Silesion.PL

serwis informacyjny

Unieważnienie naboru wniosków na wynajem mieszkań przy ul. Kossutha 7 w Katowicach

Kocham Katowice napis I Love Katowice

Urząd Miasta Katowice zmuszony był podjąć decyzję o unieważnieniu naboru wniosków na wynajem lokali mieszkalnych przy ul. Kossutha 7 w Katowicach. Decyzja związana jest z rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uchwała z 2022 roku w sprawie zasad przeprowadzenia naboru została objęta rozstrzygnięciem nadzorczym Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Miasto wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, przywracając tym samym uchwałę do obiegu prawnego. Śląski Urząd Wojewódzki skierował skargę kasacyjną do NSA, który z kolei uchylił korzystny dla miasta wyrok WSA, stwierdzając nieważność uchwały. Wobec wyeliminowania z obrotu prawnego uchwały, w oparciu o którą nabór został przeprowadzony, podjęto decyzję o unieważnieniu naboru. Działanie to zostało podjęte także w interesie mieszkańców – w celu zapewnienia im dopłat do czynszu.

Szacuje się, że nowy nabór zostanie przeprowadzony w trzecim kwartale tego roku. Obecnie trwają prace nad nowym aktem prawa miejscowego dostosowanym do wyroku sądu. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024