Silesion.PL

serwis informacyjny

Podwajamy Cashback w Superbet tylko dla naszych typerów!

Superbet outro spotu

Superbet outro spotu

Zarejestruj się w SuperBet z kodem LEGBUK w dniach 15-21 marca, postaw do 150 zł na swój pierwszy kupon a otrzymasz powitalny cashback w wysokości 150 zł + DODATKOWY cashback w wysokości 150 zł w przypadku przegrania zakładu. Jeśli wygrasz pierwszy zakład, dodatkowy cashback nie zostanie aktywowany, ale będziesz nadal uprawniony do standardowego zwrotu gotówki za kolejne przegrane zakłady w pierwszym tygodniu. Ponadto, wszyscy gracze, dodatkowo możesz skorzystać z standardowych ofert promocyjnych, np: 50 PLN na start.

Specjalna oferta dla naszych czytelników:

Darmowy zakład w wysokości 34 PLN – zarejestruj konto w Superbecie z kodem LEGBUK , wpłacić pierwszy depozyt (minimalnie 50 zł), a otrzymasz dodatkowo od bukmachera 34 zł za darmo na zakłady bukmacherskie.

REGULAMIN BONUSU „Extra 150 PLN Cashback”

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin Extra 150 PLN Cashback”) określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Extra 150 PLN Cashback” zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.
 3. Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl, w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet, na zasadach określnych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień Regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) dostępnym na stronie internetowej www.superbet.pl oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin i Promocja nim objęta obowiązuje w dniach od 15.03.2021 roku do 21.03.2021 roku.

II. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik/cy Promocji lub Gracz/e) i zostali poinformowani o promocji Extra 150 PLN Cashback.
 2. Promocja jest kierowana wyłącznie dla graczy posiadających aktywne konta, i o której Organizator poinformował użytkownika bezpośrednio (e-mail lub SMS).
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a udział w niej biorą wyłącznie Gracze, którzy mają zarejestrowane konto do gry na stronie internetowej Organizatora, uprzednio wyrazili zgody marketingowe ( brak odznaczenia takiego pola wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji) oraz którzy zostali poinformowani przez Organizatora o możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Bonusu. Każdy taki Gracz może otrzymać jeden Bonus.
 6. Każdy Gracz, który chce skorzystać z Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i warunkami Promocji oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. W momencie akceptacji promocji Extra 150 PLN Cashback Gracz oświadcza, że przeczytał oraz zrozumiał warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulamin zakładów online.

III. Warunki przyznania bonusu Extra 150 PLN Cashback:

 1. W celu otrzymania bonusu Extra 150 PLN Cashback gracz musi dokonać rejestracji konta gracza w Superbet, przez stronę partnerską.
 2. Bonus Extra 150 PLN Cashback zostanie przyznany jeśli pierwszy zakład po złożonym pierwszym depozycie będzie przegrany.
 3. Jeśli pierwszy zakład, po złożonym pierwszym depozycie będzie wygrany, wówczas Extra 150 PLN Cashback nie zostanie dodany.
 4. Kwota cashbacku wynosi od 50 aż do 150 PLN (w zależności od stawki przegranego zakładu).
 5. Na przykład: Jeśli klient złoży swój pierwszy zakład za kwotę 80 PLN i okaże się on przegrany, otrzyma 80 PLN w postaci cashbacku.
 6. Stawka minimalna kuponu, który kwalifikuje się do promocji to 50 PLN
 7. Bonus Extra 150 PLN Cashback na koncie gracza do 72 godzin od zakończenia promocji.
 8. Bonus Extra 150 PLN Cashback może zostać wypłacony w momencie spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Gracz może skorzystać z bonusu Extra 150 PLN Cashback w dniach od 15.03.2021 roku do 21.03.2021 roku tylko raz.
 10. Ponadto, wszyscy gracze, dodatkowo mogą skorzystać z naszych standardowych ofert promocyjnych, tzn:

