Silesion.PL

serwis informacyjny

Tylko dla orłów! Fortuna rozdaje koszulki reprezentacji Polski

Koszulka reprezentacji Polski dla najlepszych graczy Fortuna, czyli tylko dla orłów!

Reprezentacja Polski rozpocznie w czwartek zmagania w eliminacjach Euro 2020. Biało-Czerwonych na inaugurację czeka trudny wyjazd do Wiednia na mecz z Austrią. Mecze międzypaństwowe to spore wyzwanie dla każdego typera. Niespodzianki są na porządku dziennym, dlatego trudno jest bezbłędnie przewidzieć rezultat poszczególnych spotkań.

Najlepszych graczy, którzy zdecydują się dorzucić do swojego kuponu dowolne zdarzenie związane z meczem Austria – Polska zakłady bukmacherskie Fortuna nagrodzą oficjalną wyjazdową koszulką naszej reprezentacji.

Nie masz jeszcze konta w Fortunie? Zarejestruj się przez TEN specjalny link i odbierz zakład bez ryzyka do 120 zł + 20 PLN na zakłady + bonus od depozytu do 1000 PLN

 

Zasady konkursu

  • Czas trwania: 20-21.03.2019
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna Fortuna
  • Oferta: prematch
  • Typ kuponu: min. SOLO, AKO
  • Warunek: min. 1 zdarzenia na kuponie musi być związane z meczem Austria – Polska
  • Stawka: min. 10 zł brutto
  • Zwycięzcy: Autorzy 10 wygranych kuponów z najwyższym kursem całkowitym
  • Nagroda: Oficjalna wyjazdowa koszulka reprezentacji Polski

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jedna nagroda, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających warunki promocji.

 

REGULAMIN KONKURSU „Tylko dla orłów”
obowiązujący w dniach 20.03- 21.03.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonego pod nazwą „Tylko dla orłów”
zwanego dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem konkursu jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. W konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla wybranych zarejestrowanych klientów Organizatora
zawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną,
którzy otrzymali informację na temat promocji drogą mailową, sms-ową lub poprzez pop-up na
stronie oraz którzy potwierdzili chęć wzięcia udziału w konkursie klikając w przycisk akceptacji w
okienku pop up, pojawiającym się stronie Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs obowiązuje w dniu 20.03-21.03.2019 r.
3.2. Konkurs obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
3.3.1. w czasie jego obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady za min. 10 zł Brutto
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane
z meczem reprezentacji Austrii z reprezentacją Polski w ramach eliminacji do Mistrzostw
Europy w piłce nożnej, rozgrywanym w dniu 21.03.2019 z oferty Prematch;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu AKO lub SOLO.
3.3.4. minimalna kwota, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Dziesięciu graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym otrzyma nagrodę
rzeczową w postaci oficjalnej, wyjazdowej koszulki meczowej reprezentacji Polski.
3.5. W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym,
pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką.
3.6. Konkurs nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out)
anulowanych, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit Dnia.
3.7. Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do dnia 21.03.2019 do godz. 23:59.
3.8. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.9. Nagrody, po wcześniejszym ustaleniu z graczem, zostaną przesłane na wskazany przez gracza
adres.
3.10. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od dnia
wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 30-tką.
3.11. Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na www.efortuna.pl w dniu
21.03.2019
3.12. Lista zwycięzców, o której mowa w ppkt. 3.10, będzie zawierać wyłącznie numery umów
przypisane do każdego gracza
3.13. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Konkursu jedna nagroda, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.14. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania
jego ekwiwalentu w formie pieniężnej. Organizator zastrzega również, iż nie gwarantuje
uzyskania koszulki w określonym rozmiarze.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku Konkursem, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author