Silesion.PL

serwis informacyjny

Studiuj w Metropolii. Szkoły wyższe przygotowały aktywności dla 7 tys. uczniów

katowice Rynek Supersam

katowice Rynek Supersam

Warsztaty eksperckie, wykłady interaktywne, zajęcia laboratoryjne – uczelnie wyższe z obszaru GZM przygotowały szereg aktywności naukowych, z których może skorzystać w sumie ponad 7 tys. uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Działania te realizowane są dzięki dofinansowaniom z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, którego jednym z obszarów jest zachęcanie młodych ludzi do podejmowania studiów w GZM.

W ubiegłym roku Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki został rozszerzony o nowy obszar “Studiuj w Metropolii”. Korzystając z niego, do tej pory uczelnie otrzymały dofinansowanie na realizację 11 różnych aktywności dla uczniów szkół średnich.

Dzięki „Studiuj w Metropolii” uczniowie szkół średnich mają szansę nie tylko lepiej poznać kierunki i specjalizacje, które oferuje dana uczelnia.  Realizowane aktywności są też dla nich wsparciem w przygotowaniu się do podjęcia jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu, jaką będzie wybór kierunków studiów, a więc wybór swojego zawodu na najbliższą przyszłość, który pozwoli znaleźć ciekawą i dobrą pracę. Oczywiście najbardziej byśmy chcieli, żeby w GZM – mówi Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu GZM. 

Tego typu aktywności są szczególnie ważne z uwagi na bardzo szybki rozwój naukowy i technologiczny, który ma przełożenie na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Projekty realizowane w ramach „Studiuj w Metropolii” mają praktyczny i warsztatowy charakter. Podczas nich uczniowie mogą dowiedzieć się o dzisiaj prognozowanych wyzwaniach na rynku pracy i w nauce, gdy będą za kilka lat odbierać swoje dyplomy – dodaje. 

Trzy projekty realizowane są na podstawie umów, do których wnioski o dofinansowanie zostały złożone w ubiegłym roku. Wśród nich można wymienić przedsięwzięcie realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpn.Greening Ideas – Klimatyczna kampania”, którego celem było poszerzenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie pracy grupowej, sztucznej inteligencji i znajdowania rzetelnych źródeł informacji. Projekt został oparty na serii warsztatów eksperckich, w ramach których uczniowie samodzielnie przygotowali kampanię informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych.

W lutym br. Metropolia przeprowadziła kolejny nabór do Funduszu Wspierania Nauki, podczas którego wpłynęło 8 wniosków związanych z obszarem „Studiuj w Metropolii”.

Dzięki tym dofinansowaniom realizowane będą kolejne projekty skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Przykładowo Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podejmie w swoich działaniach szereg najistotniejszych problemów związanych z nowoczesną opieką zdrowotną. Dotyczą one m.in. współczesnej farmacji, biotechnologii medycznej, analityki medycznej czy kosmetologii. Już w czerwcu ruszy projekt “Uniwersytet Wakacyjny w SUMie jest fajnie”, który przewiduje wykłady otwarte i zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół licealnych. Również w okresie wakacyjnym Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego z Dąbrowy Górniczej realizowała będzie projekt pn.  „Letnia Akademia Ratownictwa”, prezentujący zawody medyczne.

Z kolei Politechnika Śląska w Gliwicach zamierza  zorganizować dla uczniów szkół ponadpodstawowych cykl sześciu interaktywnych wykładów naukowych popularyzujących ofertę kształcenia na wszystkich oferowanych kierunkach studiów, zgodnie z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, tj. Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, Materiały przyszłości, Inteligentne miasta, mobilność przyszłości, Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0, Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pozyskała dotację na realizację wykładów z zakresu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego oraz warsztaty, na których młodzież nabędzie umiejętności w zakresie samoobrony, zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie 11 projektów GZM dofinansuje w łącznej kwocie ponad 392 tys. złotych.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki to narzędzie finansowe, poprzez które GZM wspiera projekty uczelni ze swojego obszaru, aby zwiększać ich atrakcyjność naukową i edukacyjną. Fundusz podzielony jest na pięć obszarów: zachęcanie do studiowania w GZM; organizacja zajęć ze światowej klasy naukowcami; wsparcie badań; wsparcie nowatorskich metod kształcenia; konkursy i wydarzenia naukowe.

Działania wspierające naukę prowadzone są w ramach szerszego projektu pn. Metropolia Nauki.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024