– 50 PLN na start

– Cashback aż do 500 PLN

IV. Zasady obrotu bonusem Extra 150 PLN Cashback:

 1. Gracz ma 3 dni na akceptację środków bonusowych przyznanych w ramach Extra 150 PLN Cashback.
 2. Na koncie bonusowym może być aktywny tylko jeden bonus. W przypadku gdy na koncie gracza aktywny jest inny bonus, to Gracz ma 3 dni na wykorzystanie go, aby aktywować bonus Extra 150 PLN Cashback. W przeciwnym wypadku środki przyznawane w ramach bonusu Extra 150 PLN Cashback nie zostaną aktywowane.
 3. Środki bonusowe otrzymane w promocji Extra 150 PLN Cashback zaliczają się do obrotu tylko wtedy, gdy zostaną wykorzystane na zakłady z oferty przedmeczowej oraz zakłady na żywo (tj. Live), które znajdują się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 4. Środki bonusowe nie wliczają się do obrotu bonusem Extra 150 PLN Cashback, gdy zostaną wykorzystane na zakłady ze sportów wirtualnych znajdujące się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 5. Środki na saldzie bonusowym przyznane w ramach bonusu Extra 150 PLN Cashback będą aktywne przez okres 7 dni. Jeżeli w tym okresie Gracz nie zrealizuje wymaganego obrotu to środki zgromadzone na saldzie bonusowym przepadną, dlatego też nie jest zalecane wykorzystanie środków z salda bonusowego na zakłady długoterminowe np. „Zwycięzca Ligi Mistrzów”.
 6. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania bonusu Extra 150 PLN Cashback na osobę trzecią.
 7. Aby wypłacić środki bonusowe Gracz musi dokonać obrotu za łączną stawkę odpowiadającą 1-krotności otrzymanej kwoty bonusu Extra 150 PLN Cashback. Np. aby zrobić wypłatę 150 PLN z konta bonusowego na saldo depozytowe, Gracz musi obrócić kwotą równą 150 PLN x 1 = 150 PLN.
 8. Na poczet obrotu zaliczają się tylko postawione, zakończone i rozliczone kupony w okresie, gdy bonus jest aktywny, które spełniają następujące warunki:
 9. Minimalny kurs dla zakładów pojedynczych wynosi 1.8
 10. Minimalny kurs dla zakładów multi, wynosi: 1.8, z minimalną ilością zdarzeń na kuponie: 2 oraz z minimalnym kursem dla każdego zdarzenia na kuponie w wysokości 1.3
 11. Minimalny kurs dla zakładów systemowych wynosi: 1.8 dla najniższej kombinacji.
 12. Nie zawierają zdarzeń z oferty Super Mecz.
 13. Jeśli Gracz zawrze kupon, który zostanie w pełni rozliczony po upływie czasu trwania bonusu Extra 150 PLN Cashback, środki automatycznie zostaną anulowane z salda bonusowego.
 14. Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
 15. Jeżeli na saldzie depozytowym Gracza znajdują się niewykorzystane środki to one zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do zawarcia kuponu, a nie środki znajdujące się na saldzie bonusowym.
 16. Jeśli kupon został postawiony równocześnie za środki depozytowe i bonusowe to ewentualna wygrana zostanie przelana na konto depozytowe i bonusowe proporcjonalnie względem środków, których Klient użył podczas zawierania zakładu.
 17. W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.
 18. Jeżeli wysokość środków na saldzie bonusowym będzie mniejsza niż 2 PLN, automatycznie zostaną one przelane na saldo depozytowe.
 19. Tylko jeden bonus może być aktywowany na saldzie bonusowym. Oznacza to, że każdy kolejny bonus trafi do kolejki bonusowej i będzie znajdował się w niej przez okres 3 dni.
 20. Gracz nie może wypłacić środków lub wygranych z salda depozytowego do momentu spełnienia warunków obrotu, którymi objęty jest bonus Extra 150 PLN Cashback.
 21. Zakłady biorą udział w Promocji w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza.
 22. Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków zanim spełni warunki obrotu bonusem Extra 150 PLN Cashback środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
 23. Jeżeli okres trwania Promocji Extra 150 PLN Cashback upłynął, środki oraz wygrane zostaną anulowane.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w zawarte przez Graczy zakłady, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki obrotu, a także w celu ewentualnego anulowania bonusu Extra 150 PLN Cashback Graczom, którzy nadużywają lub naruszają warunki Regulaminu (np. zakłady przeciwstawne itd) lub Regulaminu zakładów online.
 25. Gracz może anulować bonus Extra 150 PLN Cashback kontaktując się z Działem Customer Support. W takim przypadku, środki z salda bonusowego i wygrane z tym związane zostaną anulowane.
 26. Superbet zastrzega sobie prawo do żądania od Gracza udostępnienia dokumentów identyfikujących niezbędnych do weryfikacji konta. W przypadku odmowy udostępnienia tych dokumentów, Superbet ma prawo anulować bonus Extra 150 PLN Cashback oraz związane z nim wygrane.
 27. Superbet zastrzega sobie prawo do wyłączenia z akcji promocyjnej Extra 150 PLN Cashback tych Graczy, którzy nadużywają zasad promocji.
 28. Do obrotu bonusem wliczają się zakłady, które zostały postawione i rozliczone w okresie trwania promocji.

V. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Graczowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Promocji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: customer.support@superbet.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną na podany adres Gracza.

VI. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku Promocją jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z/s w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo-pl@superbet.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Organizatora.
 3. Zgromadzone dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji lub rozpatrzeniem złożonych reklamacji (art. 6 pkt. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) – „RODO”.
 4. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich uzupełniania, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Gracz, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z Promocji. Gracz zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił warunki Promocji w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Graczy w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Promocji przez Organizatora nie będzie naruszać praw Graczy, którzy spełnili warunki otrzymania bonusu Extra 150 PLN Cashback przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Promocji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author