Silesion.PL

serwis informacyjny

Uczniowie pójda na lekcje do aresztu

Inauguracja programu To be free

W niecodzienny sposób, młodzież z pięciu szkół średnich w Bytomiu będzie miała okazję poznać rzeczywistość życia w areszcie. Jednak to nie za karę, lecz w celach edukacyjno-profilaktycznych. Program “To be free”, realizowany przez Areszt Śledczy w Bytomiu, ma na celu uświadomienie uczniom różnicy między życiem na wolności a przebywaniem w zamknięciu, aby przeciwdziałać niebezpiecznym wyborom i przestępczości młodzieży.

Podczas podpisywania porozumienia o współpracy między władzami bytomskiego zakładu karnego a dyrektorami szkół, Daria Trela z działu organizacyjno-prawnego Aresztu Śledczego w Bytomiu podkreśliła, że idea programu “To be free” narodziła się po latach pracy z młodocianymi osadzonymi. Wielu z nich zaznaczyło, że brakowało im uświadomienia konsekwencji swoich czynów. Stąd pomysł, by zorganizować cykl zajęć wraz ze szkołami, poświęconych zagadnieniom związanym z więziennictwem, uzależnieniami od narkotyków czy przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

Główne założenie programu “To be free” polega na ukazaniu bytomskiej młodzieży realiów życia w areszcie oraz uświadomienie im, jak niewielka jest granica między wolnością a zamknięciem. Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu, Grzegorz Kosiński, podkreśla, że młodzi ludzie często postrzegają więzienie w abstrakcyjnych kategoriach, dlatego ważne jest, aby poznali oni inną, realną stronę życia w zakładzie karnym.

W programie “To be free” uczestniczą uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 4, Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Program obejmuje zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy aresztu, które odbywają się zarówno w szkołach podczas godzin wychowawczych, jak i na terenie aresztu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać oddziały mieszkalne, szpitalny oraz inne elementy życia więziennego.

Projekt “To be free” cieszy się szerokim zainteresowaniem. Na spotkaniu podpisano porozumienie o współpracy z dyrektorami szkół, a kolejne placówki już deklarują chęć wzięcia udziału w programie. Prezydent Bytomia, Damian Bartyla, objął inicjatywę honorowym patronatem, co świadczy o znaczeniu tego typu działań dla społeczności lokalnej.

Inicjatywa “To be free” to nie tylko okazja do lekcji na temat życia w areszcie, ale także szansa na uświadomienie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i przeciwdziałanie przestępczości. Zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej mają na celu pokazanie uczniom, że więzienie nie jest abstrakcyjnym miejscem, a życie za kratkami różni się od życia na wolności. Dzięki programowi, młodzież ma szansę lepiej zrozumieć zagrożenia i wybrać odpowiednią drogę w życiu.

Wizyta w areszcie może być dla wielu młodych ludzi szokiem, ale także cennym doświadczeniem, które może wpłynąć na ich przyszłe wybory i decyzje. Program “To be free” stara się zwiększyć świadomość uczniów i pomóc im w podejmowaniu odpowiednich decyzji, aby uniknąć pułapki przestępczości i uzależnień.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author