Silesion.PL

serwis informacyjny

Stówka na 100-ecie w Fortunie

10W ten weekend uwagę kierujemy na polski sport.

Przed nami między innymi piłkarskie spotkania na murawach Lotto Ekstraklasy czy Fortuna 1 Liga, rywalizacja w ramach siatkarskiej PlusLigi, walka o punkty w w Energa Basket Lidze, a także porywające mecze piłki ręcznej w PGNIG Superlidze i nie tylko. Wytypuj poprawnie zdarzenia związane z rodzimymi ligami i zgarnij Stówę na 100-lecie!

Co należy zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Wystarczy w dniach 10-11.11.2018 r., postawić przez naszą stronę www lub aplikację, min. jeden kupon AKO lub SOLO, zawierający dowolne wydarzenie polskich lig, które rozgrywają swoje spotkania w ww. czasie.

Pod uwagę brane są jedynie wydarzenia z oferty prematch.

Stu graczy, których kupony spełniające powyższe warunki promocji okażą się wygrane oraz będą miały najwyższe kursy, otrzymują bonusowe 100 zł w punktach FKP!

Promocja nie dotyczy kuponów Early Cash Out, Maxikombi, zakładów unieważnionych czy anulowanych oraz zawartych w ramach ofert HIT DNIA lub Ekspert+.

Warto pamiętać, że promocja obejmuje wydarzenia, które zostaną rozstrzygnięte do 11.11. 2018 r. do 23:59.

Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 13.11.2018 r. do godz. 23:59.

 

REGULAMIN PROMOCJI „Stówka na stulecie odzyskania niepodległości RP”
obowiązujący w dniach: 10.11-11.11.2018 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Stówka na stulecie
odzyskania niepodległości RP”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON: 070707400, kapitał
zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną oraz posiadających
zgodę na komunikację marketingową.

3. ZASADY PROMOCJI

3.1. Promocja obowiązuje w dniach od 10 do 11 listopada 2018 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady za dowolną kwotę z oferty prematch
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane
z dowolną polską ligą, np. Ekstraklasa, Fortuna 1. Liga, PlusLiga, Polska Liga Koszykówki
itp.
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO;
3.4. Spośród wszystkich kuponów, spełniających powyższe wymogi, zostanie wybranych 100 kuponów
wygranych po najwyższym kursie.
3.5. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do najlepszej setki, zostaną nagrodzeni bonusem
w postaci 14 000 punktów fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 100 zł.
3.6. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 w dniu 13.11.2018.
3.7. Promocja nie obejmuje kuponów przegranych lub wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out).
3.8. Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych lub zawartych w ramach Superoferty, Hitu Dnia.
3.9. Promocja nie obejmuje w zakładów unieważnionych lub anulowanych.
3.10. Promocja dotyczy kuponów rozstrzygniętych do 11.11.2018 do 23:59.
3.11. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu zostaną powiadomieni
drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.12. Lista zwycięzców opublikowana na stronie www Organizatora, w postaci indywidualnych
numerów umowy przypisanych do iKonta gracza.
3.13. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author