Silesion.PL

serwis informacyjny

PKN ORLEN planuje przeznaczyć na dywidendę 1,5 mld zł

PKN Orlen

Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna z przyjętą przez koncern polityką dywidendy i jednocześnie stanowi odzwierciedlenie bardzo dobrych wyników finansowych Grupy ORLEN. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W ramach strategii ORLEN2030 jasno określiliśmy zasady, którymi kierujemy się przy wypłacie dywidendy. Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach i bardzo poważnie traktujemy obietnice składane naszym Akcjonariuszom. Dlatego będziemy rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę na poziomie 3,5 zł na akcję. Na naszą decyzję istotny wpływ miały również rekordowe w historii koncernu wyniki wypracowane w 2021 roku. Bardzo dobra, stabilna kondycja finansowa pozwala nam dzielić się zyskami z Akcjonariuszami, dając jednocześnie solidne podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W 2021 roku Grupa ORLEN wypracowała ponad 10 mld zł zysku netto. Jednocześnie przeznaczyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł. W tym czasie w zakładzie w Trzebini zakończyła się budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. Do użytku zostało oddane także nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Kontynuowana była również rozbudowa instalacji do produkcji nawozów azotowych we Włocławku oraz budowa instalacji Visbreakingu w Płocku, która znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego.

Jeśli zaproponowana przez Zarząd PKN ORLEN wysokość dywidendy za 2021 rok spotka się z akceptacją ZWZ Spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim Akcjonariuszom blisko 1,5mld zł. Zarząd Koncernu na dzień dywidendy zaproponował 10 sierpnia 2022 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 3 października 2022 roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024