Silesion.PL

serwis informacyjny

Trwa porządkowanie parkowania na katowickich ulicach

parkomat Katowice 2023

parkomat Katowice 2023

W Katowicach trwają przygotowania do zmian w polityce parkingowej. Konieczne jest nie tylko oznakowanie poziome i pionowe ulic w centralnych dzielnicach miasta, ale także dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów i zapobieganie niepożądanym sytuacjom na ulicach, jak tarasowanie chodników przez samochody.

Ze względu na duży teren objęty działaniami zmiany będą realizowane stopniowo na poszczególnych obszarach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykonawca w kolejnych dwóch tygodniach rozpocznie prace prowadzone na: ul. Mikołowskiej, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Andrzeja, ul. Marii Skłodowskiej-Curie (od ul. Andrzeja do ul. Żwirki i Wigury), ul. Mikołaja Kopernika, ul. Teatralnej, ul. Szkolnej, ul. Sokolskiej, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Dąbrówki, ul. Batorego, ul. Kościuszki.

Ponadto kontynuowane będą prace na ul. Uniwersyteckiej, na ul. Piastowskiej, na ul. Teatralnej, na ul. Szkolnej, na ul. Moniuszki, na pl. Wolności (Od ul. Sądowej do ul. Sokolskiej), Jana III Sobieskiego (od Gliwickiej do dworca + nr. 23, 24, 26), na ul. Opolskiej (od Jana III Sobieskiego do Dąbrówki), na ul. Zabrskiej, na ul. Mickiewicza (od Sokolskiej do Jana III Sobieskiego), na ul. Stawowej, na ul. Piotra Skargi, na ul. Słowackiego, na ul. Pocztowej.

Przy każdym kolejnym etapie prac mieszkańcy będą o nich informowani różnymi kanałami, a w miarę możliwości za wycieraczkami samochodów pojawią się karteczki z prośbą o przeparkowanie pojazdu w konkretnych dniach, by można było przeprowadzić działania. Musimy pamiętać, że wykonanie oznakowania – zwłaszcza poziomego – jest uzależnione również od warunków atmosferycznych.

Łącznie zdemontowanych zostanie ponad 1700 dotychczasowych znaków pionowych i pojawią się 3332 nowe znaki. Prace obejmą też oznakowanie poziome. Wykonawca usunie 8 tys. metrów kwadratowych znaków i naniesie na ulice prawie 11 300 metrów kwadratowych nowego oznakowania.

Konieczne jest także zadbanie o to, by w miejscach do tego nieprzeznaczonych kierowcy nie mogli pozostawiać swoich pojazdów. Tam, gdzie przestrzeń miejska będzie dawała taką możliwość, zamontowane zostaną m.in. elementy małej architektury (na przykład donice z zielenią) czy stojaki na rowery. W pozostałych miejscach służby skorzystają z innych rozwiązań – barierek oraz słupków

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author