Silesion.PL

serwis informacyjny

Ubezpieczenie OC i AC a sprzedaż samochodu – co warto wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawem, polisa OC w momencie sprzedaży samochodu automatycznie przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Jako sprzedawca możesz jednak uzyskać częściowy zwrot za niewykorzystane OC i AC. Oto co warto wiedzieć i jakie kroki podjąć po sprzedaży auta:

Przekazanie polisy OC kupującemu

Zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, musisz przekazać polisę OC nowemu właścicielowi auta. Nowy posiadacz ma prawo do zdecydować, czy chce kontynuować umowę ubezpieczeniową, czy też preferuje jej rozwiązanie. Zakup samochodu automatycznie wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za istniejącą polisę OC. Oznacza to, że sprzedający nie może zatrzymać polisy, ani wymusić na nabywcy rezygnacji z niej.

Zastanawiasz się, jak przedstawiają się Twoje obowiązki w kwestii OC, jeśli sprzedajesz pojazd w komisie? Jeśli komis staje się pośrednim właścicielem auta, to przejmuje on także Twoją polisę OC. W takim przypadku, jako pierwotny właściciel, powinieneś poinformować ubezpieczyciela, że sprzedałeś pojazd w komisie.

Jeśli komis wystawia auto na sprzedaż w Twoim imieniu (bez przenoszenia własności na komis), nadal pozostajesz właścicielem pojazdu i jesteś odpowiedzialny za polisę OC, aż do momentu sprzedaży samochodu nowemu nabywcy. W momencie sprzedaży należy przekazać polisę OC nowemu właścicielowi, nawet jeśli transakcja odbywa się za pośrednictwem komisu.

Zgłoszenie zmiany właściciela pojazdu do ubezpieczyciela

Po sprzedaży auta powinieneś jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela. Masz na to do 14 dni od daty podpisania umowy. Najlepiej zrobić to jak najszybciej, w dniu sprzedaży. Powinieneś podać dane nowego właściciela, takie jak imię, nazwisko, adres zameldowania, a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy i numer REGON. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem: sprzedaż samochodu a formalności.

Poinformowanie o zmianie właściciela urzędu gminy

O zmianie właściciela pojazdu należy też poinformować odpowiedni urząd gminy. Powinieneś to zrobić w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży. W ten sposób unikniesz odpowiedzialności za ewentualne mandaty i opłaty, które może otrzymać nowy właściciel pojazdu. Nie zostaniesz obciążony kosztami związanymi z wykroczeniami drogowymi, ani innymi zobowiązaniami finansowymi, które powstały już po przekazaniu auta.

Zwrot niewykorzystanej składki OC

Wiesz już, że polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Jednak jako poprzedni posiadacz możesz starać się o częściowy zwrot za opłaconą składkę. Jest to kwota za okres, przez który nie będziesz korzystał z auta. Aby uzyskać zwrot, powinieneś złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej. Należy też przedstawić ubezpieczycielowi dowód transakcji, czyli umowę kupna-sprzedaży.

Zwrot składki OC jest możliwy wyłącznie, jeśli nabywca zdecyduje się na anulowanie polisy. Takie ustalenia najlepiej jest dokonać już w trakcie finalizowania umowy sprzedaży. Dlaczego nowy właściciel miałby zrezygnować z polisy OC? Zmiana właściciela może pociągnąć za sobą konieczność ponownej kalkulacji składki, co zwykle oznacza jej wzrost. Możliwe, że korzystniejsza będzie dla niego oferta innego ubezpieczyciela.

Wysokość zwrotu, jaki otrzymasz, określa kilka czynników. Dokładna kwota zależy od wysokości uiszczonej składki oraz czasu pozostałego do wygaśnięcia umowy. Najdokładniejsza kalkulacja zakłada podzielenie całkowitej zapłaconej składki przez liczbę dni w roku kalendarzowym i pomnożenie wyniku przez liczbę dni pozostałych do zakończenia okresu ubezpieczenia.

Polisa AC, a sprzedaż pojazdu

Po sprzedaniu samochodu, ubezpieczenie Autocasco traci swoją ważność na mocy ogólnych warunków ubezpieczenia. Sprzedający powinien niezwłoczne poinformować swojego ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Może on otrzymać zwrot części wcześniej wpłaconej składki ubezpieczeniowej za polisę AC. Kwota ta jest proporcjonalna do okresu, w którym nie będzie korzystał z ubezpieczenia. Dla przykładu, jeśli samochód został sprzedany sześć miesięcy po wykupieniu polisy AC, sprzedający może oczekiwać zwrotu połowy uiszczonej składki.

Pamiętaj, że procedury dotyczące zwrotu składki mogą różnić się między towarzystwami ubezpieczeniowymi, dlatego zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W razie wątpliwości najlepiej skontaktuj się z ubezpieczycielem. Powinieneś też okazać mu dokumenty potwierdzające sprzedaż pojazdu.

O czym jeszcze pamiętać?

Sprzedaż samochodu wiąże się z szeregiem obowiązków. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela, który może zdecydować o jego dalszym losie. Sprzedający ma możliwość uzyskania zwrotu za niewykorzystaną część składki, co jednak zależy od tego, jaką decyzję podejmie nabywca pojazdu. Konieczne jest również niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela oraz urzędu gminy o zmianie właściciela.

Procedury dotyczące zwrotu składki mogą różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego warto zaznajomić się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i w razie potrzeby skonsultować się z ubezpieczycielem.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024