Silesion.PL

serwis informacyjny

Tu Teatr Bytom Własne zakamarki – Zagraj w Bytomiu

Tu Teatr Bytom Wlasne zakamarki Zagraj w Bytomiu nabor

Tu Teatr Bytom Wlasne zakamarki Zagraj w Bytomiu nabor

Fundacja Inqubator Teatralny rozpoczęła nabór spektakli do przeglądu teatralnego Tu Teatr Bytom – Własne zakamarki. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną 2 spektakle, które zaprezentują się w ogólnodostępnych, zielonych przestrzeniach miasta.

Każdy z teatrów, który zostanie zakwalifikowany przeglądu i wystąpi przed publicznością, otrzyma honorarium w wysokości 2500 zł brutto. Prezentacje będą odbywać się w ogólnodostępnych, plenerowych przestrzeniach Bytomia w godzinach popołudniowych. Zgłoszenia można przesyłać do 18.07.2021 r. Żeby zgłosić spektakl do przeglądu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Przegląd adresowany jest do teatrów nieinstytucjonalnych, prywatnych, stowarzyszeń, fundacji i grup działających nieformalnie. Każdy zespół może zgłosić jeden spektakl. 

Podczas prezentacji spektakli zależy nam na dotarciu do możliwie dużej liczby bytomian i bytomianek. Chcemy zachęcać mieszkańców naszego miasta do uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych, pokazując, że teatr to spotkanie ze sztuką, która może odbyć się w każdej przestrzeni.– mówią przedstawiciele Fundacji Inqubator Teatralny.

Spektakle, które zakwalifikują się do drugiego etapu przeglądu wybierze jury społeczne, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele i przedstawicielki Teatru Rozrywki w Chorzowie, Teatru Zagłębia z Sosnowca oraz Fundacji Inqubator Teatralny.

Wszelkie pytania dotyczące przeglądu można zadać za pośrednictwem strony facebookowej Inqubator Teatralny lub mailowo: kontakt@inqubatorteatralny.pl 

Tu Teatr Bytom Własne zakamarki to piąta odsłona tego cyklu w Bytomiu. Projekt realizowany jest przez Fundację Inqubator Teatralny, w ramach którego odbywają się pokazy spektakli i warsztaty teatralne w wybranych dzielnicach Bytomia. Elementem łączącym wszystkie odsłony cyklu Tu Teatr jest pojawianie się sztuki w przestrzeni miasta. 

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Bytom. 

Tu Teatr Bytom Własne zakamarki- Nabór

Rozpoczynamy nabór spektakli do przeglądu teatralnego Tu Teatr Bytom Własne zakamarki!

Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostaną 2 spektakle.

Każdy z zespołów, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu przeglądu i wystąpi przed publicznością, otrzyma honorarium w wysokości 2500,00 zł brutto.

Prezentacje będą odbywać się w ogólnodostępnych, plenerowych przestrzeniach Bytomia w godzinach popołudniowych.Szczegółowe propozycje terminów pokazów znajdziecie w formularzu zgłoszeniowym oraz Regulaminie. Zgłoszenia można przesyłać do 18.07.2021 r.

Jeden zespół może zgłosić tylko jeden spektakl.

Zgłoszony spektakl powinien być skierowany w miarę możliwości do szerokiego grona odbiorców (dzieci, młodzież, osoby dorosłe). 

Z uwagi na miejsce prezentacji spektaklu musi być on możliwy do zaprezentowania w warunkach plenerowych, w godzinach popołudniowych.

W przeglądzie mogą wziąć udział teatry nieinstytucjonalne, teatry prywatne, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne. 

Zgłoszenia można przesyłać do 18.07.2021 r.

Tu Teatr Własne zakamarki to piąta odsłona tego cyklu w Bytomiu. Projekt realizowany jest przez Fundację Inqubator Teatralny, w ramach którego odbywają się pokazy spektakli i warsztaty teatralne w wybranych dzielnicach Bytomia. 

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Bytom.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024