Silesion.PL

serwis informacyjny

Sukces Politechniki Śląskiej na Intarg®2021

Sukces Politechniki Slaskiej na Intarg 2021

Sukces Politechniki Slaskiej na Intarg 2021

Grand Prix, 3 złote medale, 2 srebrne i 1 brązowy medal to wyniki udziału Politechniki Śląskiej w prestiżowej imprezie prezentującej projekty z całego świata. Specjalnie wyposażony dron, który może być wykorzystywany do inspekcji trudno dostępnych konstrukcji budowlanych, mobilny robot dezynfekujący czy dachówka fotowoltaiczna to tylko niektóre z wynalazków Politechniki Śląskiej, które zostały nagrodzone podczas Międzynarodowych Targach Wynalazków INTARG®2021.

W międzynarodowej rywalizacji najwyższą nagrodę otrzymała „Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych” opracowana przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Ponadto wynalazcy Politechniki otrzymali aż siedem nagród i wyróżnień.

– Targi INTARG® 2021 są bardzo prestiżowe, zyskują coraz większe uznanie w środowisku. Ale to nie jedyne targi w jakich bierzemy udział. Bardzo często wyjeżdżamy na targi zagraniczne i tam naukowcy także zdobywają laury. To na pewno ważny dla nas czynnik promocyjny. Potencjalni partnerzy Uczelni wyszukując partnerów do współpracy, często przeprowadzają rozpoznanie, jak dana uczelnia jest postrzegana, co się o niej pisze i mówi. To jest właśnie prestiż niesiony przekazem i jest on niezwykle ważny do nawiązywania współpracy. Ta współpraca z kolei jest absolutnie konieczna, aby sięgać po najwyższe wyzwania i po najbardziej zaawansowane badania naukowe – mówi prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Na rozwój badań na Politechnice Śląskiej kluczowy wpływa ma posiadanie statusu Uczelni Badawczej.

– Ten status daje nam bardzo wiele. Otrzymaliśmy go na 7 lat, jednak musimy nieustanie pracować aby go nie utracić. Dlatego staramy się jako władze uczelni zachęcać naszych naukowców do tego, by korzystali w sposób jak najbardziej efektywny z możliwości, jakie wiążą się z tym statusem. Wraz ze statutem Uczelni Badawczej uzyskaliśmy dostęp do szeregu programów konkursowych, otrzymaliśmy też spory zastrzyk finansowy, który możemy przeznaczyć na inwestycje w kapitał ludzki – dodaje prof. Pawełczyk.

Na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji Intarg®2021, Grand Prix i Nagrodę Platynową zdobyła „Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych”.

Jest to specjalnie wyposażony dron, który może być wykorzystywany do inwentaryzacji, inspekcji i diagnostyki trudno dostępnych konstrukcji budowlanych. Platforma ma zamocowaną kamerę termowizyjną, może także wykorzystywać kamerę wizyjną oraz czujniki temperatury, wilgotności i odczynu pH. Pozwala to na kompleksowe dokonanie oceny prawie każdego rodzaju konstrukcji budowlanych, szczególnie tych trudno dostępnych. Warto podkreślić, że platforma wyposażona jest w unikalne w skali światowej, autorskie rozwiązanie diagnostyczne do oceny jakości zespolenia konstrukcji wzmocnionej zewnętrznymi nakładkami FRP. Przedstawione na targach rozwiązanie nie jest de facto jednym wynalazkiem, ale zbiorem kilku opracowanych przez Zespół rozwiązań zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.

