Silesion.PL

serwis informacyjny

Połączenie Nikiszowca z centrum Katowic

Polaczenie Nikiszowca z centrum Katowic

Polaczenie Nikiszowca z centrum Katowic

Od 25 stycznia mieszkańcy Nikiszowca zyskają szybkie połączenie z centrum miasta dzięki wydłużeniu trasy linii 900.

W związku z remontem wiaduktu nad autostradą A4 w biegu ul. Szopienickiej, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadził objazdy i zmiany tras kursowania linii autobusowych jadących dotychczas wiaduktem. Najbardziej odczuli to mieszkańcy Nikiszowca i Giszowca, dla których zmianie uległy dotychczasowe połączenia autobusowe.

Aby poprawić skomunikowanie dzielnic ze śródmieściem, Miasto Katowice, we współpracy z Radą Dzielnicy Giszowiec oraz przedstawicielami Rady Miasta z tego okręgu, działając w imieniu i na wniosek mieszkańców, podjęło rozmowy z ZTM w celu utworzenia alternatywnego połączenia dzielnicy Nikiszowiec z centrum. Wynikiem uzgodnień jest przedłużenie trasy kursowania linii autobusowej nr 900, która od 25.01.2023 nie zakończy swojej trasy na przystanku Nikiszowiec Cmentarz Komunalny (jak dotychczas), lecz pojedzie ul. Gospodarczą w kierunku nowego końcowego przystanku tj. Nikiszowiec Kościół. Wydłużenie linii 900 ułatwi sprawną komunikacje na połączeniu Dzielnicy Nikiszowiec i Nowy Nikiszowiec z os. Paderewskiego i ul. Francuską, ze Śródmieściem i os. Witosa. Zmiana wchodzi w  życie od 25.01 (środa). Pełna trasa linii: https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-900/

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author