Silesion.PL

serwis informacyjny

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)

System Monitorowania Uslug Publicznych SMUP

System Monitorowania Uslug Publicznych SMUP

System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) to nowe narzędzie, dzięki któremu szybko można porównać dane w czasie i przestrzeni, zestawić je i pobrać – także w formie gotowego do wydruku raportu. System jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, a powstał dzięki ścisłej współpracy partnerów projektu – Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

SMUP ułatwia kompleksową ocenę usług na poziomie lokalnym. Ze SMUP może bezpłatnie korzystać każdy – wystarczy podać na stronie startowej nazwę interesującej nas gminy, powiatu. Znalezienie usług ułatwia wyszukiwarka. Dla osób potrzebujących dodatkowych analiz przygotowano interfejs zaawansowany. Można w nim badać dane w tablicach, sporządzać mapy, wykresy i raporty. Użytkownicy, którzy założą konto, będą mogli przechowywać na nim wyniki swoich prac. To narzędzie również jest dostępne dla każdego, chociaż było szyte na miarę dla przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej, środowisk naukowych i eksperckich, a także organizacji obywatelskich.

W Systemie znajdują się dane dotyczące dziewięciu obszarów: edukacji, lokalnej polityki społecznej, kultury i rekreacji, drogownictwa i transportu, ochrony środowiska, gospodarowania nieruchomościami, inwestycji i budownictwa, geodezji i kartografii, podatków i opłat lokalnych. Wskaźniki monitorujące opisują poszczególne usługi pod kątem ilości, jakości, dostępności i efektywności, a wskaźniki kontekstowe ułatwiajają ich interpretację. Dane pozyskano od gmin i powiatów w ramach badań statystyki publicznej, z wybranych rejestrów publicznych, a także, specjalnie na potrzeby SMUP, ze źródeł rozproszonych.

Od początku marca 2022 r. eksperci Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich prowadzą szkolenia dotyczące SMUP dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnikami są osoby zajmujące się zawodowo monitorowaniem usług i zarządzaniem nimi w urzędach gmin i starostwach powiatowych.

W opinii uczestników szkoleń SMUP wspiera aktywną komunikację. Opisane w systemie usługi pozwolą precyzyjnej wyjaśniać mieszkańcom, dlaczego podejmujemy określone działania i jaki efekt chcemy osiągnąć. Zależy nam na tym, by mieszkańcy nie tylko wiedzieli, że realizujemy dane działania i wykonujemy określone usługi, ale by rozumieli, dlaczego i po co to robimy. Więcej informacji na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych dostępnych jest na stronie: https://smup.gov.pl/

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author