Silesion.PL

serwis informacyjny

Odbudowa – polska sesja specjalna podczas WUF11

Katowice 22

Katowice 22

Odbudowa miast jest tematem polskiej sesji specjalnej podczas Światowego Forum Miejskiego WUF11 w Katowicach. Polska Sesja Specjalna o Odbudowie Społeczności i Sąsiedztwa po wojnie i katastrofach naturalnych została zorganizowana w kontekście wojny w Ukrainie. Aby proces niesienia pomocy i przywracania warunków do normalnego funkcjonowania po dokonanych zniszczeniach był efektywny, niezbędny jest dialog i współpraca z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi. W sesji uczestniczyły dyrektor wykonawcza UN-Habitat Maimunah Mohd Shariff i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.

Uczestnicy spotkania – przedstawiciele instytucji mających doświadczenie w niesieniu pomocy zarówno o charakterze bieżącym, natychmiastowym jak i pomocy ukierunkowanej na dłuższą perspektywę – rozmawiali o metodach dialogu i rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb.

Pierwotnie jako kraj gospodarz planowaliśmy rozmawiać o zrównoważonej mobilności miejskiej, jednak okoliczności i historia napisały inny scenariusz polskiej sesji specjalnej. Jak wszyscy wiemy, kiedy my spotykamy się tutaj dzisiaj, Ukraina już od ponad czterech miesięcy stawia opór brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej. Kolejny konflikt na mapie świata, szczególnie tuż za polską granicą, przypomina nam, jak ważną kwestią dla milionów ludzi, żyjących na terenach naznaczonych wojną, jest sprawny proces odbudowy miast – stwierdziła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Konflikty zbrojne trwają z różną siłą w różnych częściach świata. Niszczone są miasta, ich zabudowa, infrastruktura. Ludzie tracą miejsce zamieszkania i swój dobytek, są zmuszeni do opuszczenia swoich małych ojczyzn, w poszukiwaniu schronienia.

Równie duże zniszczenia mogą spowodować siły przyrody, w wyniku występowania nagłych i intensywnych zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie czy huragany. To temat równie ważny, w czasach zmian klimatu, które wpływają na intensywność i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Nie mogliśmy pozostać obojętni na sytuację naszych sąsiadów z Ukrainy, tak jak nie pozostaliśmy obojętni w momencie wybuchu wojny, otwierając nasze drzwi przed milionami uchodźców wojennych szukających schronienia – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

W Polsce uchodźcy wojenni mogą oni liczyć na wsparcie w adaptacji. Zarówno dorośli, jak i dzieci, na równi z obywatelami Polski, mogą korzystać z usług społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych, w tym tych oferowanych w projektach ze środków europejskich.

Pragniemy, by Ukraina po wygranej wojnie mogła zaoferować swoim obywatelom dobrą jakość życia, na jaką zasługują i o jaką dzisiaj walczą. Warto czerpać inspirację z doświadczeń innych państw, którym udało się podźwignąć po koszmarze wojny i innych tragicznych wydarzeniach. Polska jesteśmy gotowi wspierać władze Ukrainy na każdym etapie odbudowy społecznej i ekonomicznej kraju – podsumowała Jarosińska-Jedynak.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author