— Platforma wraz modułem diagnostycznym może wspomóc prace min. Inspektora Konstrukcji, który musi dokonać oceny konstrukcji w trudno dostępnych miejscach np. na przęśle mostu nad rzeką na wysokości kilkudziesięciu metrów. Nie każda konstrukcja wyposażona jest w urządzenia, które pozwalają tam łatwo dotrzeć. Odpowiednio uprawniony Inspektor musi tam dotrzeć z wieloma nieporęcznymi narzędziami umożliwiającymi inspekcję i diagnostykę obiektu. Ten tradycyjny sposób jest czaso- i kosztochłonny, obarczony jest również ryzykiem popełnienia błędów. Nasz pomysł jest taki, aby Inspektora wyręczyła nasza platforma diagnostyczna, która pozwala zebrać zdalnie potrzebne materiały, a następnie je odpowiednio przetworzyć. W związku z tym dla inspektora pozostanie praca związana z oceną bezpieczeństwa konstrukcji na podstawie zebranych przez urządzenie kompleksowych danych — mówi dr inż. Marcin Górski.

Dron może być wykorzystywany w branży budowlanej – w budownictwie kubaturowym i przemysłowym, ale przede wszystkim w budownictwie mostowym czy infrastrukturalnym. Rozwiązanie mogłoby być też wykorzystane w inwentaryzacji i ocenie stanu obiektów zabytkowych. Wyposażenie drona pozwala na zdalną inspekcję również nocą lub w słabo oświetlonych miejscach. Pozyskane przez platformę dane integrowane są w cyfrowym modelu konstrukcji w środowisku BIM.

Autorami wynalazku są: kierownik projektu dr inż. Marcin Górski z Wydziału Budownictwa; dr hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ. z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki; dr inż. Jarosław Domin z Wydziału Elektrycznego oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, prof. PŚ.; dr hab. inż. Wojciech Adamczyk, prof. PŚ.; dr hab. inż. Grzegorz Przybyła, prof. PŚ.; dr inż. Grzegorz Kruczek z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Wynalazkom z Politechniki Śląskiej przyznano także Medale Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg®2021.

Złoty medal i nagrodę Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyznano za opracowanie „Nowej Metody otrzymywania Kwasów Karboksylowych”. Technologia polega pozyskiwaniu wosków polarnych w sposób tańszy i bardziej ekologiczny. Woski polarne mogą być wykorzystywane do otrzymywania stabilnych emulsji woskowych.

— Istotne jest, że możliwe jest również wykorzystywanie surowców otrzymanych na drodze krakingu poużytkowego polietylenu i stanowić etap w recyklingu chemicznym tego typu materiałów – mówi dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ.

Obecnie emulsje woskowe stanowią bardzo liczną grupę produktów i półproduktów w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak przemysł spożywczy, papierniczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, produkcji farb i lakierów, włókienniczy oraz innych. Emulsja ta to układ złożony z dwóch faz, w której jedną tworzy woda, a kolejną cząsteczki wosku naturalnego lub syntetycznego.

— Widzimy możliwości zaadaptowania tej technologii również dla innych surowców. Obecnie prowadzimy badania w kierunku wykorzystania jako surowców olejów roślinnych w celu pozyskania estrów zapachowych, plastyfikatorów, środków antykorozyjnych i innych — dodaje dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ.

Zespół w składzie: kierownik projektu dr hab. inż. Beata Orlińska, prof. PŚ; mgr inż. Kamil Peckh; mgr inż. Gabriela Talik; dr inż. Dawid Lisicki z Wydziału Chemicznego

Złoty medal przyznano za „Algorytm Sterowania Ruchem Głowic Urabiających Kombajnu Chodnikowego”. Algorytm umożliwia automatyczne sterowanie parametrami i optymalizację urabiania; skał, betonu, asfaltu lub innych materiałów o własnościach podobnych do skał za pomocą maszyn urabiających. Algorytm może zwiększyć wydajność maszyny w porównaniu ze sterowaniem ręcznym, zmniejszyć energochłonność a także zużycie eksploatacyjne maszyny.

