Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowoczesny Punkt Zbiórki Odpadów przy ul. Zaopusta 70 w Katowicach

Modernizowany Punkt Zbiórki Odpadów przy ulicy Zaopusta 70 od 1 grudnia jest już dostępny. Dzięki niemu mieszkańcy południowych dzielnic Katowic mogą w komfortowych warunkach oddawać odpady problematyczne.

W ostatnim czasie MPGK przeprowadzało dwie przebudowy swoich punktów zbiórek odpadów – przy ul. Bankowej i ul. Zaopusta. 1 grudnia oba zostały otwarte dla mieszkańców.

Bardziej komfortowy i estetyczny punkt oddawania odpadów

Modernizacja punktu przy Zaopusta zakładała nową aranżację placu. Wybudowana została prefabrykowana rampa, na którą kierowca może wjechać i do odpowiednich pojemników zrzucić przywiezione odpady. W ramach zadania wymieniony został grunt, wybudowana infrastruktura naziemna i podziemna – kanalizacja deszczowa, zbiorniki, sieci energetyczne, oświetlenie i monitoring. Plac z miejscami parkingowymi i kontenerami na odpady zajmuje powierzchnię ok. 2343 m2. Również pracownicy zyskali nowe pomieszczenia socjalno-biurowe. Cały obiekt został otoczony nowym ogrodzeniem. Koszt modernizacji wyniósł 5,8 mln zł.

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 6-17, we wtorki w godzinach 9-20, a w soboty od 8 do 13. Do punktu można oddawać śmieci, które nie są wytwarzane regularnie. Wśród nich są m.in. odpady: wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe z remontów (punkty nie przyjmują odpadów od przedsiębiorców), a także odpady niebezpieczne, jak np. farby, oleje, smary, zużyty sprzęt AGD. Do punktu mieszkańcy mogą przywozić dziennie maksymalnie 500 kg odpadów budowlanych oraz 1 m3 ulegających biodegradacji, w tym zielonych i ogrodowych. Można także przywozić samodzielnie posegregowane śmieci – w tym takie, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników zgodnie z podziałem na odpowiednie frakcje.

Segregacja odpadów jest nie tylko pożądana, ale jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Rosnąca ilość śmieci sprawia, że musimy szukać rozwiązań zmniejszających ich negatywny wpływ na naszą planetę. Jednym ze sposobów jest zbiórka i przetwarzanie odpadów. Najoptymalniej, gdy proces ten kończy się recyklingiem i ich powtórnym wykorzystaniem. Dzięki temu nasze otoczenie będzie nie tylko ładniejsze, ale przede wszystkim zdrowsze – przypomina Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Godziny otwarcia GPZO w Katowicach

MPGK inwestuje w nowoczesne obiekty

W ostatnim czasie zmodernizowany został także punkt przy ul. Bankowej, w którym od 1 grudnia zaczął działać również punkt obsługi klienta. Oprócz tego mieszkańcy również tam mogą przywozić odpady. MPGK Katowice dąży do tego, aby segregacja odpadów była łatwa dla mieszkańców, a wizyta w punkcie, w którym mogą oddać odpady problematyczne, przebiegała szybko i bezproblemowo. Oprócz punktów przy ul. Bankowej i ul. Zaopusta mieszkańcy mogą oddawać odpady także w punktach przy ul. Milowickiej 7B i ul. Obroki 136. Oprócz tego wśród inwestycji MPGK można także wymienić hermetyzację hali przetwarzania odpadów przy Milowickiej czy budowę farmy fotowoltaicznej. W najbliższych miesiącach ma się również rozpocząć modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, która znajduje się w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK. Dzięki temu planowana roczna przepustowość sortowni ma się zwiększyć z 20 tys. ton do 39 tys. ton.

Inwestowanie w modernizowanie i rozbudowywanie całego systemu przetwarzania odpadów to jedno z ważniejszych miejskich działań, szczególnie w mieście takim jak Katowice. Wszystkie te działania pozytywnie wpłyną na zwiększenie osiąganego poziomu odzysku surowcowego z odpadów, a to przyczynia się do czystszego i zdrowszego środowiska – podkreśla wiceprezes

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024