Silesion.PL

serwis informacyjny

O ile podnieść sumę ubezpieczenia na życie w 2024?

  • Siła nabywcza złotówki spadła w ciągu roku o 13% – do poziomu 87 groszy.
  • Wartość sumy ubezpieczenia polisy na życie zawartej rok temu jest więc odpowiednio niższa. Odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich zaplanowanych kosztów.
  • Wysokość sumy ubezpieczenia warto aktualizować co najmniej raz w roku – przynajmniej o wskaźnik inflacji, do czego zachęcają ubezpieczyciele w rocznice polisy.

Choć tempo wzrostu inflacji w ciągu kilku ostatnich miesięcy zwolniło, to ceny produktów i usług w 2023 roku wciąż są o wiele wyższe niż rok temu. Według kalkulatora inflacji dostępnego na stronie internetowej podatki.gov.pl wartość 1 zł z 2022 roku odpowiada zaledwie 0,87 zł pod koniec 2023 roku. Oznacza to, że siła nabywcza polskiego złotego spadła o 13%. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza przy większych sumach, na przykład w przypadku odszkodowania z polisy na życie, które może wówczas nie wystarczyć na zabezpieczenie wszystkich wydatków i kosztów, jakie były brane pod uwagę i uwzględniane w momencie zawierania polisy kilka lat wcześniej.

Ubezpieczeni często zapominają o tym, że inflacja zmniejsza realną wartość sumy ubezpieczenia. Tymczasem, jeżeli ktoś w zeszłym roku ubezpieczył się przykładowo na 200 tys. zł, w tym roku realna wartość tej sumy wynosi mniej niż 175 tys. zł. W rezultacie kwota, która z założenia miała wystarczyć na niezbędne wydatki w kryzysowej sytuacji, może okazać się niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Aby tego uniknąć, warto rozważyć aktualizację swojej sumy ubezpieczenia, dostosowując ją do zmieniających się warunków ekonomicznych – mówi Agnieszka Dudek, Regionalny Kierownik Sprzedaży w SALTUS Ubezpieczenia.

Jak zmienić sumę ubezpieczenia?

Każda osoba posiadająca polisę ubezpieczeniową ma prawo do dokonywania zmian w warunkach umowy, w tym w wysokości sumy ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne zasady dotyczące takich modyfikacji. Zwykle oferowane są dwie główne opcje. Pierwsza to skorzystanie z rocznej propozycji indeksacji oferowanej przez ubezpieczyciela, która polega na dostosowaniu sumy ubezpieczenia i składki do bieżącego wskaźnika inflacji. Druga opcja, bardziej elastyczna, umożliwia klientowi samodzielne złożenie wniosku o zmianę warunków umowy, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Ubezpieczony ma możliwość samodzielnego zainicjowania zmian w umowie ubezpieczenia w dowolnym czasie jej obowiązywania, składając wniosek o jej modyfikację. W odpowiedzi, przed dokonaniem zmian w polisie, ubezpieczyciel może skierować ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie oraz wymagać uaktualnienia informacji o wykonywanym zawodzie i uprawianych sportach. Na rozpatrzenie wniosku przeznaczamy maksymalnie 30 dni. Jednak jeśli wniosek dotyczy wyłącznie zwiększenia sumy ubezpieczenia, to co do zasady nie wymagamy dodatkowych czynności od ubezpieczonych – kontynuuje Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Po co nam polisa na życie?

Podstawowym celem polisy na życie jest zapewnienie finansowego wsparcia dla rodziny w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki temu bliscy mają zapewnione środki na organizację godnego pochówku oraz na pokrycie bieżących wydatków i zobowiązań finansowych, co może być wyzwaniem. Jednak odpowiednio ułożona polisa na życie może zapewnić znacznie więcej korzyści, oferując wypłatę środków także w wielu innych sytuacjach.

Polisę na życie można rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia, obejmujące między innymi takie zdarzenia jak poważne zachorowania, trwały uszczerbek na zdrowiu, niezdolność do pracy czy samodzielnej egzystencji. Nie ma limitu co do liczby wybieranych dodatków, a każda z tych umów posiada zazwyczaj osobną sumę ubezpieczenia. Oznacza to, że korzystając ze świadczenia z jednego z dodatków, na przykład z powodu niezdolności do pracy, podstawowa umowa ubezpieczenia na życie pozostaje bez zmian. Wypłata odszkodowania z umowy dodatkowej nie wpływa na zmniejszenie sumy podstawowej – dodaje Agnieszka Dudek z SALTUS Ubezpieczenia.

Z uzyskanych z dodatkowych ubezpieczeń środków można m.in. pokryć koszty leczenia, leków czy rehabilitacji. Ceny leków, jak i usług medycznych znacząco wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat i jest bardzo prawdopodobne, że będą rosły nadal. W obliczu takich zmian kluczowe staje się dostosowanie także ich sum ubezpieczenia, aby zapewniły odpowiednie wsparcie w trudnym czasie.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024