Silesion.PL

serwis informacyjny

Przerwa w budowie z powodu wzrostu kosztów – poznaj gorzkie konsekwencje: warunki kredytowania i wygasa pozwolenie na budowę

przerwy konstrukcyjne2

przerwy konstrukcyjne2

Powszechnie wiadomo, że budowa domu wiąże się z poniesieniem dużych kosztów. Co więcej, w wielu sytuacjach koszty te rosną już w trakcie budowy, co może przyczynić się do decyzji o jej przerwaniu. Taka sytuacja może mieć jednak negatywne konsekwencje. Co można do nich zaliczyć? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w niniejszym artykule.

Negatywne konsekwencje przerwy w budowie

Jak wspomniano we wstępie rosnące koszty mogą przyczynić się do podjęcia decyzji o przerwie w budowie, co nie tylko zdecydowanie wydłuża jej czas, jak i wiąże się z innymi negatywnymi konsekwencjami. Wymienia się wśród nich zarówno komplikacje z kredytowaniem, jak i ryzyko wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Podkreślić warto również fakt, że przerwa w budowie z powodu rosnących kosztów nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ śmiało można założyć, że ich wzrost w kolejnych latach będzie jeszcze większy. W efekcie budowa domu pochłonie zdecydowanie więcej pieniędzy. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest mierzenie sił na zamiary, co oznacza budowę domu dopasowanego do możliwości finansowych. Przykładowe projekty domów tanich w budowie znajdziesz na domoweklimaty.pl.

Przerwa w budowie a warunki kredytowania

Powszechnie wiadomo, że większość nowo budowanych domów jednorodzinnych finansowanych jest kredytem hipotecznym. W związku z tym warto mieć świadomość, że inwestor korzystający ze środków banku zobowiązany jest do przestrzegania terminów zawartych w harmonogramie dołączonym do umowy. Wynika to z faktu, że kredytobiorca do momentu wypłaty ostatniej transzy lub formalnego zakończenia budowy korzysta z tzw. okresu karencji, czyli spłaca wyłącznie odsetki. Oczywiście zmiany w harmonogramie polegające na wydłużeniu terminu ukończenia budowy są możliwe, jednak zależy to od decyzji banku, który bierze pod uwagę przede wszystkim opłacalność kredytowania. Warto również mieć świadomość, że uzyskanie zgody od banku wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy, który kosztuje zazwyczaj kilkaset złotych.

Przerwa w budowie – wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu

Warto mieć świadomość, że nie tylko budujący na kredyt mogą mieć problemy w przypadku przedłużającej się przerwy w budowie. Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem budowlanym przerwanie budowy bez konsekwencji może nastąpić na okres nie dłuższy nich 3 lata. Artykuł 37 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wskazuje bowiem, że przekroczenie tego terminu skutkuje wygaśnięciem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie koniecznością uzyskania go ponownie. Warto również pamiętać, że ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy inwestor nie rozpocznie prac budowlanych przed upływem 3 lat liczonych od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Podsumowując należy stwierdzić, że przerwa w budowie domu w powodu rosnących kosztów nie przynosi inwestorowi żadnych korzyści. Oczywiście w niektórych przypadkach inne wyjście nie istnieje ze względu na brak środków, jednak należy zapobiegać takim sytuacjom. Rozwiązaniem jest odpowiednie oszacowanie swoich możliwości finansowych oraz wybór projektu, którego koszty realizacji nie wyczerpią całego budżetu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).