Silesion.PL

serwis informacyjny

PIT-37 za 2023 rok – kto, kiedy i jak powinien złożyć to zeznanie podatkowe?

Deklaracja PIT-37 to najbardziej powszechny typ zeznania podatkowego w Polsce. Kto jest zobowiązany do wypełniania tego formularza i do kiedy musi to zrobić? Oto najważniejsze informacje na temat rozliczenia PIT-u za 2023 rok.

Deklaracja PIT-37 – dla kogo jest ten formularz?

PIT-37 to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj deklaracji podatkowej, który funkcjonuje w Polsce. Ten typ zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w całym roku rozlicza około 82% polskich podatników.

Tak liczna reprezentacja osób, które składają PIT-37, wynika z tego, dla kogo jest on przeznaczony. Obowiązek złożenia takiej deklaracji w urzędzie skarbowym dotyczy tych, których dochody rozliczane są przez płatnika, np. pracodawcę lub organ rentowy.

Z tego względu do uzupełnienia deklaracji PIT-37 zobligowane są przede wszystkim osoby, które uzyskują dochód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zeznanie z numerem 37 muszą złożyć również podatnicy pobierający emeryturę, rentę, a także świadczenia czy zasiłki przedemerytalne.

Portal PIT.pl podkreśla jeszcze kilka innych rodzajów dochodów, które należy rozliczyć przy pomocy najpopularniejszej deklaracji. W artykule, znajdującym się pod adresem https://www.pit.pl/pit-37-online/, wymienione są środki takie jak:

 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. w ramach umów-zlecenia, kontraktów menedżerskich, działalności sportowej czy zasiadania w radach nadzorczych);
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne lub rodzicielskie świadczenia uzupełniających;
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • należności wynikające z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • przychody z tytułu stypendiów, praktyk absolwenckich czy staży uczniowskich;
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należności za pracę, które przysługują tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Przy wskazywaniu osób, które powinny wypełnić PIT-37, należy zwrócić uwagę, że źródło dochodu to tylko jedno z kryteriów oceny. Aby móc skorzystać z omawianej deklaracji trzeba spełnić następujące wymogi:

 • należy rozliczać się przy pomocy skali podatkowej (12% podatek PIT);
 • nie można prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane na ogólnych zasadach (wg skali podatkowej);
 • nie można być zobowiązanym do doliczania dochodów małoletnich dzieci;
 • nie można obniżać dochodów o straty z ubiegłych lat;
 • nie można odliczać tzw. minimalnego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30g ustawy.

PIT-37 za 2023 rok – termin składania deklaracji podatkowych

Składanie deklaracji PIT-37 jest ograniczone czasowo, a ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym został określony przez polskie prawo. Według jego zapisów PIT-37 za 2023 rok można dostarczyć do odpowiedniej instytucji maksymalnie do 30 kwietnia 2024 roku.

Niezłożenie deklaracji podatkowej w ustawowo ustalonym terminie wiąże się z poniesieniem kary grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (w zależności od wysokości podatku do zapłacenia). Takich nieprzyjemnych konsekwencji da się uniknąć, jeśli podatnik rozliczy zaległy PIT i dostarczy do urzędu skarbowego czynny żal.

Czynny żal to zawiadomienie, w którym należy przyznać się do popełnienia czynu zabronionego i ujawnić istotne okoliczności, które miały wpływ na opisywany obrót wydarzeń. Takie pismo musi znaleźć się w urzędzie skarbowym, zanim jeszcze wystosuje on wezwanie do złożenia wyjaśnień. Z tego względu czynny żal powinno się przekazać odpowiedniej instytucji jak najszybciej po zorientowaniu się, że termin składania PIT-ów został przekroczony.

Jak rozliczyć PIT-37?

Rozliczanie PIT-ów jeszcze kilka lat temu było owiane złą sławą. Wynikała ona z czasochłonności i trudności związanych z wypełnianiem deklaracji w tradycyjnej, papierowej formie.

Obecnie proces uzupełniania oraz składania zeznań podatkowych jest bardziej innowacyjny, a także intuicyjny dla obywateli. Wszystko dlatego, że PIT można teraz rozliczać w formie elektronicznej – bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze dnia lub nocy.

Wśród rozwiązań ułatwiających rozliczenie podatku dochodowego należy wskazać przede wszystkim rządową usługę Twój e-PIT, która powstała za sprawą Ministerstwa Finansów. W ramach tego narzędzia można zarówno uzupełnić deklarację, jak i przesłać ją do odpowiedniego urzędu.

Co więcej, część podatników nie musi nawet samodzielnie uzupełniać elektronicznej deklaracji w Twój e-PIT. Wszystko dlatego, że usługa automatycznie zaciąga informacje o danej osobie i tym samym znacznie usprawnia proces rozliczenia dochodów.

Zautomatyzowane wypełnianie zeznań podatkowych ma również pozytywny wpływ na jakość deklaracji PIT. Maszynowe uzupełnianie danych minimalizuje bowiem ryzyko błędów czy przypadkowego pominięcia obowiązkowych pól.

Informacje potrzebne do uzupełnienia PIT-37

Choć obecnie można skorzystać z automatycznego wypełniania deklaracji PIT-37, to przed wysłaniem zeznania i tak trzeba przygotować kilka informacji, które będą wpisywane ręcznie.

Mowa tu przede wszystkim o kwestiach związanych z ulgami lub odliczeniami od podatków. Warto zorientować się, czy któreś z nich nie przysługują, ponieważ korzystanie z tego typu rozwiązań potrafi przynieść naprawdę spore oszczędności.

Przed wypełnieniem i wysłaniem PIT-u dobrze także poświęcić chwilę na wybór organizacji pożytku publicznego, której zostanie przekazane 1,5% uiszczanego podatku. Wskazywanie konkretnego podmiotu nie jest obowiązkowe, ale warto skorzystać z tego przywileju, ponieważ w ten sposób można realnie wesprzeć działalność bliską naszym przekonaniom i wartościom

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024