Silesion.PL

serwis informacyjny

Prezes NBP, Profesor Adam Glapiński został członkiem Akademii Kopernikańskiej

Prezes NBP Profesor Adam Glapinski

Prezes NBP Profesor Adam Glapinski

Narodowy Bank Polski ogłosił, że podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego, odbywającego się w Toruniu w dniach 19-21 lutego 2023 roku, Prezes NBP, Profesor Adam Glapiński otrzymał nominację na członka Akademii Kopernikańskiej.

Światowy Kongres Kopernikański jest kulminacyjnym momentem obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W trakcie uroczystości zainaugurowano działalność Akademii Kopernikańskiej. Podstawą prawną funkcjonowania tej instytucji jest Ustawa o Akademii Kopernikańskiej, wyznaczająca ogólne ramy ustroju Akademii. W skład Akademii wejdzie maksymalnie 120 osób powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek poszczególnych Izb Akademii. Pierwszy skład członków Akademii został powołany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, nominacje wręczał minister Czarnek.

„Naszym głównym celem jest programowo kierować Szkołą Główną Mikołaja Kopernika, która będzie prowadzić wykłady na wszystkich szczeblach z ekonomii, zarządzania i finansów. Ta rada to są przedstawiciele w połowie zagraniczni w połowie krajowi profesorowie, którzy mają też doświadczenie w instytucjach publicznych, mają doświadczenie międzynarodowe. Zależy nam na tym, żeby przyjeżdżali wykładowcy z całego świata, ci najlepsi z czołowych ośrodków uniwersyteckich, żeby studenci, doktoranci mieli do czynienia z tym co najnowsze, z tym co najbardziej znane na świecie i docenione. Chcemy, żeby był to uniwersytet na poziomie tych najlepszych uniwersytetów amerykańskich, angielskich czy niemieckich” – powiedział prof. Adam Glapiński po otrzymaniu nominacji do izby nauk ekonomicznych i zarządzania

Drugiego dnia Światowego Kongresu Kopernikańskiego Profesor Glapiński wziął udział w debacie Prezesów banków centralnych „Banki centralne w czasach pandemii i wzrostu cen surowców energetycznych”. Obok Glapińskiego w debacie wzięli udział przedstawiciele banków centralnych Szwecji, Chorwacji, Ukrainy, Litwy, Bułgarii, Belgii i Rumunii.

Ostatniego dnia Kongresu odbędzie się debata ekonomiczna „Źródła sukcesu gospodarczego Polski i wyzwania na przyszłość”. Wezmą w niej udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego: Prof. Jacek Kotłowski, Dr Magda Ciżkowicz-Pękała, Prof. Cezary Kochalski oraz Prof. Leon Podkaminer.

Głównym zadaniem Akademii jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, obejmującego finansowanie badań naukowych, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, organizację Światowego Kongresu Kopernikańskiego, przyznawanie Nagród Kopernikańskich oraz powoływanie Ambasadorów Akademii. Akademia będzie organizowała konferencje, sympozja i seminaria. Ważnym aspektem działania Akademii będzie współpraca międzynarodowa.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023