Silesion.PL

serwis informacyjny

Pakiet ochronny dla murckowskich buków

Mrokwa - proponowana nazwa

Ponad 200 buków zlokalizowanych w Lesie Murckowskim zyska ochronę. Wspólne działania Miasta Katowice i Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowickiego złożyły się na powstanie pakietu ochronnego dla murckowskich buków, na który składa się: nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych.

– Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, został powiększony o ponad 40 ha, zyskał także otulinę, która stanowi dodatkową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości. Teraz czas na kolejne działania, m.in. nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przedmiotem ochrony jest las bukowy o cechach naturalnych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji. Głównym bogactwem Lasu Murckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew, zwłaszcza buków. Znaczna część lasów bukowych na terenie rezerwatu przekroczyła wiek 150 lat.

– Dla mnie to sytuacja normalna i oczywista, że Katowickie Nadleśnictwo i Miasto Katowice współpracują – mówi Jarosław Makowski, zastępca prezydenta Katowic. – Efektem tej współpracy jest ochrona i pielęgnacja Murckowskich buków, które wskazali mieszkańcy i społecznicy. Cieszę się, że leśnicy w tej nowej sytuacji społecznej będą tymi, którzy wyjątkowymi drzewami będą się opiekować. Nadleśnictwo ma do tego ludzi, tak zwany know how i narzędzia – dodaje.

Po rozmowach z Katowickim Nadleśnictwem i wspólnych ustaleniach z Miastem Katowice, buki wskazane przez społeczników będą miały status tzw. drzew ekologicznych. Każde takie drzewo będzie oznaczone literą E i dzięki nadaniu statusu drzewa ekologicznego, zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Nadleśnictwa, będzie ono podlegać pielęgnacji i ochronie przez leśników. Mowa o 216 drzewach znajdujących się na terenie Lasu Murckowskiego.

Siągarnia – proponowana nazwa

Jednocześnie w ramach współpracy z Nadleśnictwem – Miasto Katowice ustanowi 30 najbardziej wartościowych z punktu widzenia przyrodniczego buków pomnikami przyrody. To 24 drzewa wyznaczona przez społeczników oraz 6 drzew dodatkowo wskazanych przez leśników. Będą one, w myśl ustaleń, tworzyć swoistą Aleję Buków, a tym samym podkreślać wyjątkowy walor Lasu Murckowskiego – ważny nie tylko dla dzielnicy, ale dla całego miasta. 

– Z 216 drzew wybraliśmy 30 wyjątkowych okazów, które są dostępne dla mieszkańców i utworzą Aleję. Oprócz buków znajduje się tam na przykład jesion, olsza i jawor. Trzy lata temu zawnioskowaliśmy o zwiększenie o ponad 40 ha terenu rezerwatu. Myśląc o dostępności tych terenów dla mieszkańców chcemy obok stworzyć dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Gdyby to był rezerwat wiązałoby się to z szeregiem ograniczeń – w tym z zakazami ruchu, zbioru grzybów i innych płodów runa leśnego co znacznie ograniczyłoby dostępność dla mieszkańców – mówi Stanisław Jeziorański, nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice.

Trzecim elementem pakietu jest nadanie dwóm obszarom leśnym statusu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Pismo z prośbą o to wpłynęło do Urzędu Miasta. Zgodnie z planami stosowny projekt uchwały ma zostać przygotowany na marcową sesję Rady Miasta. Pierwszy obszar obejmuje 117ha. Proponowana nazwa ZPK to MROKWA. Drugi będzie obejmował obszar 36ha. Proponowana nazwa to SIĄGARNIA. W sumie oba ZPK będą stanowić obszar o powieszeni 153ha. Nazwy zaproponowane przez Nadleśnictwo Katowickie zostaną skonsultowane z mieszkańcami Murcek i miejscową Radę Dzielnicy. – Zależy mi, by mieszkańcy partycypowali w tym nowym podejściu do opieki nad Lasem Murckowskim – podkreśla wiceprezydent Makowski.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Zalicza się go do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024