Silesion.PL

serwis informacyjny

Ponad 3 mln zł na ciepłe mieszkania katowiczan

Zasady programu Ciepłe Mieszkanie

Katowice przystąpiły do pierwszej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach programu miasto będzie mogło przyznać 124 dotacje na łączną kwotę ponad 3,1 mln zł.

– O jakości powietrza najczęściej przypominamy sobie dopiero zimą, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy. Lecz działania na rzecz walki o czyste powietrze prowadzimy przez cały czas. Np. poprzez realizowane termomodernizacje miejskich budynków czy programy wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Tylko w latach 2015-2022 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę prawie 8 tysięcy źródeł ciepła, z czego rekordowe ponad 1,8 tysięcy pieców wymieniono w ubiegłym roku. Teraz dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będziemy mogli uzupełnić ofertę tych programów o „Ciepłe Mieszkanie” dzięki czemu mieszkańcom będzie jeszcze łatwiej o środki na wymianę źródła ciepła, ale też okien oraz drzwi – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest zmniejszenie niskiej emisji na terenie miasta poprzez wymianę starych „kopciuchów” w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Do programu mogą przystąpić właściciele mieszkań, którzy zamieszkują lokal wymagający wymiany ogrzewania z węglowego na proekologiczne. Mieszkańcy przy okazji wymiany źródła ciepła, mogą rozliczyć również wymianę okien i drzwi wejściowych do lokalu.

Miasto Katowice podpisało umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 3 106 800 zł. W tej kwocie przewidziane są 124 dotacje dla mieszkańców Katowic, w zależności od dochodów. – Program „Ciepłe mieszkanie” stanowi uzupełnienie oferty w zakresie dotacji celowych. Jeżeli, jako wnioskodawca, nie spełniamy warunków w ramach „Ciepłego Mieszkania”, to nadal możemy skorzystać z podstawowych dotacji celowych oferowanych w Urzędzie Miasta Katowice, programu Stop Smog lub z Czystego Powietrza z WFOŚiGW w Katowicach – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, naczelnik wydziału kształtowania środowiska.

Dofinansowanie do nawet 95% kosztów kwalifikowanych

Program przewiduje trzy progi poziomu dofinansowania zależne od kryterium dochodowego:

  • Podstawowy – 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł (uzyskany dochód roczny nie przekracza 120 000 zł – na podstawie PITu za rok poprzedzający moment złożenia wniosku) dla 52 wnioskodawców,
  • Podwyższony – 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym/2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) dla 52 wnioskodawców,
  • Najwyższy – 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł (uzyskany dochód miesięczny nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym/1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym) dla 20 wnioskodawców.

Próg podwyższony i najwyższy są ustalane na podstawie zaświadczeń, o które mieszkańcy muszą wcześniej wystąpić do MOPS.

Zasady programu „Ciepłe Mieszkanie”

Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w programie powinni złożyć wniosek do Urzędu Miasta Katowice. Po zakwalifikowaniu się do programu, wnioskodawca podpisze umowę z Miastem Katowice o dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” i wykona zaplanowaną inwestycję najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. Mieszkaniec otrzyma wyliczoną kwotę dotacji po rozliczeniu wymiany ogrzewania z Urzędem Miasta Katowice.

Nabór wniosków trwa od 01.09.2023 r. do 02.10.2023 r. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły programu oraz formularz zgłoszeniowy oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są na stronie Urzędu Miasta Katowice:  https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ekologia/program-ciep%C5%82e-mieszkanie lub pod numerem telefonu 32 259 35 18.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze