Silesion.PL

serwis informacyjny

Nawet 15 punktów karnych za jedno wykroczenie drogowe. Już za kilka miesięcy!

Yanosik przeswietla drogi po wprowadzeniu nowego taryfikatora raport scaled

Yanosik przeswietla drogi po wprowadzeniu nowego taryfikatora raport scaled

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić do nowych stawek mandatów, a nawet zmienić swoje złe nawyki, jak informują twórcy Yanosika. Jednak to nie koniec nowości, które wynikają ze zmienionej ustawy „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw” – już za niecałe 5 miesięcy zmieni się taryfikator punktów karnych za niektóre wykroczenia. Eksperci z Yanosika wyjaśniają, co dokładnie ulegnie zmianom.

Zmiany już we wrześniu!

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, z kolei nowy taryfikator punktów karnych będzie obowiązywał dopiero od września tego roku. A ten kryje niemałe zmiany.

W kwestii nowego taryfikatora punktów karnych dopiero od września tego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie zmieniające aktualny licznik, czyli po 9 miesiącach od dnia ogłoszenia nowej ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, co zostało również zapisane w ustawie, którą znamy od końca 2021 roku. I to nie koniec planowanych zmian, gdyż od czerwca tego roku towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły sprawdzać liczbę popełnionych wykroczeń i punktów karnych kierowców, na podstawie której obliczą koszt ubezpieczenia OC. Wciąż czekamy też na datę wejścia w życie tzw. „okresu próbnego” dla nowych kierowców – komentuje Julia Langa, Yanosik

Jak jest aktualnie?

Policja przez 9 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy „Prawo o ruchu drogowym” prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego na dotychczasowych zasadach.

W ewidencji są zgromadzone dane dotyczące osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem.

Aktualnie punkty przypisywane są w zakresie od 0 do 10, a usuwane są po roku od dnia popełnienia wykroczenia.

Istnieje również możliwość odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych, który jest organizowany przez WORD.

Co dokładnie się zmieni?

Od września 2022 roku w ewidencji zgromadzone będą dane dotyczące wszystkich osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego kierując pojazdem, w tym również osób nie posiadających żadnych uprawnień.

Punkty będą przypisywane w zakresie od 1 do 15, a usuwane dopiero po 2 latach od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia lub po 2 latach od dnia uiszczenia grzywny, wynikającej z nałożenia mandatu karnego lub daty jego umorzenia.

Nie będzie możliwości odbycia kursu redukującego liczbę punktów karnych kierowcy w WORD.

Kierowcy od września maksymalnie będą mogli otrzymać 15 punktów karnych za jedno wykroczenie, a punkty te będą ważne przez 2 lata od dnia opłacenia mandatu. Pełna pula punktów karnych dla doświadczonego kierowcy wynosi 24 punkty, a więc po dokonaniu dwa razy tego samego wykroczenia, karanego 15 punktami karnymi, kierowca straci prawo jazdy, a do tego zapłaci podwójną karę z tytułu recydywy i podwajania stawek mandatów za dokonanie tego samego wykroczenia w czasie 2 lat od poprzedniego – mówi Julia Langa, Yanosik.

Za co będzie można otrzymać 15 punktów karnych?

15 punktów karnych otrzymają kierowcy, którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym.
 • Spowodują wypadek drogowy.
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości.
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej.
 • Nie zatrzymają pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową.
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym.
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej.
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych lub przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim.
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym.

Wysokie kary pieniężne, a nawet pozbawienie wolności

Powyższe czynności, za które można otrzymać 15 punktów karnych, należą do wykroczeń lub przestępstw, a to oznacza, że są karane grzywną, punktami karnymi, a nawet karą pozbawienia lub ograniczenia wolności. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń lub Kodeksu Karnego, kierowcy, którzy:

 • Spowodują katastrofę w ruchu lądowym – otrzymają karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Spowodują wypadek drogowy (gdy obrażenia ciała wynoszą powyżej 7 dni) – otrzymają karę pozbawienia wolności do 3 lat.
 • Spowodują wypadek drogowy, którego następstwem jest śmierć lub rozstrój ciała pow. 6 miesięcy (ciężki uszczerbek na zdrowiu) – otrzymają karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
 • Będą prowadzić samochód w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) lub innych środków psychoaktywnych o podobnym działaniu – otrzymają karę grzywny od 2 500 zł do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów wyrażony w miesiącach lub latach (od 6 miesięcy do 3 lat).
 • Będą kierować autem w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) – otrzymają karę grzywny wyznaczoną przez prokuratora lub karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do 2 lat.
 • Nie zatrzymają się do kontroli drogowej – otrzymają karę grzywny od 20 zł do 5 000 zł.
 • Nie zatrzymają pojazdu by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub używającej specjalnego znaku, czy pieszemu z zauważalną ograniczona mobilnością ruchową – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Ominą pojazd, który zatrzymał się by ustąpić pierwszeństwa pieszym – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Nie ustąpią pierwszeństwa skręcając w drogę poprzeczną, pieszemu, który przechodzi przez przejście na niej – otrzymają karę grzywny 1 500 zł
 • Będą wyprzedzać na przejściu dla pieszych – otrzymają karę grzywny 1500 zł
 • Będą wyprzedzać na przejeździe kolejowym oraz tuż przed nim – otrzymają karę grzywny od 1 000 zł
 • Przekroczą prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub w obszarze niezabudowanym – otrzymają karę grzywny 1 500 zł do 2 500 zł (powyżej 71 km/h).

Wszystkie powyższe wykroczenia i przestępstwa podlegają również karze recydywy, a więc podwójnej stawce mandatu, za dokonanie tego samego wykroczenia w czasie 2 lat od daty popełnienia poprzedniego.

Już od września tego roku wzrośnie maksymalna liczba punktów karnych, którą może otrzymać kierowca za popełnienie jednego wykroczenia. Punkty będą kasowane po 2 latach od dnia uiszczenia opłaty grzywny, a do tego wycofana zostanie możliwość odbycia kursu redukującego ich liczbę w WORD.

Dodatkowo, od czerwca tego roku, towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły weryfikować liczbę punktów karnych oraz popełnionych przez kierowcę wykroczeń, a na ich podstawie szacować wysokość ubezpieczenia OC.

Mandat za driftowanie źródło Śląska Policja
Mandat za driftowanie źródło Śląska Policja

To nie koniec planowanych zmian nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – nowych kierowców także będą czekały utrudnienia, jednak nie podano jeszcze konkretnej daty wejścia w życie planowanych zmian.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author