Silesion.PL

serwis informacyjny

Ruszył Ogólnopolski Telefon Autyzmu. Konsultantami są osoby ze spectrum autyzmu

Stowarzyszenie Aspergera 2

Stowarzyszenie Aspergera 2

Osoby z autyzmem oraz ich rodziny potrzebujące wsparcia i informacji w sprawach formalnych, diagnostyki i terapii mogą skorzystać z bezpłatnego Ogólnopolskiego Telefonu Autyzmu, które uruchomiło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS. Zespół telefonu tworzą wysokofunkcjonujące osoby ze spektrum autyzmu.

Ogólnopolski Telefon Autyzmu to całkowicie bezpłatna i anonimowa forma pomocy dla osób autystycznych oraz ich rodzin. Telefon jest dostępny od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 18:00. Aby skorzystać z pomocy należy zadzwonić pod numer: 333 070 180.

– „Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Telefon Autyzmu może być punktem informacyjnym dla osób, które nie wiedzą jak się odnaleźć w gąszczu formalności, chcą dowiedzieć się o przysługujących im świadczeniach socjalnych, szukają informacji na temat diagnostyki i terapii” – wyjaśnia Monika Kłeczek, psychoterapeutka oraz prezeska Stowarzyszenia AS.

Adam Wrzesiński, konsultant oraz trener umiejętności społecznych i pierwszy w Polsce terapeuta integracji sensorycznej z diagnozą ze spektrum autyzmu dodaje – „Uruchomiliśmy Telefon po to, aby pokazywać świat osobom ze spektrum autyzmu jako miejsce dobre i przyjazne oraz wyposażać w umiejętności niezbędne do odnoszenia sukcesów w swoich misjach życiowych przy równoczesnym zachowaniu ich poczucia wolności.”

Aktywizacja zawodowa osób ze spectrum

Z badania „Ogólnopolski Spis Autyzmu” przeprowadzonego w latach 2013-2016 wynika, że spośród wysokofunkcjonujących osób dorosłych ze spektrum płatną pracę miała tylko połowa. Jest to duża strata dla gospodarki, ponieważ wysokofunkcjonujące osoby autystyczne mają specyficzne kompetencje, które mogą przynieść pracodawcom wiele korzyści.

Zespół Ogólnopolskiego Telefonu Autyzmu tworzą wysokofunkcjonujące osoby ze spektrum autyzmu pod przewodnictwem prezes Stowarzyszenia AS Moniki Kłeczek.

„Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi intensywne działania, aby kompleksowo wspierać autystyczne osoby oraz ich rodziny. Jako organizacja pozarządowa możemy szybko odpowiadać na rodzące się potrzeby. Obok diagnostyki prowadzimy terapie, treningi z umiejętności społecznych, uczymy samodzielności, organizujemy wyjazdy, nawet otworzyliśmy liceum dla osób z trudnościami społecznymi, a teraz aktywizujemy je zawodowo. Jest to szczególnie dla nas istotne, ponieważ praca pozwala na samodzielne życie – mówi Monika Kłeczek, psychoterapeutka oraz prezeska Stowarzyszenia AS.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Stowarzyszenie AS, które od 2010 roku prowadzi różne działania mające na celu terapię, rewalidację i integrację, aby osoby ze spektrum autyzmu mogły być równoprawnymi członkami społeczeństwa.

Adam Wrzesiński

Trener umiejętności społecznych. Pierwszy w Polsce Terapeuta Integracji Sensorycznej z diagnozą ze spektrum autyzmu. Ambasador Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Magister matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach Matematyka i Oligofrenopedagogika z Arteterapią, Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Warszawskiego na specjalności nauczyciel matematyki.

Samorzecznik osób z autyzmem, pracuje w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS AS w Bielsku- Białej.

Uczestnik i prelegent szkoleń, konferencji oraz spotkań z rodzicami dotyczącymi edukacji i tematyki autyzmu. W 2014 roku konferansjer Międzynarodowej Konferencji Synapsis. W 2019 roku był laureatem konkursu „Bielsko bez barier”.

Interesuje się naukami ścisłymi, grami komputerowymi oraz planszowymi, co z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy dydaktycznej.

Więcej: Adam Wrzesiński | Więc jestem (us.edu.pl)

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author