Silesion.PL

serwis informacyjny

Rusza 11 edycja katowickiego Budżetu Obywatelskiego

Już po raz jedenasty katowiczanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 11 marca i potrwa do 8 kwietnia. Łączna pula środków na zadania z Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu miasta Katowice to 22,6 mln zł. 

– Budżet obywatelski to narzędzie doskonale znane mieszkańcom naszego miasta. Między innymi poprzez BO katowiczanie współdecydują o wydatkowaniu części środków z budżetu Katowic. Przez dekadę w naszym mieście zrealizowaliśmy wiele projektów – są wśród nich zrewitalizowane zielone przestrzenie, jak na przykład staw Kozubek, place zabaw, a także doświetlone i wyremontowane chodniki czy nowe miejsca parkingowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Od początku istnienia katowickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli prawie 3,5 tys. propozycji, z których 1266 o łącznej wartości prawie 175 mln złotych, zostało wybranych do realizacji. To pokazuje ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców! Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na dalszy rozwój naszego miasta. Zachęcam katowiczanki i katowiczan do zgłaszania swoich projektów – dodaje prezydent.

Jak złożyć wniosek

Wnioski do budżetu obywatelskiego można złożyć na kilka sposobów – elektronicznie za pomocą formularza online (udostępniony od 11 marca na stronie bo.katowice.eu), poprzez ePUAP lub e-mail (wnioskiBO@katowice.eu) oraz papierowo – taki wniosek należy osobiście lub przez pełnomocnika dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego BO mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta (Rynek 13), w pokoju 205. Niezależnie od wybranej formy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje zadania od 11 marca do 8 kwietnia br.

Obligatoryjnym załącznikiem do każdego wniosku jest lista poparcia. W przypadku zadań ogólnomiejskich to 50 podpisów mieszkańców Katowic. Natomiast w przypadku zadań lokalnych liczba niezbędnych podpisów osób popierających pomysł jest uzależniona od liczby mieszkańców dzielnicy, której dotyczy wniosek. Zazwyczaj jest to kilka lub kilkanaście podpisów, a w przypadku dzielnic z wyższą liczbą mieszkańców jak Ligota-Panewniki czy Śródmieście to odpowiednio 27 i 23.

– Pamiętajmy, że każda nowa inwestycja generuje późniejsze koszty utrzymania, dlatego zachęcam wnioskodawców, aby przy formułowaniu wniosków zwrócili uwagę na to, jak wysokie mogą to być kwoty w przypadku realizacji ich pomysłu. Podobnie jak w poprzednim roku, propozycje zadań takich jak np. budowa wodnych placów zabaw, tężni czy lodowisk będą oceniane negatywnie właśnie ze względu na to kryterium, czyli wysokie koszty późniejszego utrzymania – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta. – Podobnie jak w ostatnich latach, projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych powinny być zgłaszane jako zadania ogólnomiejskie. Z kolei na terenach należących do wspólnot mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielni mieszkaniowych dopuszczalna jest realizacja wyłącznie zadań nieinwestycyjnych – przypomina naczelniczka.

Harmonogram 11 edycji Budżetu Obywatelskiego

Złożone wnioski przejdą weryfikację formalną (do 30 kwietnia) oraz merytoryczną (do 19 sierpnia). Na projekty zgłoszone w 11 edycji Budżetu Obywatelskiego będzie można oddać głos od 10 do 23 września 2024 r.

od 11 marca do 8 kwietnia 2024             Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego

do 30 kwietnia 2024                                  Weryfikacja formalna wraz z ogłoszeniem jej wyników

do 1 lipca 2024                                          Łączenie zgłoszonych wniosków oraz możliwość zgłoszenia zastrzeżeń lub                                                                                                                     uwag do projektu

do 19 sierpnia 2024                                   Weryfikacja merytoryczna wraz z ogłoszeniem jej wyników

do 30 sierpnia 2024                                   Wycofanie wniosku do Budżetu Obywatelskiego

od 10 do 23 września 2024                      Głosowanie

do 30 września 2024                                  Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań                                                                                                                    do realizacji

Pomysły na wnioski

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioskodawcy przy tworzeniu projektów mogą wykorzystać informacje zebrane w Dzielnicowej Giełdzie Pomysłów. W ramach przygotowanej ankiety, w obrębie jednej dzielnicy, mieszkańcy mogli wskazać kilka pomysłów na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Łącznie wypełniono 371 ankiet. Pomysły wraz z lokalizacją należało dopasować do kategorii, które wyodrębnione zostały na podstawie najczęściej zgłaszanych pomysłów w Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy Katowic najwięcej propozycji przypisali do kategorii:

•             Infrastruktura drogowa i rowerowa – 214

•             Zieleń miejska i mała architektura – 174

•             Kultura i integracja mieszkańców – 133

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim w Katowicach, podział środków finansowych oraz formularze zgłoszeniowe, a także propozycje zgłoszone w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów można znaleźć na stronie: bo.katowice.eu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024