Silesion.PL

serwis informacyjny

Umowa na modernizację torowiska na ul. Wolności w centrum Zabrza podpisana

Zabrze ulica Wolnosci tramwaj styczen 2023 Fot. UM Zabrze Pawel JaNic Janicki

Zabrze ulica Wolnosci tramwaj styczen 2023 Fot. UM Zabrze Pawel JaNic Janicki

Na tę inwestycję wyczekiwali nie tylko pasażerowie tramwajów, ale także motorniczowie, kierowcy i okoliczni mieszkańcy. W poniedziałek 9 stycznia podpisana została umowa z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych torowiska wbudowanego w jezdnię ulicy Wolności w centrum Zabrza.

Zadanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wolności w Zabrzu obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Miarki do posesji przy ul. Wolności 203-205. Jest elementem, realizowanego przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A., „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, a za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TOR-KRAK Sp. z o.o. wartości niemal 10 mln zł netto (blisko 12,3 mln zł brutto).

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze, w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik strony podpisały umowę na realizację zadania, zgodnie z którą generalny wykonawca ma 7 miesięcy na realizację całości prac. – To niezwykle oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, choć trudna do realizacji. Pomimo tego, że będziemy musieli zmierzyć się z czasowymi utrudnieniami, to jestem przekonana, że wszyscy czekaliśmy na ten remont. Modernizacja umożliwi ruch tramwajów niskopodłogowych, co ułatwi korzystanie z komunikacji seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. W znaczącym stopniu poprawi także bezpieczeństwo i komfort kierowców – podkreśliła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W imieniu spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowę podpisali: Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Henryk Kolender i Prokurent Dyrektor Techniczno-Eksploatacyjny Jacek Kaminiorz, zaś stronę generalnego wykonawcy reprezentował Prezes Zarządu TOR-KRAK Sp. z o.o. Wiesław Niedziela. – Inwestycja prowadzona będzie przy całkowitym wstrzymaniu ruchu tramwajów, co skutkuje szeregiem utrudnień w organizacji ruchu tramwajowego, ale także w organizacji naszej pracy. Będziemy musieli między innymi przenieść zaplecze techniczne gliwickiej zajezdni do zajezdni w Bytomiu, która to tymczasowo stanie się domem dla tramwajów kursujących w Zabrzu i okolicy. Bardzo liczymy na duże zaangażowanie, koordynację i współpracę ze strony Miejskiego Zarządu Dróg oraz na to, że prace zrealizowane zostaną w zapisanym terminie – powiedział dyrektor Henryk Kolender.

– Specjalizujemy się w remontach infrastruktury tramwajowej. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by zadanie zrealizować w terminie i przy możliwie jak najmniejszych utrudnieniach dla mieszkańców – dodał prezes Wiesław Niedziela.

Modernizacją objęty zostanie odcinek dwutorowej linii tramwajowej wbudowanej w jezdnię ul. Wolności o długości ok. 670 m. (tj. ok. 1340 metrów toru pojedynczego). Inwestycja obejmie m.in.: demontaż starej infrastruktury torowej i sieciowej wraz z frezowaniem nawierzchni jezdni, wykonanie prac ziemnych, budowę układu odwodnienia torowiska, przebudowę układu zasilania, przebudowę kolizji infrastruktury podziemnej, wykonanie warstw konstrukcyjnych pod torowiskiem, ułożenie torowiska w technologii prefabrykowanych płyt betonowych z elastycznym montażem szyn w komorach oraz odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Do trzech tygodni po podpisaniu umowy plac budowy zostanie formalnie przekazany generalnemu wykonawcy. Wstrzymanie ruchu tramwajowego nastąpi w momencie, gdy generalny wykonawca będzie gotów do przystąpienia do prac demontażowych. Wówczas przedstawione zostaną zmiany w organizacji ruchu tramwajowego oraz szczegóły dotyczące autobusowej komunikacji zastępczej.

Zdjęcia: UM Zabrze Paweł JaNic Janicki oraz Tramwaje Śląskie S.A.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024