Silesion.PL

serwis informacyjny

Politechnika Śląska kończy 77 lat!

Politechnika Slaska konczy 77 lat

Politechnika Śląska

We wtorek mija 77 lat, od kiedy utworzono Politechnikę Śląską. 24 maja 1945 roku w Gliwicach powstała pierwsza uczelnia techniczna na Śląsku.

Wtedy powołano do życia cztery wydziały: chemiczny, elektryczny, mechaniczny oraz inżynieryjno-budowlany. W pierwszym roku studia na Politechnice Śląskiej rozpoczęło 2750 studentów, a kadrę dydaktyczną stanowiło prawie 200 pracowników.

Dzisiaj, 77 lat później, Politechnika Śląska należy do grona największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce i jako jedyna na Górnym Śląsku znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Obecnie, na 13 wydziałach i w 1 instytucie, kształcimy ok. 17 tys. studentów, a naszą kadrę naukową stanowi ponad 1,6 tys. nauczycieli akademickich. Uczelnia konsekwentnie realizuje przyjętą przez Senat Strategię rozwoju, systematycznie zwiększając dorobek naukowy i rozpoznawalność międzynarodową – powiedział rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Od początku swego istnienia Politechnika Śląska aktywnie reagowała na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. – Politechnika Śląska prowadzi działalność badawczą w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. Nasza główna siedziba mieści się z Gliwicach – mieście położonym w sercu Śląska, który kiedyś kojarzono głównie z przemysłem ciężkim, a dziś – z nowoczesnymi technologiami. Do tej transformacji swój wkład wniosła również Politechnika Śląska m.in. poprzez kształcenie ekspertów, którzy przyczyniają się do dynamicznego rozwoju miasta, regionu i kraju – podkreślił rektor.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024