Silesion.PL

serwis informacyjny

Stypendia w programie Banach NAWA rozdane! Stypendyści trafią na studia

Banach logo

Banach logo

Wyrównywanie poziomu życia w różnych regionach świata poprzez kształcenie obywateli z krajów rozwijających się, społeczna odpowiedzialność nauki, rozwój bliższej współpracy Polski z różnymi regionami świata poprzez wsparcie najzdolniejszych studentów – to tylko niektóre z celów leżących u podstaw programu Banach NAWA, będącego wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program Banach NAWA przygotowano z myślą o młodzieży z krajów rozwijających się, planującej podjęcie studiów w Polsce.

W tegorocznej edycji spośród 2049 zgłoszeń z 32 krajów przyznano wsparcie finansowe dla 300 osób. Warto zauważyć, że mimo trudnej sytuacji pandemicznej i międzynarodowej zanotowano wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji, w której statystyki przedstawiały się następująco: prawie 2000 zgłoszeń i 260 przyznanych stypendiów.

Co więcej, w tym roku ponad 70% zgłoszeń uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną wniosku.

Zdolni studenci z różnych zakątków świata

Największą liczbę w tym gronie stypendystów stanowią obywatele pochodzący z Azerbejdżanu, Etiopii, Nigerii. Poza tym w gronie znaleźli się także studenci z krajów takich jak: Albania, Angola, Armenia, Białoruś, Brazylia, Czarnogóra, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Palestyna, RPA, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam.

Największą popularnością wśród studentów zyskały takie uczelnie jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska. Wśród dziedzin, które były najczęściej wskazywane przez wnioskodawców, znalazły się dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Stypendium Banach NAWA to najlepsza inwestycja w dziedzinie nauki, jaką można poczynić – czyli inwestycja w ludzi. Dzięki temu nie tylko zmieniamy życie jednostek, ale także całych społeczności. Co więcej, zyskujemy najlepszych ambasadorów Polski, naszej nauki czy poziomu polskich uczelni na arenie międzynarodowej. W przyszłości takie stypendia mają szansę zaowocować współpracą Polski z krajami w różnych regionach świata, i to nie tylko w dziedzinie nauki. Wykształceni w Polsce stypendyści Banach NAWA bowiem będą przecież funkcjonować w wielu obszarach życia społecznego – mówi dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Co ważne, kierunki studiów, na które aplikują studenci z krajów rozwijających się, są strategiczne dla rozwoju nowoczesnego państwa i budowania jego potencjału poprzez rozwój nie tylko nauki i życia akademickiego, ale także przemysłu i nowych technologii.

Warto także dodać, że ogłaszane od kilku lat stypendium im. Banacha to także wpisanie się NAWA w światowe trendy. Środowisko akademickie i eksperci od kilku lat podnoszą bowiem takie zagadnienia jak społeczna odpowiedzialność nauki, wyrównywanie szans różnych regionów świata, walka z wykluczeniem poprzez podnoszenie kwalifikacji i poziomu kształcenia w krajach rozwijających się. Dzięki stypendium Banach NAWA Polska ma swój istotny wkład w te kwestie.

Te wszystkie względy sprawiają, że stypendium im. Stefana Banacha to dziś jeden z najważniejszych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Głosy stypendystów Banach NAWA

Nasi tegoroczni stypendyści mają różne motywacje.

Handel rolno-spożywczy pomoże mi zdobyć wiedzę analityczną i praktyczne umiejętności oraz doświadczenie w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej, a także pozwoli być częścią procesu reform w rozwoju mojego kraju. Da mi możliwość wywarcia wpływu nie tylko na polu rolnictwa i ekonomii jako uczonej, ale da mi też umiejętności, które zmienią życie ludzi – mówi Ashura Ausi Salim z Tanzanii.

Stypendium Banach NAWA pozwoli mi doświadczyć nowej kultury, a jednocześnie realizować ambicje i aspiracje zawodowe w dziedzinie informatyki. Polska jest dobrze znana z zapewniania wysokiej jakości edukacji i uznanych na arenie międzynarodowej dyplomów – dodaje Ryan Hansen z Republiki Południowej Afryki.

Polska jest jednym z najlepszych wyborów, jakie student może rozważyć na studia inżynierskie. To kraina najlepszych instytucji i jeden z najbezpieczniejszych krajów Europy. Wybierając elektrotechnikę jako podstawową dyscyplinę akademicką, jestem pewna, że po ukończeniu studiów będę miała różne możliwości kariery – zaznacza Jana Khalil z Libanu.

Program Banach NAWA zmienia świat

Stypendium im. Stefana Banacha obejmuje studia II stopnia w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Ponadto obywatelom niektórych krajów – czyli Albanii, Armenii, Azerbejdżan, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kazachstanu, Kosowa, Macedonii Północnej, Mołdawii, Serbii, Ukrainy i Uzbekistanu – program oferuje dodatkowo możliwość podjęcia studiów II stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych, z wyjątkiem kierunków filologicznych w zakresie języka ojczystego z kraju pochodzenia wnioskodawcy.

Stypendium Banach NAWA upamiętnia prof. Stefana Banacha (1892-1945), jednego z najbardziej znanych na świecie polskich matematyków. Był współtwórcą lwowskiej szkoły matematycznej oraz analizy funkcjonalnej, czyli działu matematyki mającego zastosowanie w opisywaniu m.in. zjawisk przyrodniczych.

Wyniki naboru znajdują się na stronie: www.nawa.gov.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to rządowa agencja podlegająca Ministrowi Edukacji i Nauki, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie
i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja powstała w październiku 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów wspierających naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferujących stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promujących język polski
i kulturę polską na świecie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023