Silesion.PL

serwis informacyjny

Woda to skarb, który musimy chronić

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą Fot. KAW

17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1995 roku. To wyjątkowa okazja, aby zwrócić uwagę na rosnące zagrożenie związane z suszami i pustynnieniem, które dotyka także Polskę. Ten dzień jest szczególnie ważny w kontekście coraz częstszych susz, które mogą prowadzić do katastrofalnych skutków dla środowiska, rolnictwa i gospodarki.

Dlaczego nas to dotyczy?

Choć może się wydawać, że problem pustynnienia dotyczy jedynie odległych regionów świata, jego skutki mogą być odczuwalne także w dużych miastach. Na zurbanizowanych terenach szczególnie ważne jest zachowanie zielonych miejsc, które odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu powstawaniu wysp ciepła. Wyspy ciepła to obszary miejskie, gdzie temperatura jest znacznie wyższa niż na terenach otaczających, głównie z powodu betonu, asfaltu i braku zieleni. Efekt pustynnienia zagraża terenom zielonym, dlatego ważne jest podjęcie odpowiednich, przeciwdziałających starań.

Katowickie Wodociągi zaangażowane w zrównoważony rozwój

Katowickie Wodociągi odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi miasta. Firma nie tylko dostarcza wodę do mieszkańców, ale również angażuje się w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom, Katowickie Wodociągi dbają o to, aby każda kropla wody była wykorzystywana w sposób efektywny i zrównoważony. Programy edukacyjne i kampanie informacyjne prowadzone przez spółkę mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat konieczności oszczędzania wody i dbania o jej jakość.

– Ważnym aspektem naszych działań jest modernizacja infrastruktury wodociągowej. Dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie, możemy minimalizować straty wody wynikające z przecieków i awarii sieci. Wprowadzenie inteligentnych systemów monitorowania pozwala na szybkie wykrywanie i naprawę ewentualnych usterek, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie zasobami wodnymi – mówi Stanisław Krusz, prezes Katowickich Wodociągów.

KZGM  i KISA zbiera deszczówkę

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od 2020 roku montuje zbiorniki na deszczówkę przy budynkach mieszkalnych, wspierając adaptację miasta do zmian klimatu. Dotychczas zainstalowano ponad 150 zbiorników o łącznej pojemności prawie 50 tys. litrów, a planowane jest dodanie kolejnych 100, z czego ponad 70 już działa. Projekty te, finansowane m.in. z Zielonego Budżetu miasta, cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy zgłaszają lokalizacje zbiorników. Zbiorniki mają pojemność od 210 do 1000 litrów i są montowane w miejscach zgłoszonych przez lokalnych ogrodników, co pozwala na efektywne podlewanie zieleni bez dodatkowych kosztów. Działania te są częścią szerszej strategii miasta, obejmującej nasadzenia zieleni, budowę sieci zbiorników retencyjnych oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Montaż zbiorników jest prosty i szybki, a pojemniki są zabezpieczone przed niewielkimi przymrozkami, co czyni je praktycznym rozwiązaniem dla mieszkańców. Działania te pokazują, że Katowice są świadome konieczności adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych i aktywnie angażują się w inicjatywy proekologiczne, które przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i lokalnej społeczności.

Zbiorniki retencyjne o większej objętości, ukryte pod ziemią, montują w mieście Katowickie Inwestycje S.A. Na kanalizacji deszczowej w ostatnich latach spółka zabudowała ich aż 27 o łącznej pojemności ponad 11 tys. m3. To specjalna infrastruktura, która umożliwia czasowe zatrzymanie deszczówki, jej magazynowanie i opóźnienie jej odpływu do odbiornika. To ważne w przypadku nawalnych deszczów i ochrony miasta przed powodziami błyskawicznymi, ale ma też znaczenie dla efektywnego gospodarowania wodą. Zebrana deszczówka może być wykorzystywana do podlewania zieleni, czyszczenia ulic czy chodników. Jednak zbiorniki retencyjne to nie wszystko. Tylko w ramach dwóch projektów dofinansowanych z Funduszu Spójności Katowickie Inwestycje podjęły się budowy, przebudowy i modernizacji ok. 8,6 km sieci kanalizacji deszczowych. Tymczasem łącznie spółka zarządza ok. 90 km sieci kanalizacji deszczowej w mieście.  Dodatkowo prowadzone przez spółkę działania zmierzające do uporządkowania gospodarki ściekowej oraz prace modernizacyjne na oczyszczalniach ścieków Podlesie Panewniki i Gigablok niewątpliwie przyczyniają się również do poprawy jakości wód na terenie Katowic. 

Bardzo ważne jest świadome korzystanie z wody

Z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą apelujemy do wszystkich mieszkańców Katowic o świadome korzystanie z wody. Każda kropla ma znaczenie w walce z globalnymi problemami związanymi z suszami i pustynnieniem. Dbajmy o mokradła, które są naturalnymi magazynami wody i pochłaniaczami dwutlenku węgla. Wspierajmy inicjatywy takie jak „Moja Woda” i wykorzystujmy wody opadowe w naszych ogrodach i domach. Pamiętajmy, że nasze codzienne działania mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość środowiska naturalnego i jakość życia przyszłych pokoleń.

Razem możemy przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu i chronić nasze zasoby wodne dla przyszłych pokoleń. Katowice już teraz pokazują, że zrównoważone zarządzanie wodą jest możliwe, a każde nasze działanie ma znaczenie. Włączmy się do wspólnej walki o lepszą przyszłość! Drobne zmiany w naszych codziennych nawykach, takie jak skracanie czasu kąpieli, naprawa cieknących kranów czy wykorzystywanie wody deszczowej, mogą przynieść ogromne korzyści dla środowiska. Dbajmy o to, aby nasza woda była czysta i dostępna, nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń.

Opracowanie: Katowicka Agencja Wydawnicza

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024