Silesion.PL

serwis informacyjny

MPGK Katowice jest eko

Jerzy Swaton Bernadeta Sordon Kulibaba Robert Potucha Grzegorz Pasieka

Jerzy Swaton Bernadeta Sordon Kulibaba Robert Potucha Grzegorz Pasieka

Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej – to kategoria, w której Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Katowic zostało uhonorowane Ekolaurem przyznawanym przez Polską Izbę Ekologii. 29.11.br. wiceprezes MPGK Katowice Robert Potucha odebrał nagrodę podczas uroczystej gali.

 – MPGK Sp. z o.o. aktywnie działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, między innymi poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – mówi prezes zarządu Andrzej Malara. W uroczystej gali, podczas której przyznawane były nagrody, MPGK było reprezentowane przez wiceprezesa Roberta Potuchę oraz główną specjalistkę ds. organizacyjno-prawnych Berdadetę Sordoń-Kulibabę. Po przyznaniu nagrody dziękowali oni przede wszystkim pracownikom Spółki, bez których nie byłoby możliwe wdrażanie wszystkich innowacji. Podkreślili również wzorową współpracę z takimi instytucjami jak np. NFOŚiGW, WFOŚiGW i Śląski Urząd Marszałkowski, które dołożyły swoją istotną cegiełkę przy organizacji nowych przedsięwzięć.

Ekolaur dla przedsiębiorstw innowacyjnych ekologicznie

Polska Izba Ekologii to instytucja zajmująca się promowaniem ekologicznej odpowiedzialności biznesu, a także popularyzacją działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Izba wspiera działania przedsiębiorców starających się poprawić stan środowiska naturalnego i podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. Obecnie zrzesza 123 podmioty gospodarcze z całej Polski.

Konkurs Ekolaury jest organizowany od 2002 r. Jego celem jest promowanie najefektywniejszych i ekoinnowacyjnych działań na rzecz ochrony środowiska podejmowanych oraz przedsiębiorstwa z całego kraju.

Ekologia podstawą dla działań MPGK Katowice

MPGK Katowice to spółka zajmująca się odbiorem i przetwarzaniem odpadów, która w swoim DNA ma wpisane działania ekologiczne. Działa, mając na uwadze nie tylko wykonywanie zleconych zadań, ale przede wszystkim ekologię i zmniejszanie naszego niekorzystnego wpływu na planetę. Segregacja śmieci, nie tylko na podstawowe frakcje (papier, tworzywa/metal, szkło, bio i zmieszane), ale także odpowiednie zagospodarowanie odpadów problematycznych to podstawowe działania Spółki. W Katowicach działają 4 Gminne Punkty Zbiórki Odpadów, do których mieszkańcy mogą przywozić właśnie te problematyczne – m.in. opony, elektrośmieci, gruz czy wielkogabarytowe. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje usługa elektrośmieciarki, która odbiera bezpośrednio od mieszkańców duże elektrośmieci po wcześniejszym umówieniu konkretnego terminu. Cyklicznie organizowane są również różne akcje promujące i zachęcające do odpowiedniego zajęcia się odpadami – np. ,,Łąka zamiast opon”, podczas której w zamian za opony mieszkańcy mogli dostać nasiona łąk kwietnych i kompost. Takie działanie miało podwójne znaczenie dla środowiska – z jednej strony zużyte opony trafiły w odpowiednie miejsce i mogły zostać poddane recyklingowi, z drugiej mieszkańcy mogli wynagrodzić planecie produkcję kolejnych ton odpadów poprzez posadzenie kwiatów. 

Dodatkowo spółka stara się w jak największym stopniu zminimalizować produkcję emisji gazów i pyłów poprzez wykorzystywanie pojazdów elektrycznych i zasilanych CNG. Obecnie jest ich we flocie MPGK ok. 30%, natomiast do końca roku pojawi się jeszcze 6.

Dekada zmian

W ostatnim dziesięcioleciu spółka dokonała olbrzymich przeobrażeń w swojej podstawowej działalności. Wybudowana została m.in. sortownia odpadów selektywnie zebranych wraz z linią do produkcji paliwa RDF z pozostałości po sortowaniu. To wysokokaloryczne paliwo przekazywane jest do cementowni jako substytut węgla. Dodatkowo z pozostałości po odpadach zmieszanych nienadających się już do recyklingu wytwarzane jest paliwo RDF o parametrach, które z powodzeniem może być wykorzystywane zamiast paliw kopalnych w elektrociepłowniach. Powstały także dwa magazyny o pojemności 4 tys. ton, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne zakłócenia w odbiorze paliwa.

Jedną z inwestycji ostatnich lat jest modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki działaniom MPGK na składowisko trafia jedynie ustabilizowany już materiał w ilości 20% całego strumienia odpadów. Spółka wprowadziła również do obrotu własny kompost wytwarzany z odpadów zielonych zbieranych na terenie Katowic. Może być on wykorzystany do nawożenia roślin, co wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

W tym roku oddano do użytku nowatorską inwestycję, która całkowicie zhermetyzowała proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie w trakcie realizacji jest rozbudowa dwóch gminnych punktów zbierania odpadów oraz budowa na zrekultywowanej kwaterze składowiska odpadów farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW. Wytworzony prąd będzie wykorzystany na potrzeby własne Zakładu Odzysku i Przetwarzania Odpadów. Spółka posiada już niewielką instalację fotowoltaiczną na dachu biura, z której prąd wykorzystywany jest do zasilania pojazdów elektrycznych. W kolejnych latach zaplanowane są dalsze inwestycje, m.in. w modernizację sortowni, budowę następnych farm fotowoltaicznych i biogazowni. Celem MPGK jest stanie się przedsiębiorstwem samowystarczalnym energetycznie.

– Ekologiczna odpowiedzialność jest ważnym tematem, którym zajmujemy się cały czas. Przyznana nagroda jest dla nas sygnałem, że nasza działalność zmierza w dobrą stronę. W kolejnych latach będziemy rozwijali działania zmierzające do zminimalizowania wpływu na środowisko – poprzez segregację, mniejszą produkcję szkodliwych gazów do atmosfery czy samowystarczalność energetyczną. Cieszę się, ze zostaliśmy docenieni – będzie to dla nas dodatkowa motywacja do dalszej pracy – podsumowuje Robert Potucha

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024