Silesion.PL

serwis informacyjny

Przyjazne otoczenie i zaplecze kadrowe wzmacniają atrakcyjność Katowic

Spodek Katowice z gory

Katowice, stanowiące serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), są miejscem, gdzie od lat rozwija się sektor nowoczesnych usług biznesowych. Liczby mówią same za siebie: blisko 32 tysiące pracowników, 135 centrów usług biznesowych, z których ponad 100 zlokalizowanych jest właśnie w Katowicach. To liczby, które podkreślają istotną rolę miasta w sektorze usług.

Wzrost i wysokospecjalistyczne usługi

Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z firmami takimi jak Colliers, Mercer czy Randstad, wskazuje na dynamiczny rozwój zatrudnienia w sektorze usług. W ostatnich pięciu latach zatrudnienie w centrach usług w Katowicach i GZM wzrosło o 60%, tworząc prawie 12 tysięcy nowych miejsc pracy. To wyraźny sygnał, że miasto przyciąga inwestorów, oferując atrakcyjne warunki dla sektora usług.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla: “Inwestujemy w nowe technologie i poprawę jakości życia mieszkańców, a rozwój sektora usług biznesowych ma niezaprzeczalny wpływ na atrakcyjność regionu.”

– Po danych z raportu widać, że sektor usług biznesowych ma niezaprzeczalnie ogromny wpływ na atrakcyjność naszego regionu i samych Katowic jako konkurencyjnego miejsca pracy i zamieszkania. W Katowicach inwestujemy zarówno w nowe technologie, jak i w poprawę jakości życia mieszkańców. W całej tej rozpiętości działań liczy się przede wszystkim mieszkaniec, który chce się na stałe związać z naszym miastem i być świadomym członkiem naszej społeczności, również w sensie tworzenia silnej lokalnej gospodarki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Sektor IT i potencjał kadrowy

Dominacja usług IT w regionie (ponad 44% zatrudnionych pracowników) sprawia, że Katowice stają się miejscem przyciągającym centra IT. Trend ten, obserwowany lokalnie, różni się od krajowej tendencji, gdzie dominują centra SSC/GBS. Jednym z kluczowych czynników napędzających ten rozwój jest wykwalifikowana kadra pracownicza.

Dr hab. Stanisław Umiński, ekspert ABSL, zauważa: “Wykwalifikowana kadra jest fundamentem rozwoju sektora usług w regionie, a dynamika sektora IT jest szczególnie widoczna.”

– Obecnie główną kategorią w 135 centrach w Katowicach i GZM pozostają usługi IT, w których zatrudnionych jest ponad 44 procent pracowników całego sektora. Prężnie rozwijająca się oferta IT kładąca nacisk na rozwój oprogramowania, cyberbezpieczeństwo, analizę danych i sztuczną inteligencję, sprawia, że w regionie dominują właśnie centra IT, podczas gdy w całej Polsce są to centra SSC/GBS – informuje dr hab. Stanisław Umiński, starszy analityk i ekspert ABSL.

Perspektywy rozwoju i rynek biurowy

– Studenci i absolwenci to szczególnie ważna grupa z perspektywy sektora usług biznesowych. Dlatego ważna jest otwartość firm do ich zatrudniania i kształcenia, ale także oferowanie im elastycznych warunków pracy odpowiednich do ich potrzeb. Pracodawcy o tych umiejętnościach będą cieszyć się większym zainteresowaniem kandydatów – podkreśla Edyta Janas, dyrektor ds. sprzedaży, Randstad Sourceright, EMEA.

Prognozy wskazują na możliwość wzrostu zatrudnienia w regionie do ponad 35 tysięcy osób do 2024 roku. Katowice są liderem aglomeracji GZM pod względem liczby centrów oraz zatrudnienia. Współpraca miast w ramach Metropolii wpływa na atrakcyjność lokalizacji.

Stanisław Cieśla z ABSL podkreśla: “Rozwój aglomeracji wywiera pozytywny wpływ na atrakcyjność miasta, zwłaszcza poprzez dostępność talentów.”

– Katowice są liderem aglomeracji GZM. Świadczy o tym zarówno liczba centrów, jak i liczba pracowników. Zgodnie z logiką rozwoju regionalnego i procesów aglomeracyjnych, Katowice są częścią dużej aglomeracji, która wywiera wyraźnie pozytywny wpływ na atrakcyjność miasta. Dzieje się tak za sprawą dostępności puli talentów oraz pozytywnych efektów związanych z interakcjami wielu osób w obrębie aglomeracji. W perspektywie długoterminowej rosnąca współpraca miast w ramach Metropolii dodatkowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności lokalizacji – mówi Stanisław Cieśla, ABSL Silesia Chapter Lead i Site Lead Centrum Usług Kyndryl w Katowicach.

Rola raportu i perspektyw

Przygotowany raport jest zbiorem danych ilustrujących rozwój sektora usług w Katowicach. Wyróżnienie miasta w rankingu fDi Intelligence za strategię przyciągania inwestycji zagranicznych to kolejny element, który podkreśla rosnącą rangę miasta w kontekście rozwoju gospodarczego.

– Sytuacja na katowickim rynku biurowym jest bardzo dynamiczna. Region cechuje się dużą ofertą nowoczesnych przestrzeni, a także licznymi możliwościami modyfikacji dla najemcy, jak np. możliwość podnajmu gotowej i wyposażonej w meble powierzchni, a także duża dostępność powierzchni typu flex – informuje Barbara Pryszcz, Regional Director, Colliers Katowice.

Rynek biurowy, który oferuje nowoczesne przestrzenie o wysokim standardzie, odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu firm do regionu.

Rozwój sektora usług biznesowych, szczególnie w obszarze IT, stanowi jeden z filarów wzrostu Katowic i GZM. Wykwalifikowana kadra, dostępność nowoczesnych biur oraz skuteczne strategie rozwoju miasta to czynniki, które przyciągają inwestorów.

Z analizy raportu wynika, że Katowice pozostają w czołówce miast specjalizujących się w obszarze usług biznesowych. W perspektywie kolejnych lat, nadal będą one atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023