Silesion.PL

serwis informacyjny

Wspólne / Osobiste. 50 lat Instytutu Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie

Wspolne Osobiste. 50 lat Instytutu Sztuk Plastycznych US w Cieszynie

Wspolne Osobiste. 50 lat Instytutu Sztuk Plastycznych US w Cieszynie

Wystawa „Wspólne / Osobiste” organizowana jest z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Instytutu Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kuratorką wystawy jest Magdalena Ujma, krytyczka i historyczka sztuki, związana z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA.

Magdalena Ujma:

Na wystawie zostaną pokazane najnowsze prace pedagogów związanych z Instytutem Sztuk Plastycznych w Cieszynie. Wspólnota akademików, którzy jednocześnie są artystami, stanowi specyficzny organizm. Jest w niej miejsce na przestrzenie wspólne, jest i miejsce na pielęgnowanie indywidualności. Zaprezentowane zostaną twórcze charaktery osób tworzących dzisiaj Instytut, równocześnie zostaną wyznaczone połączenia i miejsca spotkań ich praktyk artystycznych oraz dydaktycznych.

Instytut Sztuk Plastycznych, funkcjonujący pod obecną nazwą, powstał 1 października 2019 roku, jako spadkobierca Instytutu Sztuki. Stało się tak w trakcie strukturalnej reorganizacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jednak historia kształcenia plastycznego a następnie artystycznego w Cieszynie i w Uniwersytecie Śląskim sięga roku 1973, kiedy to na potrzeby nowo otwartego kierunku wychowania plastycznego utworzono Zakład Wychowania Plastycznego, potem Instytut Wychowania Muzycznego i Plastycznego, z którego w 1981 wyłoniła się Katedra Wychowania Plastycznego.

Instytut Sztuk Plastycznych jest jednym z pięciu instytutów wchodzących w skład interdyscyplinarnego Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, będącego jednym z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ISP tworzą ludzie zajmujący się czynnie sztuką: graficy  malarze, rzeźbiarze, rysownicy, performerzy, projektanci graficzni, fotografowie. Są akademikami i artystami jednocześnie. To ich najnowsze dzieła w wyborze kuratorki Magdaleny Ujmy pokazane będą na jubileuszowej wystawie w całej przestrzeni wystawienniczej Galerii Bielskiej BWA.

Ewa Jaworska, WSŁUCHIWAĆ SIĘ, 2020, linoryt

W wystawie uczestniczą artystki i artyści – kadra tworząca Instytut Sztuk Plastycznych UŚ w Cieszynie:

 • Krzysztof Marek Bąk,
 • Ireneusz Botor,
 • Adam Czech,
 • Krzysztof Dadak,
 • Jerzy Fober,
 • Katarzyna Gielecka-Grzemska,
 • Aneta Głowacka,
 • Marek Głowacki,
 • Marcin Goldyszewicz,
 • Hanna Grzonka-Karwacka,
 • Katarzyna Handzlik-Bąk,
 • Jolanta Herma-Pasińska,
 • Katarzyna Hilszczańska,
 • Witold Jacyków,
 • Agnieszka Jaworska,
 • Ewa Jaworska,
 • Tomasz Jędrzejko,
 • Tomasz Kipka,
 • Łukasz Kliś,
 • Mateusz Kokot,
 • Lech Kołodziejczyk,
 • Jarosław Korczak,
 • Katarzyna Kroczek-Wasińska,
 • Sebastian Kubica,
 • Wojciech Kukuczka,
 • Krzysztof Kula,
 • Robert Lipka,
 • Stefan Lechwar,
 • Małgorzata Łuszczak,
 • Roman Maciuszkiewicz,
 • Grzegorz Majchrowski,
 • Adam Molenda,
 • Aleksander Ostrowski,
 • Wojciech Osuchowski,
 • Krystyna Pasterczyk,
 • Krzysztof Pasztuła,
 • Natalia Pawlus,
 • Ryszard Pielesz,
 • Jerzy Pietruczuk,
 • Paulina Poczęta,
 • Marina Podolska,
 • Iwona Pomianowska,
 • Katarzyna Pyka,
 • Kaja Renkas,
 • Tadeusz Rus,
 • Jarosław Skutnik,
 • Justyna Stefańczyk,
 • Andrzej Szarek,
 • Tomasz Tobolewski,
 • Anna Wajda,
 • Joanna Wowrzeczka.

Autorem identyfikacji wizualnej wystawy jest Stefan Lechwar.

Organizatorami wystawy są Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Galeria Bielska BWA

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2023 roku o godz. 18.00 w Galerii Bielskiej BWA.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024