Czytasz: Smog atakuje układ krążenia. Wyniki polskich badań pokazano w USA

Smog atakuje układ krążenia. Wyniki polskich badań pokazano w USA

Polscy naukowcy przedstawili w Stanach Zjednoczonych rezultaty badań wpływu smogu na wzrost liczby zawałów serca.

Badanie oceniające wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie zawałów serca  przedstawili polscy naukowcy podczas zakończonej właśnie prestiżowej konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics odbywającej się w Denver w stanie Kolorado (USA).

Zobacz także: zawał serca od smogu

Autorzy  wykazali, iż wzrost zanieczyszczeń powietrza (występujący szczególnie w związku z niską temperaturą powietrza) z towarzyszącym wzrostem stężeń pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 miał istotny wpływ na wystąpienie zawałów serca typu NSTEMI zarówno w dniu zanieczyszczenia jak i w kolejnym dniu po jego wzroście.

- W tym typie zawału znaczenie miał również dwutlenek siarki (SO2), który powodował istotny wzrost liczby zawałów w dniu po wystąpienia zanieczyszczenia – podkreśla prof. Paweł Buszman, kardiolog,  prezes American Heart of Poland S.A., ośrodka prowadzącego prezentowane badania - W przypadku zawałów serca typu STEMI istotny wpływ zarówno w dniu zanieczyszczenia jak i w kolejnym analizowanym dniu miały pyły PM2.5 i PM10 jak również SO2 oraz dwutlenek azotu (NO2).

W szeroko komentowanym przez kardiologów z całego świata podsumowaniu badań autorzy zwrócili uwagę, że wymienione zanieczyszczenia powinny być traktowane jako modyfikowalny czynnik ryzyka.

- Jego obniżenie powinno stać się priorytetem, który przełoży się na ograniczenie liczby zawałów oraz zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych – dodaje  dr hab. Piotr Buszman, kierownik ds. Badan Przedklinicznych, Centrum Badawczo-Rozwojowego  American Heart of Poland.

Badania prezentowane przez zespół polskich naukowców w Stanach Zjednoczonych były prowadzone w kilku ośrodkach miejskich w Polsce i pokazują analogicznych wzrost liczby zawałów serca w stosunku do wzrostu stężenia pyłów. 

- Nasza praca udowadnia, że smog wpływa nie tylko na rozwój chorób układu oddechowego, takich jak astma, alergia i przewlekła obturacyjna choroba płuc, ale także przyczynia się do wielu zgonów spowodowanych chorobami kardiologicznymi, które są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków – podkreśla dr hab. Krzysztof Milewski, współautor badań i dyrektor CBR AHP S.A.

Praca nad wpływem smogu na rozwój chorób serca i naczyń,  to niejedyne badania zaprezentowane przez polskich naukowców podczas międzynarodowej konferencji w Denver. Zespół kardiologów zaprezentował 8 badań oraz jeden złożony przypadek kliniczny. Prace dotyczyły wdrażania do praktyki klinicznej nowych technologii i terapii w kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii endowaskularnej.

Doc. Piotr Buszman zaprezentował m.in. wyniki badań przedklinicznych stentów bioresorbowalnych nowej generacji z cienkimi przęsłami oraz klinicznego badania randomizowanego pierwszego polskiego balonu pokrytego polimerem i paklitakselem, który w obserwacji rocznej wykazał się dużo wyższą skutecznością niż obecnie dostępne rozwiązania.

- W tym roku miałem przyjemność zostać zaproszony jako wykładowca na TCT i m.in. zaprezentować wyniki badań przedklinicznych i klinicznych nowych stentów biodegradowalnych jak i roczne wyniki randomizowanego badania klinicznego oceniającego pierwszy polski balon lekowy pokryty polimerem – wyjaśnia dr hab. Piotr Buszman. - Zwłaszcza tan drugi projekt przykuł uwagę uczestników ze względu na innowacyjne rozwiązanie, jakie w nim zostało zastosowane, czyli polimer oraz bardzo dobre wyniki kliniczne w porównaniu ze zwykłym cewnikiem balonowym. W badaniu tym, u chorych ze zwężeniami tętnic udowo-podkolanowych po zastosowaniu tego rozwiązania po roku udało się prawie trzykrotnie zredukować liczbę niepożądanych incydentów oraz ponownych zabiegów udrożnienia. Niniejsze badania są modelowym przykładem strategii odpowiedzialnego rozwoju realizowanej przez polski przemysł i badaczy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również praca prezentowana przez dra Przemysława Kwasiborskiego, oceniająca wpływ przyspieszonej akcji serca na kwalifikację pacjentów do zabiegów rewaskularyzacji (poszerzania) tętnic wieńcowych dokonywanej za pomocą metody tzw. FFR. Obserwacja ta może przyczynić się do zmiany dotychczasowych schematów kwalifikacji i tym samym do poprawy rokowania pacjentów z chorobą wieńcową.

W pozostałych pracach zaprezentowano ponadto  nowy model miażdżycy indukowanej w warunkach eksperymentalnych, który ułatwi prowadzenie testów nowych terapii i urządzeń stosowanych w medycynie sercowo-naczyniowej, nowy wskaźnik gojenia się naczynia oceniany na podstawie diagnostyki wewnątrznaczyniowej przy użyciu światła podczerwonego OCT, który ułatwi w praktyce identyfikację w pełni wygojonych stentów, odległe wyniki rewaskularyzacji tętnic wieńcowych z zastosowaniem długich stentów uwalniających leki w porównaniu do łączonych stentów krótkich, które wpłynąć mogą na zwiększenie bezpieczeństwa zabiegów oraz ograniczenie kosztów procedur,  ocenę ryzyka wcześniejszego odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów po zabiegach endowskularnych z implantajcą stentów uwalniających leki, która ułatwi podejmowanie decyzji szczególnie w przypadku pacjentów o wysokim ryzyku krwawienia, oraz opis złożonego zabiegu rewaskularyzacji tętnic szyjnych.

Czytaj więcej