrwać do połowy lipca i będą obejmować dwa pasy ruchu jezdni w kierunku centrum miasta z Mikołowa. Nowa nawierzchnia zastąpi zniszczoną asfaltobetonową na powierzchni około 6 000 m2, a wartość inwestycji to ponad milion zł. Roboty będą realizowane z utrzymaniem ruchu i zawężeniem pasów.

Przebudowa ul. Ficka w zabytkowym Nikiszowcu

W połowie lipca rozpocznie się przebudowa ul. Ficka w zabytkowym Nikiszowcu. Ulica zostanie zawężona o pół metra, do szerokości 5,5 m, co pozwoli poszerzyć chodnik, by zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę pieszych. W ramach prac zostanie wykonana z kostki granitowej nowa nawierzchnia jezdni, ograniczona kamiennymi krawężnikami. Z takiej kostki, ale w mniejszym rozmiarze, powstaną także wjazdy. Nowe chodniki będą wykonane z koski kamiennej i płyt granitowych, tak jak na ul. Nałkowskiej czy pl. Wyzwolenia. Wartość tej inwestycji to ponad 1,5 mln zł, a wykonawca ma 75 dni na zrealizowanie prac.

Opracowanie: Katowicka Agencja Wydawnicza

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024