Silesion.PL

serwis informacyjny

Wiosenne Doładowanie 50 + 50 w Fortuna – wraca 1 liga!

Zawodnicy Fortuna 1 Ligi naładowali akumulatory podczas zimowych przygotowań i wracają do rywalizacji w najbardziej emocjonujących i wyrównanych rozgrywkach piłkarskich nad Wisłą.

Aby sympatykom pierwszej ligi również nie zabrakło energii do śledzenia inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej zakłady bukmacherskie Fortuna przygotowały dla nich specjalny bonus w wysokości 50 zł.

Sprawdź, jak otrzymać Wiosenne Doładowanie od Fortuny

  • sprawdź naszą recennzję zakładów bukmacherskich FORtuna i odbierz darmowe 20 zł

Zasady promocji:

  • W dniach 01-03.03.2019 postaw kupon w ramach oferty prematch, o wartości min. 50 zł brutto, zawierający co najmniej jedno zdarzenia związane z rozgrywkami Fortuna 1 Liga
  • Promocja dotyczy wyłącznie kuponów w formie AKO, z co najmniej 3 zdarzeniami (3AKO i więcej)
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna Fortuny
  • Gracze, którzy spełnią warunki promocji otrzymają 7000 punktów FKP, co odpowiada kwocie 50 zł.
  • Nie ma znaczenia czy zakłady będą wygrane czy przegrane.
  • Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach zakładów specjalnych, ofert Hit Dnia, Ekspert +.
  • Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 04.03.2019 do godz. 23:59

Więcej szczegółów w regulaminie

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

 

REGULAMIN PROMOCJI „Wiosenne doładowanie – 50+50”
obowiązujący w dniach: 01.03-03.03.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Wiosenne
doładowanie – 50+50” zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną i którzy udzielili
zgody na komunikację marketingową ze strony Organizatora.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach od 01 do 03 marca 2019 r.
3.2. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.2.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady zawierające min. 3 zdarzenia z oferty Prematch
za minimalną kwotę 50 PLN brutto;
3.2.2. zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.2.1. muszą zawierać min. 1 zdarzenie
związane z Fortuna 1. Liga
3.2.3. zakład lub zakłady muszą być zawarte w formie kuponu AKO;
3.2.4. kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.2.1 dotyczy całego kuponu.
3.3. Gracze, których kupony spełnią warunki, o których mowa w pkt. 3.2, otrzymają bonus w postaci
7 000 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 50 PLN.
3.4. Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych lub unieważnionych.
3.5. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach ofert Hit Dnia, Ekspert +.
3.6. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia po zakończeniu
Promocji tj. w dniu 04.03.2019.
3.7. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.8. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.9. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author