Silesion.PL

serwis informacyjny

Weekendowe wirtualne granie bez ryzyka w Fortunie

Gdy pył po wielkich piłkarskich spektaklach opadnie… do gry wkraczają WIRTUALNE SPORTY. W ten weekend przygotowaliśmy dla Ciebie promocję – WIRTUALNE GRANIE, dzięki której możesz nie obawiać się ryzyka i sprawdzić się w innym, typowo wirtualnym wymiarze obstawiania.

W skrócie: W najbliższy weekend, w dniach 22.06 – 23.06.2019 dla klientów Fortuny dostępna będzie promocja na Wirtualne Sporty. Aby wziąć w niej udział należy postawić ofercie prematch min. 1 kupon o wartości min. 10 zł brutto, zawierający co najmniej jedno zdarzenie związane z Wirtualnymi Sportami (forma: SOLO, AKO, MAXIKOMBI). Gracze spełniający warunki promocji, w przypadku przegrania kuponu, otrzymają 1400 punktów FKP, odpowiadającym kwocie 10 zł. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do końca dnia 24.06.2019 r.

Zasady promocji:

  • W dniach 22-23.06.2019 postaw min. 1 kupon o wartości min. 10 zł brutto, zawierający co najmniej jedno zdarzenie związane z Wirtualnymi Sportami
  • Oferta: Prematch
  • Kupony: SOLO, AKO, MAXIKOMBI
  • Kanały: www i aplikacja mobilna Fortuny
  • Gracze, którzy spełnią warunki promocji otrzymają 1400 punktów FKP, co odpowiada kwocie 10 zł.
  • Promocja dotyczy zakładów rozstrzygniętych do 23.06.2019 do godz. 23:59
  • Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 24.06.2019 do godz. 23:59
  • Więcej szczegółów w regulaminie

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jeden bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

 

REGULAMIN PROMOCJI „Wirtualne granie bez ryzyka” obowiązujący w dniach 22-23.06.2019

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji będącej sprzedażą premiową dla klientów FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą
„Wirtualne granie bez ryzyka” zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl , w tym poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach 22-23.06.2019 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez
aplikację mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w okresie jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl , w tym poprzez
aplikację mobilną Organizatora, zakład lub zakłady za minimalną kwotę 10 PLN brutto za
kupon.
3.3.2. zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.3.1. muszą zawierać min. 1 zdarzenie
związane z Wirtualnymi Sportami, wyłącznie z oferty prematch
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO lub MAXIKOMBI;
3.3.4. kwota, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Gracze, którzy spełnią warunki, o których mowa w pkt 3, i ich kupony okażą się przegrane,
otrzymają 1400 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 zł
3.5. Promocja dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do dnia 23.06.2019 do godz. 23:59.
3.6. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 24.06.2019 do godz. 23:59
3.7. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.8. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych
zakładów spełniających powyższe warunki.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.p

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author