Silesion.PL

serwis informacyjny

Ubezpieczenie NNW ucznia. Czy bez niego dziecko jest chronione? Co z dziećmi z Ukrainy?

Fot. note thanun Unsplash

Fot. note thanun Unsplash

Wraz z początkiem roku szkolnego powraca temat ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów – tzw. szkolnych NNW. Czy takie ubezpieczenia są obowiązkowe? Czy w razie wypadku w szkole dziecko może liczyć na jakieś inne odszkodowanie? A co z uczniami z Ukrainy? Czy chronieni są w ten sam sposób co Polacy?

Już pięć lat temu Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie ubezpieczeń szkolnych NNW, a Rzecznik Finansowy przygotował na ten temat obszerny raport. Mimo tego, świadomość i wiedza wielu rodziców w tych kwestiach jest dość niska.

Obowiązkowe NNW uczniów? Tylko na wyjazdy zagraniczne

Zgodnie z obecnymi uregulowaniami, rodzice dzieci uczących się w szkołach publicznych nie mają obowiązku wykupywania dla nich ubezpieczenia NNW na czas nauki. Wobec tego władze szkolne nie tylko nie są upoważnione do wymagania, aby uczniowie byli ubezpieczeni, ale też nie mogą żądać żadnych zaświadczeń lub oświadczeń od rodziców w związku z tym.

Choć ubezpieczenie NNW dla uczniów nie jest obowiązkowe, jest to zabezpieczenie, w które warto zainwestować. Dzięki powszechności tych ubezpieczeń, koszt jednostkowy polisy jest bardzo mały, a w razie wypadku dziecka każda pomoc finansowa na pewno się przyda – mówi Rafał Bojarczuk, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży Agencyjnej w Comperia Ubezpieczenia. – Polisa wykupywana w szkole jest rozwiązaniem najwygodniejszym, ale może nie być dostosowana do każdego dziecka. Dlatego warto też zapoznać się z ofertami indywidualnymi, które pozwalają lepiej dobrać zakres potrzebnej ochrony – radzi Rafał Bojarczuk.

Natomiast jeśli szkoła organizuje dla uczniów wyjazd zagraniczny, muszą oni posiadać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą.

Odszkodowanie dla ucznia bez polisy NNW

Zgodnie z obowiązującym prawem uczeń, który ulegnie wypadkowi w czasie, gdy przebywał pod opieką nauczycieli lub personelu szkoły, również może otrzymać odszkodowanie. I to bez względu na to, czy wydarzenie miało miejsce w trakcie lekcji, organizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych lub wycieczek. Są na to dwa, niewykluczające się sposoby.

Pierwszy, to ubieganie się o jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ono osobom, które w wyniku wypadku doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek o takie odszkodowanie można złożyć do ZUS po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji.

Druga możliwość, to dochodzenie roszczeń przed sądem w drodze postępowania z powództwa cywilnego. W takiej sytuacji sąd rozstrzyga czy konkretny wypadek był konsekwencją zaniedbań lub bezprawnych działań pracowników szkoły. W zależności od decyzji, odpowiedzialność może ponieść organ prowadzący szkołę (zazwyczaj jednostka samorządu terytorialnego), dyrekcja lub konkretny pracownik.

O odszkodowanie z ZUS lub na podstawie powództwa cywilnego ubiegać się mogą również ubezpieczeni uczniowie, na tych samych zasadach – zauważa Bojarczuk. – Natomiast szkolne polisy NNW chronią ucznia nie tylko w szkole. W razie wypadku otrzyma on odszkodowanie bez względu na to, czy wydarzył się on w drodze do lub ze szkoły, w domu, czy na wakacjach – uzupełnia.

Ochrona uczniów z Ukrainy

Przepisy nie różnicują uprawnień uczniów do ochrony pod żadnym względem. Dlatego też dzieci uchodźcze, które uczą się lub będą uczyć w polskich szkołach, podlegają dokładnie tym samym zasadom, co pozostali uczniowie. Mogą więc skorzystać zarówno z grupowych, jak i indywidualnych ubezpieczeń szkolnych NNW. Warto też zaznaczyć, że Rzecznik Finansowy już w połowie marca 2022 r. wydał w tej sprawie komunikat skierowany do uczniów z Ukrainy i ich opiekunów.

Jeśli chodzi o dwie pozostałe możliwości uzyskania odszkodowania (z ZUS i w drodze postępowania sądowego), to tu również różnice nie występują. Spełniony musi być tylko podstawowy warunek – dziecko w chwili wypadku pozostawało pod opieką szkoły.

Grupa Comperia.pl SA to działający od 2007 roku fintech, którego misją jest dostarczanie dopasowanych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych. Od 2011 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Członek Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i laureat licznych prestiżowych nagród, w tym Deloitte Technology Fast 50. W skład Grupy Comperia.pl SA wchodzi kilka serwisów i produktów, w tym Comperia.pl, ComperiaRaty, Comfino, Comperia Ubezpieczenia, Compero.pl oraz Telepolis.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023