Silesion.PL

serwis informacyjny

PKN ORLEN, LOTOS i PGNiG rozmawiają ze stroną społeczną

PKN Orlen

PKN ORLEN, Grupa LOTOS i PGNiG przy udziale Ministra Aktywów Państwowych i Komisji Krajowej NZSS „Solidarność” zawarły porozumienie dotyczące gwarancji dla pracowników tych spółek w związku z prowadzonym procesem konsolidacji. To kolejny etap dialogu ze Związkami Zawodowymi, w który włączone są wszystkie organizacje związkowe funkcjonujące w ramach zaangażowanych podmiotów.

  • Od początku podkreślaliśmy istotną rolę strony społecznej w procesie budowy silnego koncernu multienergetycznego. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w grupach kapitałowych PKN ORLEN, LOTOS i PGNiG. Wszystkie rozmowy są zaawansowane i równie ważne dla powodzenia konsolidacji. Otwieramy kolejny etap, który umożliwi wypracowanie szczegółowych rozwiązań dla pracowników firm zaangażowanych w konsolidację – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zgodnie z ustaleniami, szczegóły zostaną wypracowane na etapie procesu konsolidacji z Grupą LOTOS i PGNiG na poziomie zakładowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Cały proces obywać się będzie w duchu wzajemnej współpracy w dialogu społecznym, z poszanowaniem pracowniczych i związkowych praw nabytych. Poprzedzony będzie zawieraniem porozumień zbiorowych przez pracodawców oraz stronę związkową.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author