Silesion.PL

serwis informacyjny

Typerski Szlem w Fortuna

 • Czy Rafael Nadal wygra w Paryżu po raz 12-ty?
 • Kto zwycięży w rywalizacji tenisistek?
 • Jak poradzą sobie na ceglastej mączce reprezentanci Polski?

Odpowiedzi na te pytania nurtują wszystkich fanów tenisa, czekających na turniej Rolanda Garrosa. Prawdziwym znawcom zakłady bukmacherskie Fortuna proponują wzięcie udziału w rywalizacji o atrakcyjne nagrody pieniężne. Typerski Szlem ma szansę zgarnąć aż 30 najlepszych graczy

Ranking najlepszych typerów French Open

 • Czas trwania promocji: 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r. włącznie
 • Miejsce: strona internetowa efortuna.pl oraz aplikacja mobilna Fortuny
 • Oferta: wyłącznie prematch
 • Stawka: minimum 2 zł brutto
 • Kurs minimalny kuponu: 1.6
 • Warunek: zawarcie min. 10 kuponów zawierających min. 1 zdarzenie związane z turniejem tenisowym French Open w czasie trwania promocji
 • Kupony: SOLO i AKO
 • Nagrodzeni: 30 graczy z największą liczbą punktów

Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

Zasady:

Dla wygranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.

Dla przegranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.

Nagrody:

 • miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN
 • miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną wysokości 300 PLN
 • miejsca od 21 do 30 otrzymają nagrodę pieniężną wysokości 200 PLN

Nagrody pieniężne zostaną przypisane do kont graczy w dniu 03.06.2019 r.

Regulamin sprzedaży premiowej „Typerski Szlem”
obowiązujący od dnia 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNA”, prowadzonej pod nazwą „Typerski
Szlem” zwaną dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji „Skok po zwycięstwo” jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie
Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów, którzy wyrazili zgodę
marketingową orazzawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez
aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja trwa od dnia 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r. włącznie.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub
poprzez aplikację mobilną, z oferty prematch.
3.3. W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r. włącznie
postawiły poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną Fortuny, min.
10 kuponów zawierających minimum 1 zdarzenie związane z turniejem tenisowym French
Open (rozgrywanym w Paryżu w dniach od 20 maja do 9 czerwca 2019 r.), każdy za min. 2
PLN Brutto i z minimalnym kursem 1.6. Brane pod uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.
3.4. Do promocji nie zaliczają się zakłady typu Maxikombi, anulowane, unieważnione.
3.5. Kwota i kurs, o których mowa w pkt. 3.3, dotyczy całego kuponu.
3.6. Spośród wszystkich graczy, którzy zawarli zakłady spełniające warunki wskazane w punkcie
3.3 zostanie wybranych 30 graczy, których zakłady uzyskają najwyższą liczbę punktów.
3.7. Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem:
• Dla wygranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w
okresie Promocji zakładów.
• Dla przegranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.8. 30-stu graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę pieniężną (patrz punkt 3.8). Jeden Gracz może uzyskać wyłącznie jedną
nagrodę.
3.9. 30-stu graczy zostanie nagrodzonych według poniższego schematu w zależności od liczby
uzyskanych punktów:
3.9.1. miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN;
3.9.2. miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 300 PLN;
3.9.3. miejsca od 21 do 30 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN.
3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.11. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę.
3.12. Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą
elektroniczna na adres: promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od
otrzymania informacji o uzyskaniu nagrody.
3.13. Nagrody pieniężne zostaną przypisane do kont graczy w dniu 03.06.2019 r.
3.14. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www Organizatora, w postaci
indywidualnych numerów umowy przypisanych do iKonta gracza.
3.15. Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 30-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub sms-ową.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji
oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Gracz Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author