Silesion.PL

serwis informacyjny

Vivat Akademia! Wyższa Szkoła Humanitas została Akademią

Wyzsza Szkola Humanitas zostala Akademia

Wyzsza Szkola Humanitas zostala Akademia

To wyjątkowy moment dla całej społeczności Uczelni, a zarazem historyczny krok w rozwoju ważnego ośrodka akademickiego w województwie śląskim. Wyrażając zgodę na zmianę nazwy Uczelni, Minister Edukacji i Nauki symbolicznie uhonorował i docenił ponad 26 lat działalności naukowej oraz znaczący wkład Uczelni w nowoczesne kształcenie studentów i słuchaczy studium doktorskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyraz „akademia” ma charakter prawnie zastrzeżony i może być używany wyłączne przez uczelnie spełniające wysokie wymagania ustawowe, w tym posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. 

Zmiana kategorii i w konsekwencji – nazwy ze szkoły wyższej na Akademię to kolejny etap w rozwoju Uczelni, który wyraża nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Status Akademii został przyznany dzięki wysokim wynikom ewaluacji działalności naukowej, której dokonali: Komisja Ewaluacji Nauki oraz Minister Edukacji i Nauki. W lutym 2023 roku, decyzją Ministra, Wyższa Szkoła Humanitas uzyskała prawomocnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach „nauki prawne” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”. Uczelnia nadal będzie realizować swoją misję pod nową nazwą – Akademia Humanitas!

Więcej informacji na temat zmiany statusu i nazwy Uczelni znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.humanitas.edu.pl

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024