Silesion.PL

serwis informacyjny

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Wsparcie Katowic dla Ukraincow

Wsparcie Katowic dla Ukraincow

Katowice uruchamiają kolejne formy wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do miasta. Najmłodsi mogą liczyć na pomoc psychologiczną i zajęcia integracyjne. Organizowane są także zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe godziny lekcyjne przeznaczone na naukę języka polskiego i nadrabianie zaległości z innych przedmiotów.

Katowickie placówki edukacyjne zostają jeszcze bardziej włączone do akcji pomocy obywatelom Ukrainy. W każdej szkole i w każdym przedszkolu zlokalizowanym na terenie miasta najmłodsi mają zagwarantowaną opiekę i pomoc psychologiczna. Zapewniają ją specjaliści zatrudnieni w placówkach oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

– Mamy świadomość tego jak trudny jest to czas dla dzieci i młodzieży, dlatego właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy kolejne rozwiązania. Wystarczy, że rodzina z dziećmi zgłosi się do placówki edukacyjnej zlokalizowanej najbliżej jej miejsca pobytu. Tam otrzyma wszelką pomoc – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Zgłaszać mogą się także osoby, które nie planują na stałe zostać w Katowicach. Dzieci z takich rodzin także mogą brać udział w zajęciach integracyjnych organizowanych w szkolnych świetlicach – dodaje prezydent.

Pomocą psychologiczną objęci są również uczniowie katowickich szkół o pochodzeniu rosyjskim i białoruskim, a także sami katowiczanie. Zdarzają się takie sytuacje w szkołach, że dzieci o pochodzeniu ukraińskim chodziły do katowickich szkół, jednak po feriach z Ukrainy nie wróciły.  Dlatego niezwykle ważne jest, by rozmawiać z dziećmi na temat tego co się dzieje, nauczyć dziecko nazywać i akceptować swoje emocje. Gdy zauważymy u dziecka niepokojące zachowanie, warto poprosić o pomoc specjalistów. Przypomnijmy, że od lutego oferta jest poszerzona o bezpłatną pomoc oferowaną przez dwa podmioty:

 • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz

  ul. Wincentego Pola 9/1A Katowice

  Telefon kontaktowy: 574 074 496 wew. 3

  Godziny rejestracji: 10.00-18.00 (od poniedziałku do piątku).

   
 • Agnieszka Basista Usługi Psychologiczne

  ul. Kościuszki 26/6 Katowice

  Telefon kontaktowy: 798 575 602

  Godziny rejestracji: 9.00-12.00 (poniedziałki) i 16.00-18.00 (wtorki) – możliwy również kontakt sms-owy.

Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy Katowic do 18. roku życia, ewentualnie ich rodzice lub opiekunowie, a także lub nauczyciele i pedagodzy z katowickich placówek oświatowych.

Do października w katowickich szkołach uczyło się ponad 400 dzieci o pochodzeniu ukraińskim. Od piątku do szkół i przedszkoli w mieście przyjmowane są kolejne. Jeśli rodzice nie posiadają dokumentów potwierdzających dotychczasowy proces edukacji dziecka, aby zostało ono przyjęte do placówki edukacyjnej wystarczy oświadczenie rodzica. W razie konieczności istnieje możliwość przebadania dziecka przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bądź nauczyciela – na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o przypisaniu dziecka do odpowiedniej klasy.

– Zajęcia w świetlicy i zajęcia sportowe organizowane przez szkoły oraz integracja z oddziałem klasowym to w tej chwili priorytet. Dzięki takim działaniom dziecko w nowym miejscu poczuje się dobrze. Szkoły i przedszkola organizują szereg zajęć pozalekcyjnych. Gotowi do pomocy w tym zakresie są również katowiccy harcerze. Pakiet zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych będzie cały czas rozszerzany – deklaruje Grażyna Burek, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. – Już zauważamy, że w szkołach, gdzie uczyli się wcześniej uczniowie ukraińskiego pochodzenia, a teraz dołączają do nich nowi uczniowie, koledzy służą wsparciem i pełnią rolę tłumaczy – dodaje.

Dla dzieci z Ukrainy, które teraz rozpoczynają naukę w katowickich szkołach przewidziano pięć dodatkowych godzin lekcyjnych na naukę języka polskiego bądź nadrobienie zaległości z innych przedmiotów.

Dorosłym obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają dzieci a chcieliby skorzystać z pomocy psychologicznej, wsparcie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Chętni powinni się zgłaszać dzwoniąc na infolinię, pod numer +48 539 696 888. Rodziny z dziećmi, które schronienie znalazły w Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek”, mogą korzystać z pomocy psychologicznej świadczonej całodobowo, siedem dni w tygodniu przez jedną z czterech poradni:

– Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, ul. Okrzei 5

– Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Sokolska 26

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Szopienicka 58

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, ul. Okrzei 5

Przebywający w Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek” nie muszą zgłaszać się samodzielnie do wyżej wymienionych placówek. Wystarczy, że taką potrzebę zgłoszą pracownikowi „Ślązaczka”.

UM Katowice

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024