— Rozwiązanie, pomimo że powstało w obszarze górnictwa, może być wykorzystane w znacznie szerszym zakresie chociażby w budownictwie, gdzie są maszyny do urabiania betonu, skał a także w drogownictwie, gdzie wykorzystywane są frezarki do asfaltu czy betonu. Tak więc efekty naszego wynalazku są ciekawe i możliwe do wykorzystania nie tylko w branży górniczej czy przy budowie tuneli – mówi dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. PŚ.

Autorzy: kierownik projektu dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. PŚ; dr inż. Piotr Sobota; dr hab. inż. Adam Heyduk prof. PŚ, dr hab. inż. Jarosław Joostberens z Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Srebrny medal otrzymała „Dachówka Fotowoltaiczna”. Może ona stanowić alternatywę dla tradycyjnych pokryć dachowych i jednocześnie generować energię elektryczną. Dodatkowo przy produkcji takiej dachówki zastosowano innowacyjne metody.

— Nasz wynalazek to scalenie dachówki z ogniwem fotowoltaicznym. Czyli pomijamy krok montowania gotowych paneli fotowoltaicznych i w dużej mierze redukujemy obciążenie dachu — mówi dr inż. Magdalena Szindler. Dodatkowo wynalazek poprawia bezpieczeństwo, ponieważ nie ma dodatkowego obciążenia dachu panelami. — Nie ma też ryzyka podwiania elementu czy zerwania całego panelu — mówi dr inż. Magdalena Szindler.

Dodatkowo wynalazek naukowców może uprościć proces technologiczny oraz zminimalizować koszty wytwarzania poprzez zastosowanie metody sitodruku, która nie wymaga drogiego i skomplikowanego sprzętu i stosowania wysokich temperatur. Taka dachówka może stanowić alternatywę dla tradycyjnych pokryć dachowych.

— Rynek fotowoltaiczny rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie w Polsce w ostatnich dwóch, trzech latach. Dlatego staramy się o dofinansowania, aby przejść kolejne kroki wdrażania naszego wynalazku. Wspiera nas też Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, które wysyła zapytania do przedsiębiorców i pojawiają się pierwsze firmy, które są zainteresowane tego typu rozwiązaniami — mówi dr inż. Marek Szindler.

Wynalazek może być wykorzystany w branży fotowoltaicznej i budownictwie.

Autorzy: dr inż. Marek Szindler; dr inż. Magdalena Szindler z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Srebrny medal przyznano za „Innowacyjny Fotoniczny System Pomiarowy do zastosowań Biomedycznych”. System dzięki zastosowaniu planarnych światłowodowych struktur sensorowych będzie zdolny do wykrywania śladowych ilości wirusów bądź bakterii. Największą zaletą opracowanego rozwiązania obok wysokiej czułości jest krótki czas pomiaru.

— System może być stosowany np. na oddziałach intensywnej terapii, gdzie pacjenci zakażeni są sepsą gdzie krytycznym jest bardzo szybkie określenie rodzaju zakażenia czyli identyfikacja bakterii. Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z bakteriami lekoopornym. Tradycyjne testy to jest 6-7 godzin do uzyskania wyniku, nasze rozwiązanie może generować wyniki praktycznie natychmiast — mówi prof. dr hab. inż. Paweł Karasiński.

Innowacyjne rozwiązanie może stanowić także nowe narzędzie w diagnostyce nowotworów. Z wynalazku mogą korzystać: producenci elementów optyki zintegrowanej, sensorów, chipów pomiarowych czy laboratoria diagnostyczne.

Autorzy: lider zespołu badawczego dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ; dr hab. inż. Cuma Tyszkiewicz, prof. PŚ; dr inż. Paweł Kielan z Wydziału Elektrycznego, dr inż. Andrzej Kaźmierczak, Politechnika Warszawska; dr Jan Paczesny PAN.

Brązowy medal otrzymał „Demonstrator Mobilnego Robota Dezynfekującego”. Wynalazek może pomóc w walce z pandemią. Robot może dezynfekować duże przestrzenie miejskie (chodniki, place, skwery), a także elementy infrastruktury (klamki, kosze, ławki). Może też dostarczać paczki żywnościowe i lekarstwa w miejsca, gdzie istnieje największe zagrożenie zakażeniem.

— Spektrum działania robota jest szerokie. Ponieważ robot jest sterowany, umożliwia to dojazd w różne miejsca, które mogą być niebezpieczne dla człowieka. Możemy dostarczyć różne niebezpieczne paczki lub chemikalia, przewozić niebezpieczne substancje bez obciążania danej osoby ryzkiem, ponieważ możemy to robić zdalnie — mówi inż. Przemysław Olszówka, jeden z wynalazców.

Robot może pracować w odległości do 1 km od stanowiska operatora przez 3 godziny a w ciągu minuty może zdezynfekować aż 120 m kwadratowych.

Autorzy: dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ; inż. Przemysław Olszówka; inż. Marcin Nagi; inż. Witold Krafczyk; inż. Michał Froń; inż. Marcin Krawczyk; Artur Wycisk; Dominika Limanówka z Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

Podczas targów przyznano także nagrodę Lidera Innowacji. W kategorii Menadżer Innowacji tytuł przyznano Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej za wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

— Każdy sukces na początku powoduje ogromną radość, a za chwilę przychodzi refleksja, ile jeszcze jest do zrobienia, by ulepszyć swoją prace. Ale oczywiście cieszymy się i jesteśmy z tego dumni, bo każde wyróżnienie daje jeszcze większą motywację do pracy i rozwoju. Naszych sukcesów jako Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej nie byłoby, gdyby nie nasi twórcy i partnerzy. Nawzajem wymieniamy się swoją wiedzą i kompetencjami. Ta współpraca cały czas jest kontynuowana i kultywowana – mówi dr inż. Magdalena Letun – Łątka, Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

Złoty medal przyznano także za wynalazek „ROBO – ASYSTENT jako element wyposażenia Centrum Kontroli Osoby Starszej”. Projekt dotyczy platformy robotycznej w formie wielofunkcyjnego stolika wspomagającego osoby starsze do ułatwienia codziennego funkcjonowania oraz komunikacji społecznej. Stolik składa się z bazy jeżdżącej z kamerą, półek, szuflad na sprzęt medyczny, rozkładanego blatu. Zintegrowany jest z komórką i aplikacjami umożliwiającymi między innymi zapisywanie wyników pomiaru ciśnienia, przypominaniu o piciu odpowiedniej ilości wody oraz podjeżdżanie w odpowiednie miejsce.

– Platformy robotyczna przeznaczona jest do usprawnienia pracy personelu sprawującego opiekę nad osobami zależnymi. Może być wykorzystywana w szpitalach, domach opieki, jak również w domach prywatnych, czyli wszędzie tam, gdzie mogą przebywać osoby zależne – mówi dr inż. Iwona Chuchnowska.

Wynalazek ROBO-OLDI powstał w ramach projektu PBL realizowanego jako część projektu „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje”

W projekcie uczestniczyli pracownicy i studenci Politechniki Śląskiej z Wydziałów Architektury, Inżynierii Biomedycznej i Mechanicznego Technologicznego – opiekun główny: dr inż. Iwona Chuchnowska, opiekunowie pomocniczy: dr inż. Katarzyna Białas , dr inż. arch. Agnieszka Labus oraz studenci: Patrycja Dapa, Wiktoria Dziaduła, Paweł Franitza Sandra Niedzwiedź, Sandra Sładczyk, Michał Skolarczyk. Ekspertem była dr inż. arch. Iwona Benek.

Sukces Politechniki Śląskiej jest kolejnym na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji Intarg®2021 . Również w ubiegłym roku Uczelnia zdobyła 6 nagród, co zostało zauważone i docenione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przyznało Politechnice Śląskiej dyplom za wynalazki zgłoszone do INTARG 2020.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024